GÜNÜN SÖZÜ

.Uyuşuk ve sinmiş kalabalıklar halk demek değildir./Şevket Süreyya Aydemir

26 Şubat 2017 20:22 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Tarih » Volkan ŞENEL » Tarihin Derinliklerinden Gelen Şifalı Su (Yazlık Ilıcası)

Tarihin Derinliklerinden Gelen Şifalı Su (Yazlık Ilıcası)
Tarih: 01 Aralık 2009 Yazar: Volkan ŞENEL-Tarihçi Kategori: Tarih

Tarihin Derinliklerinden Gelen Şifalı Su (Yazlık Ilıcası)

Yazlık'ın Tarihi Hakkında

Arkeolojik buluntular ışığında tarihi geçmişinin Roma dönemine kadar uzandığı tahmin edilen Yazlık, Osmanlı döneminde de meskûn bir yerleşim birimi idi.

Osmanlı Arşivi kayıtlarına bakıldığı zaman, Yazlık'ın bulunduğu mevkide daha önce "Karanca" adlı bir köyün yer aldığı görülmektedir. (Bu köy zamanla ismini buradan geçen dereye vermiştir "Kara(ı)nca Deresi") 19.Yüzyıldan itibaren ise bu köyün ismine rastlanılmamaktadır. Büyük bir ihtimalle Kocaeli bölgesini de derinden etkileyen 1719 depreminden sonra, bu yerleşim birimi tarih sahnesinden silinmiş olmalıdır.  

19. Yüzyılın sonunda Doğu Karadeniz (Trabzon) Bölgesi'nden gelen aileler bu bölgeye yerleşmiş ve Yazlık'ın ikinci kuruluş aşaması gerçekleşmiştir. 1940'lı yıllarda Yeniköy'e bağlı bir mahalle konumunda olan Yazlık, İl İdare Kurumu'nun 04.07.1950 ve 150 Sayılı karırıyla müstakil muhtarlık haline getirilmiştir.

49 yıl muhtarlık statüsünde kalan Yazlık, 30 Aralık 1999 tarih 98/50384 karar sayısı ile 1580 Sayılı Kanunun 7469 Sayılı Kanunla değişik 7. maddesi uyarınca belde belediyesi olmuştur.

2008 yılında 5747 Sayılı Yasa ile birlikte bazı belde belediyelerinin birleştirilerek yeni ilçeler kurulması kapsamında da Yazlık beldesi, Gölcük ilçesi sınırları içerisinde kalmış ve yeni kurulan Gölcük ilçesinin bir mahallesi olmuştur.  

Yazlık, adını ılıcanın ( Ayazma ) daha önceleri tatil yeri olarak kullanılmasından dolayı (Yazlık) almıştır.

Yazlık ( Ayazma ) Ilıcası

Bölgede bulunan kalıntılar, Yazlık Ilıcası'nın ilk defa Roma döneminde inşa edildiğini, zamanla tahrip olan bu yapının yerine günümüzde mevcut olan tonozlu yapının Bizans dönemde yapıldığını ılıcanın, Osmanlı zamanındada kullanılmış olduğunu göstermektedir.  

Kocaeli - Gölcük Karayolu'nun 8.km sinde Gölcük ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olan Ilıca ( Ayazma ), Bizans döneminden kalan eski Ilıcaya ait tonoz ve doğusundaki kanal kalıntısının 1996 yılında tescil edilmesinden sonra dikkat çekmeye başlamıştır. Tescil işleminden kısa bir süre sonra, Yazlık Belediyesi İstanbul 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na müracaat ederek 3.10.1996 gün ve 4276 sayılı kararı ile kazı çalışmaları yapılması istenmiştir.

Kültür Bakanlığı Anıtlar Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2000 gün ve 4223 sayılı talimatnamesi ile Kocaeli Müze Müdürlüğü 22.05.2000 günü kazı çalışmalarına başlamıştır. Kazı çalışmaları müze Müze Müdürü H.Avni Dilbaz, başkanlığında Arkeolog Taner Aksoy, Zeynep Demir, İlker Tepeköy ve Müze Araştırmacısı Hüseyin Yenigül, Emel Ballık ve Restoratör Berna Yurdakul ile yürütülmüştür. Yapılan kazı çalışması sonucu toprak altında bulunan birçok eser gün yüzüne çıkarılmıştır.   

2. Yüzyıl da deniz ticareti ve gemiciliğinin yoğun olduğu Nikomedia'nın güney bölgesinde kurulan antik yerleşimler içinde Astakos, Eribolos, Herakleion'a bağlı küçük metropolisler yada bunların geniş yerleşimleri dahilinde bir kültür merkezi veya sağlık merkezi olarak hizmet verdiğini düşündüğümüz Ilıca antik çağlardan beri kullanılmaktadır.

Yazlık Ilıcası'nda halen kullanımına devam edilen suyun tahlili yaptırılmış olup sedatif analijezik endokrin fonksiyonları düzenleyici olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği, su sıcaklığının 22 Cº ile 37 Cº arasında değişmiş olduğu tespit edilmiştir.

Termal Turizm Bölgesi ilan edilen Yazlık'ta ilk olarak, İl Özel İdaresi adına MTA tarafından jeotermal sahada 600 + 50m derinliğinde sıcak su sondajı yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sonuçları değerlendiren yetkililer buradan çıkan suyun, cilt hastalıkları (sedef), mide hastalıkları, astım ve bunun gibi birçok hastalığa tedavi edebilecek durumda olduğu tespit etmişlerdir.

Ilıcanın Kocaeli Açısından Önemi

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sağlık merkezi olarak kullanılmış olan Yazlık Ilıcası, Roma döneminden kalmış -günümüzde de kullanılan- Kocaeli'ndeki tek sağlık yapısıdır.

Kaynakça

  • Volkan Şenel, Geçmişte ve Günümüzde Yeniköy, Kocaeli, 2008
  • Ahmet Nezih Galitekin, Kocaeli Su Medeniyeti Tarihinden Birkaç Damla, 2007, Kocaeli   
  • Ahmet Nezih Galitekin, Gölcük Tarihçe ve Kültür Mirası Eserler, Kocaeli, 2005
  • Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Arşivi, 1996 Tescil Kararı, 1996

19. yüzyılda Ilıca'yı ve çevresini gösteren harita

Ilıca kazısına ilk kazma vuruluyor

Ilıca suyunun kaynağı

Ilıcada yüzen insanlar

Kazıda çıkan sikkeler

Kazıdan çıkan eşya ve paralar

Yazlık ılıcası

Yazlıkta bulunmuş bir lahitin kitabesi

01 Aralık 2009

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi senelvolkan@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu