IMG-LOGO
Şiir Defteri

Tenkîdim:

Muhsin BOZKURT; - 1/14/2016 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Hem Sağcıya, hem Solcuya

Aslında, hem şucuya hem bucuya

Hem inanana, hem inanmayana

Hem edene, hemen kabul

Hem edene, hemen ret

Hem mü'mine, hem münkire

Hem iyiye, hem kötüye

Hem güzele, hem çirkine

Bilmeyene artısını, eksisini birşeyin

Olana, fikir-görüş sahibi bireyin

İsteğim:

Herhangi bir şeyi veya birşeye

Bilerek inanç ve kabul ediş

Ya da bilerek, onu reddediş

Çünkü bilmek;

İlle de gerektirmez, inanç ve kabulü

İlle de icap ettirmez, inkâr ve reddi

İsterim ki,

Oku fakat, etme hemen kabul

Oku lâkin, etme hemen ret

Bir süre, öğrendiklerini yatır kuluçkaya

Dinlendir, okuduklarını biteviye

Olsun eşit, müspet-menfi bir seviye

Sonra ver kararı, kabul veya redde

Kalmasın aklında, meçhul bir madde

Önce oluşsun sende, geçici bir şüphe

Sonra öyle bir kabul, olsun ki tastamam

Demeyesin inkâr fırtınaları karşısında

El-aman, el-aman

Değilim ben, böyle bir adam

Çok zor inan

Et, çok zor kabul

Ama, bir de inanınca

Ya da, edince kabul

Olsa da karşında, tüm cihan

Vız gelmeli vız

Alarak, kararından hız

Öyle sarıl ve yapış ki, dâvâna

Olsa da bütün dünya, karşında

Hele bilince Hakk'ı, hakikati

Ver ona, olanca dikkati

Hiçten bile değil artık

Okumak dünyaya meydan

Gezerek dünyayı, meydan meydan