GÜNÜN SÖZÜ

Beyliğin temeli, adalet yoludur. Halil İnalcık

21 Mayıs 2019 12:37 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Konferans Verenler » Prof.Dr. Mim Kemal ÖKE

Prof.Dr. Mim Kemal ÖKE

Tarih ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Ekonomi Profesörü, Yazar

1955 yılında İstanbul'da doğdu. Öke, 1973 yılında Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek, Cambridge Üniversitesi'nde İktisat ve Tarih bölümlerinde lisans eğitimi aldı.. Sussex (MA.), Cambridge (M.Phil) ve İstanbul (Ph.D.) üniversitelerinde uluslararası ilişkiler ihtisası yaptı. İhtisas sonrası Birleşmiş Milletler'de görev aldı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Kürsüsü'nde asistan olarak akademisyenlik hayatına başlayan Öke, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde 1984′te doçentlik, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1990′da profesörlük unvanlarını aldı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Türk dış politikası tarihine ilişkin araştırmalar sürdürmüştür. Hem yazılı hem de görsel basında güncel siyasi gelişmeleri değerlendiren ve İngilizce, Arapça ve Urduca olmak üzere Türk dış politikası alanında 14 kitabı olan Öke'nin ayrıca üç de romanı bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler (1979) ve TRT'de (1983-89) danışmanlık yapmış olan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, ayrıca TRT'de yayımlanan belgeseller için metin yazarlığı da yapmıştır. Yazılı Basın ve Görsel Medyada aktif olarak çalışmaktadır. Pek çok üniversite, dernek, kurum ve enstitü tarafından yazdığı kitap ve makaleler sayesinde çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ders çalışmaktadır. 21. yüzyılda yaşadığımız kimlik sorunsalının tarihsel arka planını, günümüzdeki seyrini ve geleceğe yönelik izdüşümlerini irdelemektedir. Global trendlerin, dinsel, felsefi, siyasi ve stratejik boyutlarıyla Türkiye'yi nasıl etkilediği konuları konuşma konularının başında geliyor.

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE
mkoke@iticu.edu.tr

İTİCU Ticari Bilimler Fakültesi
Topanelioğlu Sokak, No:2, Üsküdar, İstanbul
(216) 553 94 22

EĞİTİM DURUMU :
İlk, Orta  : Şişli Terakki Lisesi
Lise        : İstanbul Amerikan Koleji, 1973
B.A.        : İktisat ve Tarih, Cambridge Üniversitesi, Queens' College İngiltere, 1977
M.A.       : Uluslar arası İlişkiler, Sussex Üniversitesi, 1978
M.Phil     : Uluslar arası İlişkiler Tarihi, Cambridge Üniversitesi, 1979
Doktora  : İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1981

YABANCI DİLLER
Mükemmel İngilizce, Osmanlıca ve okuduğunu anlayacak düzeyde Almanca / Fransızca ve İspanyolca

MESLEKİ DENEYİMİ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyasi İlimler Kürsüsü'nde Asistan ( 1980 - 1982 )
Yardımcı Doçent, Boğaziçi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü ( Ekim 1982 )
Doçent / Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı (1984 )
Profesör ( 1989 )
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü ( 1990 - 1992 Ağustos )
Beykent Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslar arası İlişkiler Bölümü Başkanı ( 2002 - 2004 )

YAYINLARI - MAKALELERİ
1-" Zionists and the Ottoman Foreign Ministry During the Reign of Abdulhamid II ( 1876 - 1909 ),
     Arab Studies Quarterly, C.II., No.4, 1980.
2- " The Ottoman Empire, Zionism andQuestion of Palestine, 1880 - 1908 ", International Journal of Middle
     East Studies, Cambridge University Press 14 / 3, Ağustos 1982.
3-" Şark Meselesi ve II. Abdulhamid'in Garb Politikaları", Osmanlı - Araştırmaları / Journal of Ottoman
     Studies, C.III., 1982.
4-" Jon Türkler" Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi, C.V., ( İstanbul, 1982 ).
5-" Siyonistlerin İttihatçılar Nezdindeki Başarısız Girişimleri, 1908 - 1909 ", Ümit Yaşar Doğanay Armağanı,
     C.II, ( İstanbul, 1982 ).
6-" The Lausanne Conference ( 1922- 1923 ): Themes and Sources in The Archives of Great Britain ",
     Pakistan Journal of Social Sciences, C.VIII.No.1 ve 2 ; Temmuz- Aralık 1982, s.3 - 21.
7-" Jerusalem ( Al- Quads/Kudüs-i Şerif ) Under The Ottoman Empire", Eight United Nations Seminar on the
     Question of Palestine, Cakarta ( Endonezya ), 9-13 Mayıs 1983, New York.
8- " İnkılap Tarihi Anabilim Dalı: Kapsam, Metodoloji ve Yaklaşımlar ", I. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
     Enstitüsü Semineri ( Bildirileri ), 11-13 Mayıs 1985, Samsun, s.13-17.
9- " Arabic Studies in Modern Turkey : Themes, Approaches and Sources " Foreign Policy, C.XII.No.1, ve 2,
     Ankara 1985.
10- " Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki Azınlıklar Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri",
     B.Ü. Atatürk Konferansı Dizisi, İstanbul, 1986, s.109-118.
11- " Turkish Decision for Secularisation and the Question of Muslim Unity ", International Seminar on
     Islamic History, Art and Culture in South Asia. ( Mart 26-28, 1986 ) C.I.Islamabad, 1986,s.177-187.
12- "Osmanlı İmparatorluğu'nda Cemaatler arası İlişkiler ve Siyonist- Ermeni Ayrılıkçıları ", Belgelerle Türk
     Tarihi Dergisi, Sayı 16, Haziran 1986, s.73-76.
13- ( Jakob M. Landau ile birlikte ) " Ottoman Perspectives on American Interests in the Holy Lnad " With the
     Eyes Towards Zion : Themes and Sources in the Archives of the Unite States, Great Britain, Turkey and
     Israel, (Der: M.Davis ), Preager ( New York/ London 1986 ) s. 261-302 .
14- Osmanlı İmparatorluğu'nda Parlamentarizm Uygulamasında Azınlıkların Etkisi ( 1908- 1919)", Hacettepe
     Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.IV /I Türkiye'de Demokrasi Hareketleri Konferans 6-8 Kasım
     1986 Bildirileri (Ankara - 1986 ) s, 119- 218.
15- a- " Young Turks, Freemasons, Jews and the Question of Zionism in the Ottoman Empire ( 1908 -1931 )",
     Studies in Zionism C.VII / 2 1986, s. 119- 218.
     b- Aynı zamanda ; H.W.Lowry / R.Hattox (der.); IIIrd. Congress on the Social Ecoomic History of Turkey,
     Princeton University 24- 26 August 1983 ( İstanbul / Washington / Paris, 1990 ), s. 29- 46.
16- " Osmanlı - Türk Siyasal Düşünce Tarihi İçerisindeki Milli Hakimiyet Fikrinin Doğuşu " Milli Egemenlik
     Sempozyumu ve Panellerinde Sunulan Bildiriler, ( Ankara , 1986 ), s. 23 - 33.
17- " The Roles of Ideology in the Foreign Policy of the Third Reich ", Boğaziçi University Dergisi: Sosyal
