GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 15:49 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Şuralar » Aydınlar Ocağı Dernekleri 15. Şurası

Aydınlar Ocağı Dernekleri 15. Şurası Sonuç Bildirisi

Aydınlar Ocakları tarafından senede iki defa düzenlenen şuraların 15.’si Giresun Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde 4 – 10 Temmuz 1998 tarihleri arasında Giresun’da yapılmış, aşağıdaki metin SONUÇ bildirisi olarak tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

 • Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış meselelerin kaynağında, insan hakları, demokrasi ve ekonomik meselelerden ziyade, LOZAN’ dan SEVR şartlarına TÜRKİYE’ yi döndürme gayretleri vardır. Gerileyen bölücü terör, sözde Ermeni iddiaları, Pontus ile ilgili Yunanistan’ın emel ve gayretleri, Türkiye’nin ve dolayısıyla TÜRK DÜNYASININ önünü kesme çabaları, kimlik konusunda maksatlı tartışmalar, insanlarımıza ikili kamplaştırma zorlamaları bundan dolayıdır.

 • Türkiye önünü kesen, engelleyen farklı taassup odaklarının etki alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye’de kuvvetler ayrılığı prensibi korunmalı ve yetki tecavüzleri olmamalıdır. Adalet mekanizmasını bozucu uygulamalar önlenmelidir.

 • Müslüman Türk’ü Balkanlardan ve Anadolu’dan çıkarma, Asya İçlerine sürme hareketi olan “ŞARK MESELESİ” sürmektedir. Bu bakımdan, aydınlarımız Milli mutabakatlar çerçevesinde birleşmelidirler. Demokrasi de mutabakatların kurulmasını ve geliştirilmesini gerektirir.

 • Her türlü cemaat, parti grup gibi dar anlamda ki mensubiyetin üstünde TÜRK Milletine mensup olma ve milli menfaatler esas alınmalıdır.

 • Milli tarihimizde birlik ve ittifak şarttır.

 • Din – Devlet ilişkilerinde barışıklık, milli birliğimizi güçlendirir.

 • Laikliği ve İslamı iyi değerlendirmek ve doğru anlamak durumundayız. Demokrasiyi daha güçlendirmenin ve işletebilmenin yolu radikal laikçi (dini bir sosyal müessese olarak görmeyen, dini sosyal hayattan dışlamaya çalışan, laikliğe İslama alternatif bir din gibi anlayan) veya radikal İslamcı, siyasal İslamcı (milli devleti reddeden, bayraksız, vatansız Müslüman arayışına çıkan, Cumhuriyet ve demokrasiye karşı, çok hukukluluk arayışında, geleneksel İslamla çatışan, Müslümanları militanlaştıran) anlayışlardan geçmemektedir.

 • Milli hakimiyet prensibine saygı duyulmalı, atanmışlar; seçilmişlerin belirlediği politika ve kararları uygulamalıdırlar. Bürokrasi ve medyanın yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki alanına tecavüzü hukuk devletinde kabul edilemez.

 • İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında tutulmamalıdır.

 • Yasama ve yürütme organlarına vasıflı insanların seçilmesi, onların verimli çalışmalarını sağlayıcı ortamı hazırlamak için, bu makamların milli iradenin tecelli ettiği millet çoğunluğunun duygu inanç ve fikirlerine uygun olması için adil bir seçim sistemi, partiler kanunu ve uygun Anayasa değişiklikleri yapılmalıdır.

 • Temel hak ve hürriyetler Türk Milletinden esirgenmemeli, yanlış ve yersiz bir şekilde Cumhuriyetimize ve demokratik rejime karşı kültür alanlarına açılmamalı, yanlış ayrımlar yapılmamalıdır.

 • Demokrasiyi ve Cumhuriyeti artık içimize sindirmek durumundayız.

 • Türkçe’ye saygı milli kimliğimize saygıdır. Bu bakımdan, yer, tabela isimlerinde Türkçe’ye saygı gösterilmeli, belediyeler görevlerini yapmalı, yüksek öğrenimde hiçbir ciddi devlette olmayan yabancı dille eğitim ve öğretim yanlışından vazgeçilmelidir.

