IMG-LOGO
Güncel

Türk – Kürt Kardeş

Muhsin BOZKURT; - 12/21/2012 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Sn. Arslan Bulut'un aşağıya aldığım satırları, özellikle gençler tarafından tekrar tekrar okunmalı.  Bu topraklara dün gelmediğimiz gerçeği zihinlere kazınmalı. Böylece Türk'ü  Kürt kardeşiyle kapıştırmak isteyenlerin hayalleri kursaklarında kalmalı. Zaten hep kalmaya mahkûm ya.

Bütün iç - dış çaba, gayret ve kışkırtmalara rağmen, Türk - Kürt çatışmasını çıkaramadılar. İnşallah buna asla fırsat bulamıyacaklar. Çünkü aynı kökün dalları, aynı milletin çocukları, aynı dinin mensuplarıyız. "Muhakkak ki, ancak inananlar  kardeştir." (Hucurat: 10) seddini asla bu asîl, bu mübarek milletin çocuklarına aştıramıyacaklar:

X

"İTÜ'lü Prof. Timuçin Binder, Anadolu'nun 1071 sonrasında Türkleştiği savına karşı çıkıyor. Anadolu'nun 1071'den sonra Türkleştiği iddiası gerçekten (tam olarak) doğru değildir. Çünkü Türkler 40 bin yıl denilemese bile en az 8 bin yıldır. Anadolu'dadır.

"Oğuzlar'ın göçünden önce İskitler, Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar Anadolu'da yerleşik hayata geçmişlerdir...Hakkari - Bişkek Kaya Resimleri benzerliği de Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türkleri arasında en az 8 bin yıllık birlikteliğin fotoğrafıdır....

"Orta Asya'dan gelenlerin...saf  Türkler olduğunu, Anadolu'ya vurdukları 24 Oğuz boyunun damgaları ve halen yaşıyan isimleri ile biliyoruz. Üstelik 13. Asırda Süryani tarihçi Mihael, göçleri anlatırken: 'Yeryüzü Türkleri taşımaya yetmiyordu.' Der.

"Bugün de ezici çoğunlukturlar. Türklüğün...aynı zamanda bir kültürel kimlik olduğu doğrudur. Öyle ki, başlangıçta Türklük, Kök Tengri'ye (Gök Tanrı'ya) inananların ortak adı idi. Sonradan etnosun adı haline geldi. Tabii bu binlerce yıl önce cereyan etti.

"Türkiye Türkleri, ağırlıklı olarak Azerbaycan, İran ve Türkmenistan Türkleri ile ortak kan bağına sahiptir. Çünkü hepsi Oğuz kökenlidir...

"Türklerle en çok karışan Kürtler'in, İranlılardan ve Yunanlılardan bile uzak sayılmasının da hiçbir bilimsel temeli yoktur. Bölücü emellere uydurma bilimsel veri üretmek anlamını taşır. Üstelik Kürtlerin büyük kısmı zaten Kürtleşmiş Türkmenlerdir.

"(Başbakanlık Arşivi'nde 'Türkman-ı Ekrat' / Kürt Türkmenleri,' Ekrat-ı Türkman' / Türk Kürtleri tabirlerinin geçmesi çok düşündürücüdür.)

"(Osmanlı Devleti'ni kuran Osmanlılar'ın içinden çıktığı bir aşiret olan) Karakeçililer gibi! Karakeçililer (Oğuzların) Kayı boyundan (olup bugün Kürtleşerek Türkçeyi konuşamaz olmuşlar)dır."