IMG-LOGO
Şiir Defteri

Z e m z e m

Muhsin BOZKURT; - 3/7/2015 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Limanda Gemi

Her şeyi tekmil

Kalkışa hazır

Ama kalkamıyor

Çünkü Kaptansız

Garajda Taksi

Her şeyi tamâm

Harekete amâde

Fakat hareket edemiyor

Zira Şoförsüz

Alanda Uçak

Eksiği yok

Uçuşu beklemekte

Lâkin havalanamıyor

Nedeni Pilotsuz

X

Kaptan Gemi'nin

Şoför Taksi'nin

Pilot Uçağın

Değil parçaları

Ama onlarsız

Ne Gemi suda

Ne Taksi karada

Ne Uçak havada

İmkânsız kımıldamaları

X

Tıpkı İnsan'ın

Eli varken tutmaz

Ayağı varken yürümez

Dili varken konuşmaz

Gözü varken görmez

Kulağı varken işitmez

Olduğu gibi

Hem de

Yerli yerindeyken uzuvları

Çünkü

Kalır ilgisiz rûh

Uykudayken insan

Beklenmez bu durumdaBeden'den

Devinim denebilecek bir şey

Zira Rûh

Çekmiştir el etek

Olmuştur Beden'e bigâne

Alıkoymuştur kendini zuhûrdan

X

Evet olmayınca

Harekete geçirici Rûh

Beden bir hiç ve mecrûh

Nitekim

Kaptan, Şoför, Pilot ve saire

Rûhusayılıraraçların

Olmayınca içlerinde onlar

Gemi, Taksi ve Uçak gibiler

Hasret kalırdı harekete

Geçse de nice seneler

X

Demek ki Rûh

Değil Beden'den ama

Onunla kaim Beden

Derseniz neden?

Çünkü

Olmasaydı Rûh

Olmayacaktı

Madde ve Beden

Anlaşıldı ki Mânâ

Önceliklidir Madde'den

X

Nitekim

Olmasaydı Uçak

Yapılır mıydı Alan?

Olmasaydı Çocuk

Açılır mıydı Okul?

Çünkü

Değil Uçak Alan için

Alan Uçak için

Değil Çocuk Okul için

Okul Çocuk için

X

Velhâsıl

Her şeyin öncesinde

Var

Mânâ ve Rûh

Mânâ ve Rûh denebilen Zemzem

Zuhûr için Maddeye ihtiyâcı elzem

Zira Su'ya kap gerek

Aksi takdirde

Mânâ'nın kelimeye

Rûh'unzuhûra

Gereksinimi

Yok demek