GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 15:50 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Şuralar » Aydınlar Ocağı Dernekleri 11. Şurası

Aydınlar Ocağı Dernekleri 11. Şurası Sonuç Bildirisi

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Mehmet Ali UZ’un ev sahipliğinde düzenlenen ve 11-12 Mayıs 1996 tarihlerinde Konya’da yapılan “AYDINLAR OCAĞI DERNEKLERİ 11. ŞURASI” nda alınan ortak kararlar aşağıdadır.

Saygıyla sunulur.

 • Türk Cumhuriyetlerinin yeniden emperyalizmin pençesine düşmemesi ve yeni yayılmacılığa karşı hükümeti, parlamentoyu, siyasi partileri ve ilgili kuruluşları gerekli tavrı koymaya davet ediyoruz.

 • Dr. Sadık Ahmet’i ve C. Dudayev’i rahmet ve saygı ile anıyor, şahadetlerinin toplumlarına daha da güç vereceğini, kendi kendini yönetme ve insan hakları alanında ilerlemeler sağlayacağına inanıyoruz.

 • Kitle haberleşme araçlarının, başta Türkçe olmak üzere ahlaki ve kültürel değerleri zedeleyici, davranış bozuklukları doğurucu yayınları karşısında Radyo Televizyon Üst Kurulu’na daha fazla destek olunmalıdır. RTÜK’ da daha fazla hassasiyet göstermelidir.

 • Sigara konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda alınan kararlar uygundur. Ancak sigara kadar alkol kullanımı konusunda da batılı demokratik ülkelerde uygulanan sınırlamalar getirilmelidir.

 • Bilardo ve atarı salonları sıkı bir denetim altına alınmalıdır.

 • Alkol bağımlılığı, uyuşturucu kullanımına yol açmaktadır. Uyuşturucu konusunda ailelere ve eğitimcilere daha fazla görev düşmektedir. Toplumdan intikam almak üzere ortaya konan bu saldırı, kaynağında kurutulmalıdır.

 • Türkçe’ye saygı milli bağımsızlığımıza ve hükümranlık haklarımıza saygıdır. Türkçe bayrak gibidir. İşyeri, firma ve marka isimlerinde Türkçe’ye saygı esas alınmalı ve herkes tarafından takip edilmelidir.

 • Yabancı dille eğitim ve öğretim Türkçe’ye saygısızlıktır ve onu ilim dilleri dışına itmektir. Türkiye’de yabancı dil öğrenme ile yabancı dille eğitim-öğretim farkı anlaşılmalı ve Anayasanın amir hükmüne uyulmalıdır.

 • Türkiye’yi temsil etmekten uzak ve sosyal boyutu ihmal edilmiş olan “HABİTAT II Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Planı” ndaki yanlışlar düzeltilmeli. Rapor çok küçük bir azınlığı temsil eder durumdan çıkarılmalıdır.

 • Enver Paşa’ nın kemikleri ülkemize getirmek yerine, bulunduğu yerde korunmalı, uygun bir kabir inşa edilmelidir. Böylece kabrin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında bağ güçlendirilmelidir.

   

 • Demokratikleşme ve insan hakları örtüsü altında ülkemizin iç işlerine karışılmasına müsaade edilmemelidir. Terör eylemlerine karşı demokrasilerinde kendilerini hukuk içinde savunma hakları vardır.

 • Devletin yeniden yapılandırılmasında “Hukuk Devletini” tam manasıyla tesis etmek ve “ Milli iradeyi hakim kılmak” esas olmalıdır.

 • Orta Doğuda su meselesi ve bölücü terör konularında dış basın yayın kuruluşlarını, temsilciliklerini ve ilgilileri uyarıcı, gerçekleri ortaya koyan yayınlar yapılmalıdır.

 • Türk ailesi alternatifi olmayan, korunması gereken ve vazgeçilemeyen bir sosyal müessesedir. Anayasanın 41. maddesinde yer aldığı gibi korunmalıdır.

 • Din ve vicdan hürriyetinin uygulanmasında ortaya çıkan sınırlama ve iç barışı bozucu aşırılıklardan kaçınılmalıdır.

 • Din ve vicdan hürriyetinin uygulanmasında ortaya çıkan sınırlama ve iç barışı bozucu aşırılıklardan kaçınılmalıdır.

 • Türkiye oldukça yeknesak (homojen) bir ülkedir. Gerek Osmanlı’da ve gerek Türkiye Cumhuriyetinde bir etnik sorun söz konusu değildir. Ancak yapay kimlikleştirme ve etniklik zorlamalar görülmektedir. Ülkemizin önüne sürülmek istenen etnik ve mezhep tuzakları fark edilmeli ve ona göre tavır alınmalıdır. Batıda olduğu gibi “Çok kültürlü” olmayan yapılarda çok etniklilik ve çok kültürlülük zorlamaları güç değil çatışma kaynağı olabilir. Türkiye yeni milli kimlik arayışına çıkmış bir ülke değildir. Türk-İslam kimliği1071’den beri Anadolu’da hakim kimlik olmuştur.

 • Terör konusunda yanlış teşhisler terörü besleyici dolaylı teşvik olmaktadır. Teröre ve kamu mallarına tahrip etmeye taviz verilerek Hukuk düzeni korunamaz. Terörler Mücadele Kanunu’nun 8. maddesinin kaldırılmasını isteyenler teröre destek olmuşlardır. Güvenlik kuvvetlerini bir tahrik unsuru olarak gösterip psikolojik baskı altına sokmak yanlıştır.

 • “Yeni Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu Taslağı” nın aşırı merkeziyetçi yapısı değiştirilmelidir."

Aydınlar Ocağı Dernekleri

11.Şura Sonuç Bildirisi Komitesi

 

 • Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL (Aydınlar Ocağı Genel Merkezi)
 • Veysel Erdem BOZDOĞANGİL (Adana Aydınlar Ocağı)
 • Dr. Zülfikar ÖZKAN (Anadolu Aydınlar Ocağı)
 • Nasuh BOZTEPE (Antalya Aydınlar Ocağı)
 • Ruhittin SÖNMEZ (Kocaeli Aydınlar Ocağı)

Şuraya Katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı Heyeti

 • Fatma – Dr. H. İbrahim Kahraman
 • Dr. A. Gülden – Ruhittin Sönmez
 • Nursel – Ahsen Okyar
 • Sema – Metin Aktürk
 • Cahit Büyükkanber
 • Dnt. Ömer Erdal

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.