     Bilimler, C.XI. ( 1984 ).
18- " Hukuk- Tarih- Siyaset Üçgeninde Kilikya Ermeni Krallığı Polemiği ", Türk Dünyası Araştırmaları ,
     C.XXXXVI, 1987. S. 128- 155.
19- " İngiliz Belgelerinde Türkçülük ( 1916- 1918 )", Türk Yurdu, C.VII / 347, 1987 s.13- 18.
20- " Yabancı Ülkelerde Türk Kültürü'nün Tanıtılması " Milliyetçiler IV. İlmi Büyük Kurultayı Tebliğleri :
     Kültür / Eğitim / Dini Hayat , ( İstanbul , 1987 ), s.69- 84. Ayrıca, Türkiye Tanıtma Sempozyumu
     ( Ankara, 1989 ) içinde.
21- " Prof. A. Vambery's Personal Recollections of Abdulhamid II and His reign " Proceeding of the VIth.
     Cambridge CIEPO Symposium, ( İstanbul / Paris /Leiden )s. 259- 273.
22-" Avrupa'da ve Amerika'da Aile Kurumu ve Devlet Koruyuculuğu ", Türk Yurdu C.IX / 6 1988. S. 10-15.
23- a. " Abortive Attempts for Arab- Turkish Raprochement 1918- 1921 . Themes and Sources ",
     (Ankara, 1988).
      b. " Arab- Türk Uzlaşması için Boşa Giden Teşebbüsler ( 1918- 1921 ) Konular ve Kaynaklar ",
     (Ankara, 1988 ).
     c- " Al- masa'i allati beat bi al-fast min acl al-Tawafuk bayn al-arab wa al-Atrak fime bayna 1918-1921,
     al Mawad al- Masadri " (Ankara, 1988 ).
24- " Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu " Büyük İslam Tarihi ( İstanbul, 1989 ) C.XII, s. 201-283.
25- " İngiltere'nin Osmanlı Türkiyesi'ne Yönelik Psikolojik Savaşı ve Said Nursi, 1909- 1922 ",
     Panel : Bediüzzaman Said Nursi ( İstanbul, 1991 ), s. 27- 39.
26- a. " Sebil-ün-Reşad ve Şerif Hüseyin İsyanı, 1916 " Türk Yurdu, C. 51 /397 ( Ankara, Kasım 1919),s.32-38.
     b." Sebil-ün-Reşad and Sharif Hussein's Revolt, 1916 ", Arab Historical Review for Ottoman Studies,
     No: 5/6 ( Şubat 92 )Laghovan, Tunus, s. 79-86.
27- " İngiltere ve Ayasofya'yı kurtarma Kampanyası, 1918- 22 Türk Yurdu, C. XII ( Ağustos 1922 ),s. 9-13.
28- " El Huruc el Arabi ayn el devlet ül Osmaniye " İki Tarafın Görüş Açılarından Arap- Türk Münasebetleri,
     ( Kahire, 1991 / 3), s. 129- 154.
29- " Büyük Oyun : Turan'da Casuslar Savaşı", Tarih ve Medeniyet, ( İstanbul, Ekim- Kasım 1994 ).
30- " Ajanların Gizli Tarihi " Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı ( İstanbul ,1995) içinde.
31-a. " Bilgi Çağında İslam Bilimi ve Bediüzzaman", Uluslar arası Bediüzzaman Sempozyumu III
     ( İstanbul , 1996), s. 491-504.
     b. " Islamic Knowledge in the Information Age and Bediüzzaman ", IIIrd. Internatioanl Symposium on
     Bediüzzaman ( İstanbul , 1995 ).
32- " Ülkemizde Görsel Yayıncılığın Özgeçmişini Tartışmak : Resmi mi ? Ticari mi ? Kamusal mı ? "
     E. Turam (der.) ; 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'de TV ( İstanbul, 1996 ) içinde.
33- " Kremlinojiden Kriminolojiye : Rusya Kaynaklı post- Modern Global Tehdit, " Gn.Kur.;
     Kafkaslar, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye'nin Önemi : Sempozyum Bildirileri
     ( İstanbul,1988 ).
34- " Osmanlı'yı Anarken ", Yeni Türkiye, no: 33 ( Mayıs- Haziran 2000 ).
35- " II. Abdülhamid'i Anlamak ", Sultan II. Abdülhamid Dönemi Paneli ( İstanbul ,2000 ).
36- " Yan YanaYaşamak Ne Zor Zanaat " ( Rusça), DA :Diyalog Avrasya, 10 ( 2003 ).

YAYINLAR - KİTAPLAR

1- The Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention of 1949 in Gaza and the West Including
    Jerusalem Occupied by Israel in June 1967. Birleşmiş Milletler, New York, 1979. Araştırmacının 1979
    Yazında 'intern ' olarak çalıştığı Birleşmiş Milletler'de kaleme aldığı rapor isimsiz olarak basılmıştır.
2 - Filistin Sorunu ( İstanbul : Ufuk 2002 ). Özeti : Al Atrak wa Qadiyyatu Filistin : Abbara al-Tarıkh ila
    Yawmina haza, 1880- 1980 ( Ankara, 1987 ).
3- İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery'nin Gizli Raporlarında II. Abdülhamid ve Dönemi ( İstanbul, 1983 )
    Genişletilmiş 2. Baskı: Vambery : Belgelerle Bir Devletlerarası Casusun Yaşam Öyküsü ( İstanbul, 1985 )
3. baskı : Saraydaki Casus ( İstanbul , 1991 ).
4- (der.) İngiliz Belgelerinde Lozan Barış Konferansı ( 1922- 1923 ) C.I Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,1983,
    C.II ( 1984 ).
5- a. Ermeni Sorunu ( İstanbul / Genişletilmiş 6. Baskı : İrfan, 2003 ).
    b. The Armenian Question ( Oxford, 1988 ).
6- Musul Meselesi Kronolojisi 1918- 1926, ( İstanbul, 1987. İkinci baskı : İstanbul, 1991.
    İlavelerle Musul - Kürdistan Sorunu 1918- 26 ( Ankara, 1992 ) ve genişletilmiş, gözden geçirilmiş 5. Baskı
Musul - Kürdistan Sorunu 1918- 26 ( İstanbul : İrfan, 2003 ).
7- a. Hilafet Hareketleri 1919- 1926; Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi,
    Kültür Bakanlığı ( Ankara, 1988 ) İkinci baskı : Diyanet Vakfı, Ankara, 1991. Genişletilmiş 3. Baskı : Aksoy     Yayınları , İstanbul, 1999 .
    b. Tehrik-e khalafat, 1919 - 1926 ( Karaçi, 1991 ).
    c.The Khilafat Movement ( Ankara, 1991 ).
8- a.Unutulan Savaş'ın Kronolojisi : Kore, 1950- 3 ( İstanbul, 1990 ), 2.baskı : 2000.
    b. A Chronology of the " Forgotten War " Korea, 1950- 3 ( İstanbul , 1991 ), 2.baskı : 2000.
9- ( Erol Mütercimler'le birlikte ) Sultan Osman ( İstanbul 1991 ).
10- ( Erol Mütercimler'le birlikte ) Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk - Japon İlişkisinin Başlangıcı
    ( İstanbul , 1991 ).
11- (der/katkı ) Aile Politikaları : Karşılaştırmalı Ülkeler Panoraması ( Ankara , 1991).
12- (der/katkı ) Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 3 C ( İstanbul , 1996 ).
13- ( Bülent Üstündağ müstear ismiyle ) 47. Kromozom ( Down Sendromu ), İstanbul , 1994 .
14- ( L. Karaman ile birlikte ) Milli Mücadele Dönemi'nde Yemen - Türkiye İlişkileri : İmam Yahya -
      Mustafa Kemal Yazışmaları ( İstanbul, 1997 ), 2. Baskı : İstanbul : Ufuk, 2003 ).
15- (Der / katkı ) ; Geçiş Sürecinde Orta Asta Türk Cumhuriyetleri ( İstanbul, 1999 ).
16- (Der.); Medeniyetler Çatışmasından Diyaloğa ( İstanbul , 1999 ).
17- Yalnızlıktan Saygınlığa : Demokrat Parti'nin Dış Politikası ( İstanbul, 2000 ). II. Baskı : İstanbul 2004 .
18- Küresel Toplum ( Ankara : ASAM, 2001 ).
19- Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye ( İstanbul : Timaş, 2002 ).
20- (R.Akın /E. Tirali ) ; Çillerli Yıllar 1993 - 1997 ; DYP'nin Kimlik, Söylem ve Siyaseti (İstanbul, 2002 ).
21- Din - Ordu Gerilimi : Küresel Toplumda Dışlanan Demokrasi ( İstanbul : Alfa, 2002 ).
22- a. Derviş ve Komutan: Özgürlük -Güvenlik Sarkacında Türkiye'nin Kimlik Sorunsalı
     (İstanbul: Alfa Yayınları, 2004)
      b. Dervish and Commander: Turkey's Identify Question, 1983-2004 (New York: Nova, 2005)


YAYINLARI - ROMAN

1- Günbatımı ( İstanbul, 1991 ), 720 s.
2- Kızılelma : Sürgündeki Sevda ( İstanbul , 1993 ).
3- Yaşanmamış Anılar ( İstanbul , 1993 ).

DİĞER ÇALIŞMA SAHALARI

I- YAZILI BASIN

1- Tercüman Gazetesi, (1984- 1989 ) ve ( 2003 - )
2- Türkiye Günlüğü ( Aylık Kültürel Dergi ) Yayın Kurulu Üyesi ve Yazarı
3- Türkiye Gazetesi, günlük fıkra yazarı. Sütun adı : " Tarihin Süzgecinden " 1989- 2002 .
4- Türkiye Çocuk Dergisi, haftalık makale yazarı : " Alihan'ın Arkadaşları " 1991- 1992.
5- Zaman Gazetesi, haftalık fıkra yazarı. Sütun adı : " Kürsünün Ötesi ", 1994 -1995.
6- Haber Extra : Haftalık araştırma yazı, 1997.
7- Yazarın günlük gazetelerde çıkan makalelerinden seçmeler aşağıdaki adlar altında kitaplaştırılmıştır.
    i-Bilinmeyen Tarihimiz ( İstanbul , 1996 ).
    ii-Türk Dünyası ( İstanbul , 1997 ).
   II- GÖRSEL MEDYA

A. Radyo Skeçleri
" Tarihimize Şan Verenler " ( TRT FM 1990 - 91).

B- Televizyon Sohbet / Tartışma Programı Yöneticisi :
1. " Bilim ve Biz " ( TRT : 1985; Ödüller : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hürriyet Vakfı ).
2. " Geçmişten Geleceğe Sohbetler " ( TRT, 1988 - 89 ).
3. " Tarih Sohbetleri " ( Azerbaycan TV, 1992 ).
4. " Milletin Meclisi " ( TGRT, 1992 ), Aynı Program " Söz Milletin "olarak (STV,1993-96).
5. " Mim Kemal ve Konukları " ( STV, 1994 ).
6. " Mim Noktası " ( Kent TV, 1997 -98 ) ; ( BRT,1999- 2000 ); ( ETV, 2000- 1 );( İstanbul TV,2003).
7. "Düşünce İklimi" ( TRT 1, 2005).

C- Belgesel : Danışman /Metin Yazarı / Sunucu / Yönetmen :
1- " İçimizdeki Işık " ( TRT, 1984 ). Ödül : Darülaceze Şükran Plaketi.
2- " Zafere Doğru " 30 Ağustos, 2 bölüm ( TRT, 1989 ).
3- " Mülteciler Gözüyle Türkiye " ( TRT, 1990 ). Ödül : Türkiye Milli Kültür Vakfı.
4- " Aziziye " ( TRT, 1990 ).
5- " Anıtdağı : Sarıkamış Harekatı " ( TRT, 1990 ).
6- " Efsane Gemiler " 6 bölüm, ( TRT 1991 ).
7- " Uzakdoğu'da Türk - İslam esirleri ", 2 bölüm, Türkiye Diyanet Vakfı.
8- " İletişim Çağı ve Biz", 12 bölüm ( TRT 1, 1993 ).
9- " Kadiz'den Semerkand'a ", Timur ve Devrini anlatan dramatik belgesel, 4 bölüm (TRT 1,1993 ).
10- " Tarihin Süzgecinden ", aylık tarih programı ( TGRT 1993 ).
11- " Güneş Hilalle Buluşunca ", Türk- Japon ilişkilerini inceleyen tek bölüm,
     ( Japon Enformasyon Bakanlığı, 1994 ).
12- " Tarih Yargılanıyor ", 15 program ( STV 1997- 98 ).
13- " Sarı Gelin ", Ermeni Sorunu'nu anlatan 6 bölüm ( TRT 1, 2003 ).
14- " Sessiz Tanık ", Osmanlı arşivlerini anlatan 6 bölüm ( TRT 2 2003 ).

D- Yarışma Programı Sunucusu:
1- " Haydı Bastır ", 200 bölüm ( Show TV 1992- 3 ).
2- " Piramit " ( STV, 1993 ).

E- Drama / TV Dizisi:
" Duvardaki Kan ", 10 bölüm ( TRT 1986 - 87 ).
" Duvardaki Kan ", 90 dk. TV. Filmi (TRT 2005).

F- Reality Show :
" Gereği Düşünüldü ", ( Kanal D, 1994 ).

G- Anchorman
STV Haber, 1996 - 97.

ÖDÜLLER, TAKDİRNAME VE BURSLAR :

1- Birleşmiş Milletler, staj ( 1979 ).
2- " Filistin Sorunu ", Türkiye Milli Kültür Vakfı Tarih dalında birincilik ödülü ( 1983 ).
3- Misafir Öğretim Üyesi: St. John College,Cambridge Üniversitesi ( 1986 ).
4- Şükran plaketi, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocuklarla Dayanışma Vakfı ( 1992 ).
5- " Zirvedekiler ", " Ekonomik Trend " Dergisi ( 1994 ).
6- " En İyi TV Programı "( Söz Milletin ), İstanbul, Medya Mensupları Derneği ( 1996 ).
7- ABD, Uluslar arası Misafir Programı ( 1998 ).
 iii-Bilgi Çağı ve Türkiye ( İstanbul, 1999 ).                                                                                        8- Şükran Plaketi: Şehitler ve Gaziler adına katkılarından / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ( 1999 ).
9- Şükran Plaketi :Kamu-Sen ( 2000 ).
10- Türk Dünyasına Hizmet Plaketi : TİKA ( 2002 ).
11- Yılın Fikir Adamı : Din -Ordu Gerilimi kitabı ile, Türkiye Yazarlar Birliği ( 2002 ).
12- I. Mansiyon: " Küresel Ekonomi Politik " kitabı ile, Kadir Has Üniversitesi ( 2003 ).
13- "Sahur Zamanı" adı ile sunduğu TRT'nin 2004 Ramazan programları Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2004 En Başarılı Kültür Yayını ödülünü almıştır.
14- "Türk-Pakistan Dostluğu'na Katkılarından dolayı Pakistan'ın devlet nişanı "Sitare-i Kayd-ı Azam Cinnah" madalyası verilmiştir. (23.3.2005)

HOBİLERİ : SPORTİF, KÜLTÜREL VE SANATSAL

Gençliğinde Uzakdoğu döğüş (Taekwando, Aikido) ve su sporlarını (kıyı kaptanlığı, paraşüt, su kayağı, tüp dalgıçlığı) herbirinde ayrı bröve sahibi olarak yapmış olan Öke, halen düzenli yüzme alışkanlığını sürdürmektedir.

Karakalem resim çalışmaları yanısıra Türk Sanat Müziği Devlet Korosu sanatçısı Adnan Murgan'ın Dostlar Musiki Topluluğu'nun üyesi olan Öke, sosyal duyarlılığı doğrultusunda hiçbir teşkilata bağlı olmaksızın çeşitli yardım ve hayır faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

 

 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.