GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 15:49 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Şuralar » Aydınlar Ocağı Dernekleri 20. Şurası

Aydınlar Ocağı Dernekleri 20. Şurası Sonuç Bildirisi

Sivas Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde 27-28 Ekim 2001 tarihinde “Aydınlar Ocağı 20. Şura toplantısı” yapılmıştır.

Şuramızın Cumhuriyetimizin 78. Kuruluş yıl dönümüne isabet etmesi büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur.Özellikle “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı” tarihi Sivas ilimizde Aydınlar Ocakları gibi milli, dışarıdan telkinlerle çalışmayan, partiler üstü bir sivil toplum kuruluşunun şura toplantısı yapması ayrı bir anlam taşımaktadır.

Günümüzde milli mücadele, hala devam etmektedir. Çöken ideolojilerin çatışmasının yerini; küresel güç - milli devlet(ulus devlet) çatışması almıştır. Ülkemizde gelecekteki mücadele, dünün mandacı anlayışının devamı olanlarla Türkiye’nin milli menfaatlerinden yana olanlar arasında olacaktır. Küresel istila ülkeleri farkına bile varmadan sömürgeleştirmektedir.

Alınan kararlar aşağıdadır;

 1. Cumhuriyete saygı her şeyden önce Türk kimliğine ve Türkiye’ye saygıdır. Yer ve kuruluş adlarında, eğitim ve öğretimde Türkçe esas olmalıdır.
 2. Cumhuriyet, demokrasi ve milliyetçilik temel değerlerimizdir. Biri diğerinin yerine ikame edilemez. Fert, millet ve devlet aynı şekilde birbirini tamamlayan unsurlardır.
 3. Medeni kanunumuzda gerekli değişikliklere evet, gereksiz zorlama ve işgüzarlıklara hayır diyoruz. Değişiklikte cinsiyet merkezli ve tepkici hareket edilmemelidir.Madde numaraları değiştirilmeden yaşayan Türkçe ile değişiklik yapılabilir. “İddia” yerine “olgu”, “istifa” yerine “çıkma”, “tahsis” yerine “özgüleme”,”hüsnüniyet” yerine “dürüst davranış”,”mahfuz hisse” yerine “saklı hisse” gibi örnekler işgüzarlık ve dilimize saygısızlıktır. Koca ve karının ikametgahlarının farklılaştırılması aile ve yuva mefhumunu dinamitlemektedir. Bir çok maddede derhal hakime gidilebilmesi, eşler arası gönül bağını zedeler ve mahkemelere ilave yük ve yoğunluk getirir. Aileye bir şirket veya kooperatif ortaklığı şeklinde bakmaktan taslak kurtarılmalıdır. Taslak girişinde anlaşılmayan, gereksiz, yoruma açık ifadelerden kaçınılmalıdır.
 4. Yolsuzluk terörü (banka, ihale ve hayali ihracat) ekonomik krizin en önemli sebeplerden birisidir. Üstüne gidilmeli, devletin zararı telafi ettirilmelidir.
 5. Türk lirasına saygı önce yönetenlerden beklenmeli, reel sektör desteklenmeli, dış dayatmalara izin verilmemeli, ekonomi IMF yörüngesinden çıkartılmalıdır. Tarım alanlarını boşaltacak “doğrudan gelir desteği” politikası düzeltilmeli, işsizliği ve fakirliği arttıracak “üretme, ithal et” anlayışı terk edilmelidir. Çarpık ve ülke çıkarlarına aykırı özelleştirmelerden kaçınılmalıdır.
 6. 11 Eylül terör olaylarından sonra sınırlamalar getiren ve Kopenhag kriterlerinden uzaklaşan Avrupa’nın, Türkiye’den gereksiz taleplerde bulunması hoş görülemez.
 7. Geleceği belirsiz bir AB üyeliği için bugünden taviz verilmemelidir. Hele bu KKTC için hiç düşünülmemelidir. 1960 Londra ve Zürih Antlaşmalarına rağmen Türkiye üye olmadan Rum kesimi üye yapılamaz.Her türlü terör, kara para aklama ve uyuşturucu trafiğinde merkez olan Rum kesimi terörist yönetim statüsüne alınmalıdır.
 8. ABD’nin terörü önlemek bahanesiyle milletlerarası hukuka aykırı saldırıları sivil halka yönelmiştir. Kabul edilemez.
 9. Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı esastır. Kuzey Irak’ta yapay bir gecekondu Kürt devleti kabul edilemez.
 10. İnanç dünyamızı ve İslami geleneğimizi reddeden tercüme ve şekilciliğin etkisindeki radikal hareketler İslamı bağlamaz. Bu tür sapmalara karşı aydınlatıcı bir kampanya açılmalıdır.
 11. Türk Dünyası ile olan ilişkiler çelişkilerden kurtarılmalı, bu alanla ilgili devlet bakanlığının yetki ve imkanları arttırılmalıdır.

Günümüz dünya ve insanlarını derinden etkileyen değişmeler olmaktadır. Bu değişmelerle birlikte ekonomik kriz, artan işsizlik, insani değerlerin yıpranması, tükenen güven bunalımı gibi bir çok problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemler ancak yüksek şuurlu ve yüksek manevi gerçekleri idrak etmiş kadrolarla çözülebilir. İhtiyaç duyulan bu kadrolara Aydınlar Ocakları sahiptir. Bu Ocaklar, gerekli şuur değişiminde üstüne düşen görevleri hakkıyla yerine getirecektir.

 • İstanbul Aydınlar Ocağı
 • Alanya Aydınlar Ocağı
 • Anadolu Aydınlar Ocağı
 • Bursa Aydınlar Ocağı
 • Giresun Aydınlar Ocağı
 • Kayseri Aydınlar Ocağı
 • Kocaeli Aydınlar Ocağı
 • Konya Aydınlar Ocağı
 • Sakarya Aydınlar Ocağı
 • Samsun Aydınlar Ocağı
 • Sivas Aydınlar Ocağı

Şuraya Katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı Heyeti

 • Nursel – Zeynep Gökçen – Ahsen Okyar
 • Fatma – Dr. H. İbrahim Kahraman
 • Gül – Özlem – Özge – Selçuk Arslan
 • Nevin – Ali Koç
 • Şükran – Yüksel Özdemir
 • Ahmet Şimşek / Halil Kıvrıkoğlu
 • Hasan Ayaz / Ruhittin Sönmez

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.