GÜNÜN SÖZÜ

Cumhuriyetler Zenginlikten, Diktatörlerde Yoksulluk Yüzünden Yıkılırlar.// MONTESQUİEU

20 Haziran 2018 02:29 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Seyahat ve Hatıra » Ahmet ÖZEN » Fransa’da Tarım

Fransa’da Tarım
Tarih: 30 Eylül 2011 Yazar: Ahmet ÖZEN-Tarım Uzmanı Kategori: Seyahat ve Hatıra

Fransa’da Tarım

Fransa, elverişli coğrafi konumu iklimsel özellikleri sayesinde geniş ve verimli tarım alanlarına sahiptir. Avrupa Birliği'nin en büyük tarım ülkesinden birisi olup, başlıca tarım ürünleri tahıl, şeker pancarı, şarap, meyve- sebze, süt ürünleriyle çeşitli hayvansal ürünlerdir.

 Fransa'nın toplam tarım alanı yaklaşık 33 milyon hektar olup bu rakam yüzölçümünün %60' ına tekabül etmektedir. Kişi basına yarım hektar arazi düşmektedir. Tarımın en önemli sorunlarından biri olan arazi parçalanması ise gördüğüm kadarıyla ülkemizdeki gibi değil araziler daha büyük ve tarlalar daha büyük parseller halinde yer almaktadır. Yaklaşık bir parselin 100-200 dekara kadar büyüklükte olduğunu izlenimlerimden edindim. Üzüm ve meyvelik alan tarım alanlarının %4 ü kadarını teşkil etmektedir. Bu alan genelde düşüktür.

Fransa, toprakları genelde asit karakterli olduğu için olsa gerek;  tarım kireci kullanımı çok artmış durumdadır. Son yıllarda suni gübreleme azalırken tarım kireci kullanımı çok artmış ve yaygın hale gelmiştir.

Bulunduğum yerden 350 km Belçika sınırı, ters yönlerde ise yaklaşık 200 km ye yakın yer gezdim. Bu yerlerde gördüğüm arazilerin düz makineli tarıma çok uygun verimli tarım toprakları olduğunu tespit ettim. Yol boyu biçerdöverlerin çokluğu, BG yüksek traktörler, sulama makineleri ve diğer tarım makinelerinin sayısı  makineli tarımın en ileri boyutta olduğunu ortaya koymaktadır.

Edindiğim bilgiye göre  Fransa'da iklim çeşitliliği görülmekte Manş Denizi ve Atlas Okyanusu kıyılarında okyanussal iklim, güneydoğu kıyılarında Akdeniz'in doğusunda makiler, dağlık alanlarında ormanlar yer alır. Ancak tarıma elverişli alanların kenarlarında küçük ormancıklar mevcut bu ormanlara geyikler bırakılmış genelde böyle ormancıklar bayağı yer kaplıyor.

Meyvecilik daha çok bodur anaçların kullanılması ile modern meyvecilik gereklerinin çoğu yarı bodur anaç olup daha çok kullanılmaktadır. Meyve bahçeleri çok fazla olmamakla birlikte kapama meyve bahçesi belirli yerlerde yetiştirilmekte çiftçilerin ve köylülerin bahçesinde karışık meyve ağaçlarına pek rastlanmamaktadır. Gezdiğim bölge içerisinde  bir kaç elma, armut bahçesi ve üzüm bağlarına rastladım. Sebzecilik her bölgesinde iklim koşulları uygun olmadığı için yeterli olmadığını söyleyebilirim.

Duyduğuma göre Fransa'nın Angers şehri tarımsal sanayi çok gelişmiş,  tarıma dayanan besin fabrikaları, meyve, sebze ve çiçekçilik  yetiştiriciliği ve dağıtım alanında Fransa da önemli şehir merkezlerinden biriymiş. Avrupa'nın en çok çiçekli kenti burası imiş.

Fransa'nın tarım ihracatı 9,1 milyon Euro yaklaşık 900 bin kişi tarım sektöründe çalışıyor. Fransa'da tarım sektöründe çalışanlar ile hükümet arasında sıklıkla yaşanan tartışmaların nedeninin AB ülkeleri anlaşma çerçevesinde bazı tarım ürünlerine kota uygulaması olarak belirtilirken çiftçilerin bu uygulama karşısında çoğu kez yol keserek ülkeye dışarıdan gelen tarım ürünü taşıyan kamyonu tahrip ediyorlarmış.

Fransa'da, Tarım Bakanlığı'na bağlı Devlet müessesesi olarak Zirai Araştırma Enstitüleri 1946 yılında kurulmuş. Bu enstitü çalışmalarında direktifi zirai araştırma yüksek konseyinden almaktadır. Bu konsey  Tarım Bakanlığı emrinde büyük ilmi teşekküllerin Tarım Bakanlığının muhtelif servislerinin zirai ve ziraatla ilgili teşekküllerinin mümessillerinden müteşekkildir. Enstitünün görevi bitkisel ıslahı geliştirme, ıslah etme, bunlara ait zirai ekonomi ve araştırmalarını yapma vb görevleri ifa etmektedir.

Sonuç olarak göstermektedir ki Fransa tarımda modern teknolojiyi en ileri safhada uygulamaktadır.

30 Eylül 2011

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi ahmetozen08@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu