GÜNÜN SÖZÜ

Vatana ihanetin nedeni olmaz Er yada geç bedeli olur. Mustafa Kemal Atatürk

23 Temmuz 2019 16:24 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Konferans Verenler » Dr. Metin ERİŞ

Dr. Metin ERİŞ

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Genel Başkanı

Dr. Metin ERİŞ

Dr. Metin ERİŞ

1936 yılının 7 Aralığında Gaziantep'te doğdum. İlkokulu G.Antep Dayı Ahmet Ağa ve İstanbul Birinci İlkokulda okudum. Orta öğrenimimi G.Saray'da leyli olarak başladım. Lise tahsilime Sankt Georg Avusturya Lisesinde devam ederek, 1956 yılında mezun oldum.  Öğrenimim sırasında çeşitli sosyal faaliyetlerim içinde, Lise son sınıfta, okul bünyesinde ilk defa Kültür Kolunun kuruluşunu temin ile başkanlığını yaptım. Bu çalışma içinde matbaada dizdirilerek basılan "Çağrı/Ruf" adlı Türkçe-Almanca aylık gazete, ilk defa kuşe kağıda basılan ve son sınıf öğrencilerinin özgeçmişleri ile kültürel faaliyetlerin yer aldığı kaliteli okul yıllığı neşriyatı yanında tiyatro oyunlarının sahnelenmesi, İstanbul ve yurt içi gezileri, okullar arası spor temasları gibi pek çok kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesinde rol oynadım.

İ.T.İ.A.'deki Yüksek Öğrenimim sırasında, 1956-1960 yılları arasında, Sankt Georg Mezunları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yanında, kurulmasında öncülük ettiğim amatör "S.G. Dernek Tiyatrosu'nda" çeşitli oyunlarda rol alırken, reji çalışmalarında da bulundum. Dernek Tiyatrosu, 1958-1959 yıllarında yapılan, Gençlik Tiyatroları Festivallerinde çeşitli sözlü oyun ve pantomimlerle yer aldı.

1960-1962 yıllarında Polatlı'da başlayan vatanî görevimin ikinci safhası Gelibolu'da yedek subay olarak görevimi sürdürürken kurulmasına yardımcı olduğum "Gelibolu Öğretmenler Derneği Tiyatrosunda" çeşitli oyunların sahnelenmesine, bu vesileyle de Trakya ve Marmara bölgesinde o yıllarda gerçekleşen san'at faaliyetine yardımcı oldum.

Vatanî görevimin hitamında, İstanbul'da bir taraftan maişet mücadelesi yaparken, aynı süre içersinde ücretli olarak Vefa Akşam Lisesi, İstanbul İmam Hatip Okulu, Beyoğlu ve Bakırköy Kız Meslek Liseleri ile Bakırköy Ortaokulunda Almanca, Matematik ve Ticaret dersleri öğretmenlikleri yaptım. Öğretmenliğim sırasında, Beyoğlu Kız Meslek Lisesi idaresinin talebi üzerine öğrencilerden meydana getirilen bir grupla "Ruhlar Gelirse" adlı oyunun sahnelenmesini gerçekleştirdim.

1966 yılında ev ekonomisi öğretmeni Perran Gülmen hanımla evlendim ve bu evlilikten oğlumuz Celâl dünyaya geldi. Bu yıllarda doktora konusundaki tercihimi doğru yapabilmek hedefiyle hem İ.T.İ.A. ve hem de İstanbul İktisat Fakültesinde lisansüstü çalışmalarını sürdürdüm. 1962-69 yılları arasında İşçi Sendikalarından "Şeker-İş ve Çimse-İş" ağırlıklı olarak işçi eğitimlerinde çalışma hayatını ilgilendiren ve ağırlıklı olarak "Asgari Ücretler" ve "İşveren'in İşçi Karşısındaki Görevleri" konularını içeren eğitimler verdim. Doktoramı 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset İlmi Kürsüsünde "ABD'nin ve SSCB'nin Genç Ülkeler Siyasetleri" teziyle tamamladım.

1969 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut beyin Özel Kalem Müdürlüğüne atandım. Aynı yıl BASF-Sümerbank Türk Kimya Sanayii A.Ş.'nin Türk sermayesini temsilen Genel Müdür Muavinliği görevine getirildim. Buradaki görevim emekliliğimi isteyeceğim 31.12.2000 yılına kadar ve daha sonrada 30 Haziran 2001'e kadar bir buçuk yıl da danışmanlık tarzında 32 yıl sürecektir. Bu yıllar içersinde 1976-77 Öğretim yılında Yüksek Denizcilik Okulunda İktisat dersi öğretim üyeliği yaptım. Ancak o yılların yoğunluğu içersinde ikinci yıl dersimi asistanıma bıraktım.

İdarecilik görevimin devamı sırasında Kimya İşverenler Sendikası (Kiplas) Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan süreçte uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği;  İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği ve Meclis Başkanlığı, -ki bu sırada Kocaeli Sanayi Odasının Kuruluşuna önderlik yapanlar arasında yer aldım-, ve Kocaeli Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, daha sonra da Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendim. Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odalarında Meslek Komiteleri, Meclis üyeliklerinde bulunurken "Gebze Organize sanayi; Dilovası'nın Organize Sanayine dönüştürülmesi" ile "Kimya İşverenler Organize Sanayilerinin kurulmalarında" öncülük yapanlardandım.. Ancak hiç birinde arazi sahibi olmaya tevessül etmedim. Kocaeli yöresinde iş hayatımı sürdürürken Kocaeli Çevre Vakfı yönetiminde görev aldım. Türkiye'de bir ilk ve çeşitli sanayi kurumlarının sosyal faaliyetlerde birlikte hareket etmelerini sağlayacak olan Gebze Dilovası Sanayiciler Vakfı'nın  (DİSAV) kuruluşuna önderlik yaptım. DİSAV Yönetim Kurulu Başkanı olarak başta bölgeye 81.000 ağaç dikilerek ağaçlandırılması, dispanser, PTT binası, bölgenin su ihtiyacının karşılanması, sellerden korunması, Yahya Kaptan ilköğretim okulunun yapımı ve çeşitli okullarda kütüphanelerin kurulması, otoban çıkışının gerçekleşmesi için teşebbüs ve çevre düzenlenmesi, Gebze Gümrüğünün kurulması gibi bölgede kalıcı pek çok hizmetin gerçekleştirilmesine katkıda bulundum. Nihayet bütün bunların çözümüne kolaylık sağlayacak olan yörenin " Dilovası Organize Sanayi Bölgesine" dönüştürülmesine öncülük ettim.

1962 yılından bugüne kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerimi, bazılarının aynı zamanda kurucusu da olarak Milliyetçiler Derneği, Kültür Ocağı, 1970 yılında kurduğumuz Aydınlar Ocağı'nda 1988 yılına kadar (genel sekreter ve bir dönem Başkan Yardımcısı olarak) hizmet verdim. Bu süreçte yurt çapında kurulması talep edilen Aydınlar Ocakları konusunda yapılan titiz çalışmalar içerisinde yer alırken yedi sayısını aşmayacak Anadolu Aydınlar Ocaklarının, özellikle Kocaeli Aydınlar Ocağının kuruluşunda, önemli görev üstlendim. Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı, İbn-ül Emin Mahmut Kemâl Vakfı, İlim Yayma Vakfı,  Dilovası Sanayiciler Vakfı, Gebze Grubu, Gebze Genç İşadamları Derneği "GESİAD", 1985 yılında kurulan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nda (9 yıl+15=24 yıl Başkan Yardımcısı ve Başkan olarak), TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkpetrol Vakfı ve nihayet Kültür Konseyi Derneği gibi Sivil Toplum Örgütlerinin bazılarının Yönetimlerinde, bazılarının İlim İstişare Heyetlerinde bulundum. Bazı STK'larda halen hizmet vermeğe devam etmekteyim. Bu süreçte ve sonrasında bugüne kadar pek çok STK'da ve/veya iletişim kurumunda çeşitli toplantılarda konuşmacı olma şansım oldu.

Halen TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkpetrol Vakfı ve Kültür Konseyinde sürdürdüğüm faaliyetler dışında, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyamızda ve Türk Dünyası genelinde kültürel hayatımızdaki gelişmelere katkıda bulunmağa gayret ediyorum. Özellikle de bu bölgede "Kültür ve Musiki Toplantılarının ve yayınlarının" gerçekleştirilmesinde ve "El Cezeri Bilim ve Teknoloji Müzesinin" kuruluşu gibi sosyo-kültürel çalışmaların öncülüğünü sürdürme gayretindeyim.

Yazmayı bir sevda kabul eden yapımsa başta hatıralarım olmak üzere çeşitli konularda kitap çalışmalarımı devam ettiriyor.  Geride kalan yıllar boyunca çeşitli dergilerde ve gazetelerde, değişik konularda makalelerim çıkarken 1990'lı yıllarda İzmir'de münteşir Gözlem gazetesi (3 yıl) ile Zaman gazetesinde (6 yıl boyunca) haftalık makalelere imza attım. Halen Önce Vatan adlı gazetede yine haftalık makalelerime devam etmekteyim. Yayınlanmış olan kitaplarımın bazılarında rahmetli babamın adını, "Celâl Bozkurt" müstearı ile kullandım.

Basılı Kitaplarım

 • Siyaset Tarihimizde CHP (1968)
 • Asgarî Ücretler ve Türkiye'deki Durum (1969)
 • İşverenin İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970)
 • İşletmelerde Produktivite Unsuru Olarak Ücret (1971)
 • Amerikan-Rus Emperyalizmi (1. Baskı 1974, 2. Baskı 1978)
 • Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976)
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983)
 • Gönül ve Dostluk Üzerine (1995)
 • Meselelerimiz (1997)
 • Ülkemde Demokrasi Arıyorum (1999)
 • AB ve Küreselleşmeye HAVET (2007)
 • Gönlümde Taht Kuranlar (2009)
 • Yelkovanın Ucundan Düşen Takvim Yaprakları (Grafik çalışması aşamasında)
 • Çok gezen mi, çok okuyan mı? "Gezi notları" (Hazırlanıyor)
Dr. Metin ERİŞ Kürsüde

Dr. Metin ERİŞ Kürsüde

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.