GÜNÜN SÖZÜ

Rahat bir ömür sürmenin en kestirme yolu cahilliktir.//Galip Erdem

13 Aralık 2018 17:28 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Konferans Verenler » Prof. Dr. Sacit ADALI

Prof. Dr. Sacit ADALI

Hukukçu

(5 Mart 1945 Eğirdir/Isparta - )

Sacit Adalı

5 Mart 1945 tarihinde Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde doğdu. İlköğrenimini İstanbul Saraçhanebaşı İlkokulunda, ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

6 Temmuz 1966'da başladığı İçişleri Bakanlığı İstanbul Maiyet Memurluğu'ndan 21 Nisan 1967'de ayrılarak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) hesabına doktora yapmak üzere Fransa'ya gitti. Rennes Üniversitesi'nde 16 Ocak 1971'de Yönetim Bilimleri Dalı'nda, 'Kamu Personelinin Verimliliğinin İyileştirilmesi' konulu ihtisas doktorasını bitirerek yurda döndü. Kısa bir müddet MEB-Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalıştı. 30 Kasım 1971'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyeliğine intisâb etti.
1978 Haziranında Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İşletme Mühendisliği Bölümü'ne, 1981 Eylülünde Kocaeli Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne, 1985 Eylülünde de Marmara Üniversitesi - İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü - Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı'na geçti.

30 Aralık 1976'da 'Doğuda Hizmet Gören Mülkî İdâre Amirleri' konulu tezi ile Doçent, 23 Temmuz 1983'te 'Katılmalı Yönetim' konulu tezi ile Profesör oldu. Üniversite-Sanâyi-Kamu Kuruluşları İşbirliği çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları ile ilgili bir çok proje çalışması ve hizmet-içi eğitim programını yürüttü; bâzı belediyelerde ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde reorganizasyon faaliyetlerine katıldı; DPT Mahallî İdâreler ve Spor Yönetimi Özel İhtisas Komisyonları ile Spor Şûrâsı üyeliklerinde bulundu.

150 civârında yüksek lisans-doktora-yardımcı doçentlik-doçentlik-profesörlük imtihanında jüri üyeliği yaptı; 13 doktora, 22 yüksek lisans tezi yönetti. Kamu Yönetimi - Personel Yönetimi - Yönetim ve Organizasyon - Spor Yönetimi - İdare Hukuku - Mahallî İdâreler - Ergonomi derslerini üstlendi; bu sâhalarda 6 kitabı, 120'nin üzerinde makaalesi yayımlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile merkezi İstanbul'da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı beraberliğinde Bakü'de açılan Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanlığı vazifesini 1 Kasım 1992'de üstlendi. Bu işi yürütmekte iken Yüksek Öğretim Kurulu'nu temsilen Cumhurbaşkanınca seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevine 9 Mart 1993'te başladı.

Bu görevi, yaş haddinden emekli olduğu 5 Mart 2010 tarihine kadar devam etti. 4 Kasım 2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı onandı.

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu