IMG-LOGO
Şiir Defteri

Resim ve Ressam

Muhsin BOZKURT; - 4/24/2015 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Bir resim sergisi

Toplamış başına herkesi

Duvarda çeşit çeşit resim

Bakıyor, izliyor her kesim

Hayran hayran her birini

Ağızları açık inceliyor

Muştulayarak birbirine

Kimi onu, kimi bunu

Daha çok beğeniyor

En çok da Yapanı

Fırçayı mâhirâne tutanı

Ressam'ın fırça vuruşu

Renkleri yerli yerine koyuşu

Resme verdiği derinlik

Hayâl dünyasında gezdirişi

Belli ki bu; Ressam'ın işi

Ediyor ziyaretçileri

Ressam'a meftûn

Ressam ise izliyor onları

Sessiz sâkin

Resimlere bakışlar

Ediyor Ressam'ı memnûn

Resimler hakkında konuşup

Önünde duruşlar

Ressam'ın kulaklarında

Oluyor birer alkış

Bu haz, bu duyuş, bu his ve idrâk

Resimlerin gelirini

İndiriyor hiçe

Oluyor dünyalar, sanki onun

İşte budur, büyük onur

X

Fakat aynı insan,

Görünce hakiki bir Gül

Hele bir de, dalında

Âşık Bülbül

Güzelliği, kokusu

Narin yapısıyla Gül'ün

Veriyor oluşunu;

Toprak, gübre ve suya

Ve sanıyor ki,

Fikir yürüttü güya

Cansız, ruhsuz, kokusuz

Gül resmini;

Verirken Ressam'a

Hakikî Gül'ün Yaratıcısını

Hiç getirmiyor yâda!

Gül resmine bakarken,

Hayran hayran

Ressamı öğüp duruyor,

Durmadan

Ama gelince,

Gerçek Gül'ü anmaya

Bocalıyor, sebepler arasında

Ederek kem küm

Sebepler meydana getirdi Gül'ü

Diyerek ediyor tahakküm

Cansızın yapımını

Verirken Ressam'a

Hakikîsi için Yaratanı

Koyuyor bir yana

Bularak Taş, Toprak ve Su'dan

Bir Fâil

Ederek aklını, fikrini

Yok yere zâil!

X

Çünkü:

X

İnsan geçer nice ummanları

Boğulur bazan, bir ufacık derede!

Ne yaman çelişki bu Ya Rab!

Sapıtan bu insanların aklı nerede?

X

Gül resminde, Ressam'ı gören insan

Gül'ün aslında, şaşırıyor pusulayı!

Resim gösterirken Ressam'ı

Gül göstermez mi hiç, Allahı?

X

Gökte Yıldız ararken, nice müneccim

Önündeki kuyuyu, görmez imiş!

Akıllı geçinen nice insanın meğer

Zuhurun şiddetinden, gözleri kamaşmış!