 • Enflasyon makul bir seviyeye düşürülmeli, politik malzeme yapılmamalı, gelir dağılımını düzeltici tedbirlere ağırlık verilmelidir.

 • Bağımsız bir devlet olan KKTC’nin hükümranlık haklarına, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Kardeş ülkelerin bu siyasi gerçeği tanıması yolunda mesafe alınmalıdır.

 • Bulundukları ülkelerle Türkiye arasında barış köprüsü rolü oynayan devleti, hükümeti olmayan Türk toplulukları ile daha yakın temas kurulmalı ve maddi, manevi destek sürdürülmeli, buralarda “TÜRK KÜLTÜR MERKEZLERİ” açılmalıdır.

 • Türk Dünyasında ortak alfabe uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. Okul kitapları muhteva ve şekil bakımından ortak ihtiyaca uygun hale getirilmelidir. Ortak edebiyatımız genç nesillere aktarılmalıdır.

 • Bazı Türk Topluluklarının anayurtlarına dönmelerine yardımcı olunmalıdır. Türk Dünyasında “Türk Kimliği” nin ortak kimliğimiz olduğu fark edilerek Sovyet Milliyetler Politikasının eski tuzaklarına düşülerek bizi ufalayıcı yanlışlardan dönülmelidir.

 • Türk Dünyasını kaynaştırıcı her türlü işbirliği imkanlarını arttırıcı toplantı, gezi gibi faaliyetler arttırılarak sürdürülmelidir.

 • Türk Dünyasını kaynaştıracak ilişkileri geliştirecek, çeşitli toplantılara TRT ve AA’ nın yeterli ilgiyi göstermeleri varlıklarının bir sebebidir. Bu konudaki aksamaları ve ilgisizliği anlamakta zorluk çekiyoruz.

 • Büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı’ nın “DİLDE, FİKİRDE, İŞDE BİRLİK” parolası daima bize ışık tutmalıdır.

 • Türk demokrasisini güçlendirecek ve onu daha iyi işletecek yasalar çıkarılması ve yeniden düzenlenmesinde geniş mutabakat ve uzlaşma aranmalıdır.

 • Aydınlar Ocağı Genel Merkezi
 • Adıyaman Aydınlar Ocağı
 • Afyon Aydınlar Ocağı
 • Alanya Aydınlar Ocağı
 • Anadolu Aydınlar Ocağı
 • Ankara Aydınlar Ocağı
 • Antalya Aydınlar Ocağı
 • Aydın Aydınlar Ocağı
 • Balıkesir Aydınlar Ocağı
 • Bakırköy Aydınlar Ocağı
 • Kırıkkale Aydınlar Ocağı
 • Kocaeli Aydınlar Ocağı
 • Konya Aydınlar Ocağı
 • Ordu Aydınlar Ocağı
 • Rize Aydınlar Ocağı
 • Samsun Aydınlar Ocağı
 • Sivas Aydınlar Ocağı
 • Trabzon Aydınlar Ocağı
 • Giresun Aydınlar Ocağı

 

Türk Akraba Topluluk Temsilcileri

 • Ahıska
 • Batı Trakya
 • Bulgaristan
 • Doğu Türkistan
 • Gagavuz
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kosova
 • Kumuk
 • Nogay
 • Özbekistan
 • Romanya
 • Tebriz

Şuraya Katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı Heyeti

 • Ahsen Okyar
 • Fatma – Şule – Ayşenur – Büşra – Dr. H. İbrahim Kahraman
 • Gül – Özlem – Özge – Selçuk Arslan
 • Sultan – Sinem – Nesibe – Kadircan – Mehmet Şenoğlu
 • Ülkü – Dnt. Ömer Erdal
 • Zeynep – Dr. M. Şefik Postalcıoğlu
 • Metin Aktürk / Necmi Gülener
 • Ruhittin Sönmez

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.