GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 15:49 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Şuralar » Aydınlar Ocağı Dernekleri 13. Şurası

Aydınlar Ocağı Dernekleri 13. Şurası Sonuç Bildirisi

Mustafa Kemal Paşa Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 24-25 Mayıs 1997 tarihlerinde Mustafa Kemalpaşa’da yapılan “Aydınlar Ocakları 13. Şurası’nda alınan ortak kararlar aşağıdadır.

Saygıyla sunulur.

 1. Ocaklarımız merkezi yurt dışında olmayan milli, partiler üstü, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden güç alan milletiyle kaynaşmış birer gönüllü kültür kuruluşlarıdır. Devletine bağlıdır ve milletimizin ortak mutabakatlarını geliştirmeye çalışır.

 2. Camiye,okula ve kışlaya siyaset sokulmamalı ve istikrar korunmalıdır.

 3. Ordumuz günlük politikaya çekilerek yıpratılmamalıdır.

 4. Türk dünyası ile gevşeyen ilişkiler olması gereken seviyeye çıkarılmalı, bunun için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) benzeri kuruluşlar gerekli desteği kavuşturulmalıdır. Anayasada yer alan temel ilkelerimiz yanlış yorumlanmamalıdır. Türk milletinin manevi değerleri inçiltilmemelidir. Bütünü temsil etmekten uzak, küçük bir takım gruplar bütüne teşmil edilmemelidir. İkili kamplaştırmalar Türkiye’ye ihanettir. Her alanda şahsi menfaatler milli menfaatlerin önüne geçirilmemelidir.

 5. Türkiye diplomaside caydırıcı olabildiği oranda bazı iç sorunlarını ülke çıkarlarına uygun olarak çözebilir. Ülkemizin etrafındaki dost, akraba ve soydaş topluluklardan meydana gelen güvenlik kuşağını güçlendirici ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmelidir.

 6. Irak’ta yaşayan Türkmenlere ilgi, Türkiye’nin vefa borcudur. Ülkemize sığınanlara müşfik davranılmalı Ege kardeşlerimize mezar olmamalıdır.

 7. Türkiye başkent Ankara’dan yönetilen ülke olmayı korumalı, içişlerimize müdahalelere karşı şahsiyetli tavır konmalıdır.

 8. Türk Milleti bölünmez bir bütündür. Demokratikleşme ve insan hakları adına içişlerimize karışılmasına müsaade edilmemelidir. Bölücü terör eylemlerine karşı demokrasilerin de kendilerini hukuk içinde savunma hakları vardır. Bu hak, insan hakları sözleşmeleriyle de teminat altına alınmıştır.

 9. Laiklik din ve vicdan hürriyetinin teminatıdır ve ülkemizde çatışma malzemesi haline getirilmemelidir.

 10. Fertlerin ve grupların kendi kendilerini ifade edebilmelerinin temel çerçevesi, demokrasi, milli devlet, milli hukuk sistemi ve milli birlik şuurudur.

 11. Bir medeniyet göstergesi ve fazilet rejimi olan demokrasi vazgeçilmez ve taviz verilemez bir yönetim tarzıdır.Türkiye 1946 öncesine döndürülmemelidir.

 12. Türkiye’deki bölücü terör herkese karşıdır ve etnik bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Ülkemiz vatandaşın gözünde ve gerçekte etnik bir ihtilaflı bir coğrafyada da değildir.

 13. Yer, firma ve tabela isimlerinde Türkceye saygı gösterilmeli, dilin kutsal bir milli birlik unsuru olduğu unutulmamalıdır. Milli bayramlarımızda bayrak asma hassasiyeti korunmalıdır.

 14. Yabancı dille eğitim ve öğretim, milli kimliğimize saygısızlıktır. Yabancı dil öğrenme ile yabancı dille eğitim ve öğretim birbirine karıştırılmamalıdır.

 15. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve çocuklarımız üzerindeki ırkçı, ayrımcı insan hakları ihlallerine son verilmeli, bulundukları ülkelerde artık misafir olmaktan çıkan insanlarımız ev sahibi ülkelerin insafına terk edilmemelidir. Avrupa’da ortak bir yabancılar hukuku tesis edilmeli, üçüncü nesil korunmalı çifte vatandaşlık seçme ve seçilme hakları verilmeli,vatandaşlarımız Türkiye’deki genel seçimlerde oy kullanabilmelidirler.

 16. Eğitimin her kademesinde kaliteye yükseltmek esas olmalı konu siyasi polemik dışı tutulmalı ve iş uzmanlarına bırakılmalıdır.

 17. Türkiye – AB ilişkileri menfaatlerimize zarar verir halden çıkarılmalıdır. Ekonomi dış ve iç borç batağından kurtarılmalı, vergi dışı gelirler vergi kapsamına alınmalı, kayıt dışı ekonomi kayıt içine sokulmalıdır. Bankalar gerektiği gibi vergilendirilmeli ve yatırıma teşvik edilmelidir. Yanlış tarım ve hayvancılık politikaları, teşvikler terk edilmelidir. Merkez Bankası gibi önemli kurumlar siyasi tesir dışına çıkarılmalıdır. Serbest piyasa ekonomisinin doğurduğu tekelleşmeler ve 1980 sonrası ahlaki değerleri zedeleyen enflasyona endeksli politikalar köklü bir şekilde düzeltilmelidir.

 18. Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan hür basın demokrasiye sahip çıkmalıdır. Milli menfaatlere ve kamu ahlakına aykırı yayınlar yapılmamalıdır. Türkiye’de dokunulmazlık zırha bürünmüş olan medya terörü istikrarı bozmakta milletimizi birbirine düşürmekte ve kutuplaştırmaktadır.

 19. Türk Tarihinin önemli bir dönemi olan Osmanlı Devletinin 700.kuruluş Yıldönümü ilgili her kuruluş tarafından önemine uygun olarak kutlanmalı ve bu yönde hazırlıklar yapılmalıdır.

 

Aydınlar Ocağı Dernekleri

13.Şura Sonuç Bildirisi Komitesi

 

 • Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL (Aydınlar Ocağı Genel Merkezi)
 • Dr. Zülfikar ÖZKAN (Anadolu Aydınlar Ocağı)
 • Nasuh BOZTEPE (Antalya Aydınlar Ocağı)
 • Mustafa YAZGAN (Kocaeli Aydınlar Ocağı)
 • Mehmet Ali UZ (Konya Aydınlar Ocağı)

Şuraya Katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı Heyeti

 • Dr. H. İbrahim Kahraman
 • Metin Aktürk
 • Mustafa Yazgan
 • Ruhittin Sönmez

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.