GÜNÜN SÖZÜ

Rahat bir ömür sürmenin en kestirme yolu cahilliktir.//Galip Erdem

13 Aralık 2018 16:24 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Konferans Verenler » Dr. Ali Kemal BELVİRANLI

Dr. Ali Kemal BELVİRANLI

Yazar

1923 (Konya) - 14.09.2003 (Konya)

1923’te Konya’da doğan Ali Kemal Belviranlı, hafızlığını Esad Erbili el-Halidi halifelerinden babası Kaşıkçızade İsmail Hakkı Efendi ve Kadiri Şeyhi Ali Efendi’den tamamladığında 11 yaşındaydı.

İslami ilimlerin yanında Arapça ve Farsça tahsil etti.

1933’te Kapı Camii’nde başhafız Ali Ulvi Kurucu ve Nuri Pişkin ile birlikte mukabele okudu.

1944’te Konya Lisesi’ni başarıyla bitiren Ali Kemal Belviranlı, aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1949’da mezun oldu. İngiltere'de dahiliye alanında uzmanlık eğitimi alan Belviranlı dahiliye uzmanı tıp doktoru olarak uzun yıllar Konya'da mesleğini icra etti. İstanbul’da bulunduğu yıllarda musiki, edebiyat, hat, kıraat ve edebiyat alanlarında kendisini geliştirdi.

Daha öğrencilik yıllarından itibaren Osmanlı bakiyesi büyük şahsiyetlerle tanışmıştı. Gümüşhanevi Dergahı olarak bilinen silsilenin büyükleri Hasib Serezî, Abdülaziz Bekkine ve Mehmed Zahid Kotku, meşayihden bir süre şahsi tıbbi hizmetinde de bulunduğu Mahmud Sami Ramazanoğlu, Ali Öztaylan, Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt ; Ladikli Ahmed Ağa ve son yıllarında büyük bir muhabbetle bağlandığı Muhammed Nazım Kıbrısi el-Haqqani ; ulemadan Hacıveyiszade Mustafa Efendi; Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki, Hasan Basri Çantay, A. Şeref Güzelyazıcı, Ahmed Tahir, Hüsrev Efendi ve Ömer Kirazoğlu gibi meclislerine devam ettiği ve sohbet ettiği şahsiyetlerin önde gelenleridir.

Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı hat sanatıyla irtibatını kuran üstadlardır.

1951-53 yılları arasında 24 sayılık bir hacme ulaşan "İslam’ın Nuru" mecmuasını çıkardı. Dergi, teknik kalitesi ve muhtevasıyla da göz alan, gönül çelen bir yayın organıydı.

3 Kasım 1998 Salı günü, İzmit - Fuar içi Venüs Restoran’da Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın davetlisi olarak "Yaşayan Hatıralar Gecesinde Mustafa Yazgan" etkinliğinde “Gönül Dostum Mustafa Yazgan Ve Mücadelesi” konulu bir konferans verdi.

17 Ağustos 1999 depremine kadar uzunca bir süre Yalova'da yaşayan ve son eseri Beyanu'l-Hakk kitabını hazırlayan Ali Kemal Belviranlı deprem sonrasında baba toprağı Konya'ya dönmüştü.

14 Eylül 2003’de son yıllarda yakalandığı rahatsızlığı nedeniyle yattığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.

Konya Hacıfettah kabristanındaki istirahatgahında sırlandı.

Zengin bir kütüphanesi ve hat koleksiyonu olan Ali Kemal Belviranlı Osmanlı bakiyyesi zarif bir sufi ve bir insan-ı kamil olarak yaşadı.

Eserleri

İslam Prensipleri

Aruz Ve Ahenk

Kur'an Rehberi Doç. Dr. Ahmet Gürtaş/Dr. Ali Kemal Belviranlı

Osmanlıca Rehberi 1

Osmanlıca İmla Rehberi 2

Osmanlıca İmla Lügati 3

Osmanlıca Metinler Rehberi 4

Ölümsüz Müdafaa -tercüme Mevlana Ebul Kelam Azad

Seyahat Rehberi/ Arabça İngilizce Türkçe Konuşmayı Sağlar

Tecvid / Dr. Ali Kemal Belviranlı

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu