GÜNÜN SÖZÜ

Erken kaIkmayan avrat, söz dinIemeyen evIat, mahmuzIa gitmeyen at; kapında varsa kaIdır at. La edri

08 Aralık 2019 03:05 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Şuralar » Aydınlar Ocağı Dernekleri 39. Şurası

Aydınlar Ocağı Dernekleri 39. Şurası Sonuç Bildirisi

39. Şuramız ülke meseleleri üzerinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

1. Devletimizin Kuruluş Felsefesinin temelini ve milli kimliğimizi oluşturan Anayasamızın ilk 3 maddesinde ifade edilen hususların değişmezliğini kabul ediyoruz.  Türk Milletine ait olan Egemenlik hakkına ortak aranmasını reddediyoruz.

2. Ülkemizde yıllardır uygulanan parlamenter sistemin yerine sonu totaliter rejime götürecek bir başkanlık sisteminin ikame edilmeye çalışılmasını da doğru bulmuyoruz.

3. Cumhurbaşkanlığınca verilen bazı ödüllerin hiç hak etmeyen kişilere verildiğini düşünüyor ve bu ödüllendirmelerin siyasal ayrımcılığı ödüllendirme olarak algılandığını belirtmek istiyoruz.

4. Vatandaşlarımızı birbirine yabancılaştırıcı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı açılım maceraları terk edilmeli ve bunun yerine Türk Milletine mensubiyet şuuru geliştirilmelidir.Etnisitelere dayalı azınlık milliyetçiliğini öne çıkaracak uygulamalar, demokrasi ve demokratikleşme ile bağdaşmaz.

5. Sözde dost ve müttefikimiz olan ülkelerin tam desteğini alan demokratikleşme paketi, bu ülkelere  kendi ülkelerinde uygulanmak üzere verilmeli, olumlu sonuçlar alındığı taktirde ülkemizde uygulanmalıdır.

6. Finans sektörü ile reel sektör arasındaki denge halen bozuktur. Bunun neticesinde cari açık ülke ekonomisini tehdit eder özelliğini artarak sürdürmektedir. Bunun için acilen tedbirler alınarak uygulanmalıdır.

7. Aradan geçen yıllar içerisinde ülkemiz aleyhine işleyen Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği anlaşması yeniden değerlendirilmeli, bunun yerine karşılıklılık esasına uygun serbest ticaret anlaşmaları yapılmalıdır.

8. Yurtdışında Türk olmayan ve yurt içinde kendini Türk hissetmeyenlerin dayatmaları ile 1933 yılından bu yana okullarımızda okutulmakta olan Andımızın yasaklanması, devletimizin kuruluş felsefesinin yok sayılmasıdır. Bu aynı zamanda bu konuda verilen kesinleşmiş yargı kararlarının yürütme eliyle ortadan kaldırılmasıdır. Bu yanlıştır ve bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.

9. Hiçbir ciddi devletin tanımadığı, bir devletin egemenliğinin göstergesi olan eğitim diline farklı dil ve lehçelerin ortak edilmesi bölünmeye götüren süreci hızlandıracaktır. Onun için bu yanlıştan, uygulanmadan vazgeçilmelidir.

10. Başta Vali, Yargı,  Emniyet ve Diyanet mensupları olmak üzere tüm kamu görevlileri devletin görevlisi gibi davranmalı, siyası tutum, davranış ve söylemlerden kaçınmalıdır.

11.Türk Dünyası ile ilişkiler geliştirilmeli, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde siyasi etkinliklerini azaltan ve onları bölen partileştirme gayretlerine son verilmelidir.

12. Türkiye'nin Irak ve Suriye politikaları, öncelikle oralarda yaşayan Türkmen varlığının yaşatılmasını ve haklarının korunmasını esas almalıdır.

13. 100. Yılına yaklaştığımız sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yalan ve iftiralara karşı gerekli tedbirler, bu günden alınmalıdır. Bu yalanları uluslar arası alanda seslendiren Ermeni Diasporasına karşı, başta Azerbaycan olmak üzere, bütün Türk Dünyası ile ortak Türk Diasporası oluşturularak hareket edilmelidir. Bu konuda ilk adım olarak Ermenilerin yaptığı Hocalı Soykırımı TBMM'nce kabul edilmelidir.

Aydınlar Ocağı Dernekleri 39. Şurası olarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ön sözü olan ve verilen mücadele ile "Çanakkale geçilmez" sözünü tüm dünyaya kabul ettiren, Türk Milletinin bağımsızlığını ortadan kaldıran Sevr Paçavrasını yırtıp atarak, bütün mandacı zihniyetleri reddederek Milli Mücadeleyi başlatıp başarı ile sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Aydınlar Ocağı Dernekleri

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi            Harput Aydınlar Ocağı    Malatya Aydınlar Ocağı

Adana Aydınlar Ocağı                       Iğdır Aydınlar Ocağı       Manisa Aydınlar Ocağı

Afyon Aydınlar Ocağı                        İnegöl Aydınlar Ocağı     Ondokuz Eylül Aydınlar Ocağı

Anadolu Aydınlar Ocağı                    Isparta Aydınlar Ocağı     Ordu Aydınlar Ocağı

Avrupa Aydınlar Ocağı                    Kartal-Maltepe A. Ocağı    Sakarya Aydınlar Ocağı

Balıkesir Aydınlar Ocağı                  Kayseri Aydınlar Ocağı     Sinop Aydınlar Ocağı

Bursa Aydınlar Ocağı                      Kocaeli Aydınlar Ocağı    Sinop Aydınlar Ocağı

Çanakkale Aydınlar Ocağı              Konya Aydınlar Ocağı      Trabzon Aydınlar Ocağı

Çorum Aydınlar Ocağı                   Kütahya Aydınlar Ocağı    Kosova Türk Aydınlar Ocağı 

Azerbaycan Aydınlar Ocağı

 

Şuraya Katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı Heyeti

Kocaeli Aydınlar Ocağı Kafilesi; Dr. A. Gülden - Av. Ruhittin Sönmez, Asuman - Ali Kahraman, Reyhan - Musa Ordu, Hatice Nur - Cemal Barış ile Hasan Buğrahan, Hayrettin Gürsoy ve Cihan Fatih Barış, İlhan Özsoy,  Yunus Özen, Ahsen Okyar, Hasan Uzunhasanoğlu,  İdris Türkten, İsmail Kaya, Burak Elbay, Mustafa Görgün.

Sakarya Aydınlar Ocağı Kafilesi; Emel - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Cerrahoğlu, Perihan - Cengiz Arslan ve Yrd. Doç. Dr. Türker Fadai Çavuş

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.