GÜNÜN SÖZÜ

Bizde - bütün Türk Dünyasında- doğal kaynaklar bereketlidir ama bölünmüş haldedir , liderler yetersizdir , eğitim eksiktir . Reha Oğuz Türkkan

16 Eylül 2019 07:20 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL - A.O. Gen. Başk.

Mustafa E.

Yazarımıza görüş ve önerilerinizi merkal@istanbul.edu.tr eposta adresi aracılığıyla gönderebilirsiniz.

1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır.  1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası  Dengesizlik" teziyle  doktor, 1977'de  "Orta Teknik  Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de  de profesör olmuştur.

1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur.

1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir.  1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde  de  derslere girmiştir  ve konferansçı olarak bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın  yayımlanmış ve bir çok  baskı yapmış 15 kitabı  ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır.

Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur.

Dikkat Çeken Bazı Kitapları :

 • Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009
 • Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978
 • Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978
 • Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984
 • Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990
 • Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997
 • Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998
 • İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000
 • Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000
 • Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003
 • Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005
 • Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001
 • Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997
 • Economy and Society, An Introduction, İst. 1997
 • Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007
 • Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)

 

 

 

Yazıları    

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.