IMG-LOGO
Güncel

Teklif Sırrı (3)

Muhsin BOZKURT; - 8/22/2019 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Allahın hikmet ve inayeti; kabiliyet çekirdeklerinin sümbüllenmesini gerektirdi.

Allahın hikmet ve inayeti bir büyük mahkeme açılmasını gerektirdi.

Dünyadan alınmış görüntülere ait manzaraların gösterilmesini gerektirdi.

Allahın hikmet ve inayeti; görünür sebeplerin perdesinin yırtılmasını gerektirdi.

Her şeyin doğrudan doğruya yüce yaratıcısına teslim edilmesi gibi hakikatleri gerektirdi.

Evet Allahın ebedî hikmeti ve Allahın ezelî inayeti; bütün bu zikredilen,

Sözü geçen hakikatlerin ortaya çıkmasını gerektirdi.

Bunun için kâinatı; değişimlerin çalkantı ve gürültüsünden kurtarmak ve ebedileştirmek istedi.

Bunun için kâinatı; gelip geçicilikten yani fânilikten kurtarmak ve ebedileştirmek istedi.

Bunun için kâinatı; kaybolup yok olmaktan kurtarmak ve ebedileştirmek istedi.

Bütün bunların gerçekleşmesi için ise, o zıtların tasfiyesini istedi.

Bütün bunların gerçekleşmesi için ise, başkalaşmanın sebeplerini,

İhtilâf ve farklılıkların maddelerini ayırmak istedi.

Öyleyse kıyameti koparacak o neticeler için;

İçinde bulunduğumuz kâinatı tasfiye edecek.

Ayrıştırmaya tabi tutacak.

İşte şu tasfiyenin, arındırmanın sonunda Cehennem;

Ebedî ve dehşetli bir suret alacak.

Oraya lâyık topluluklar:

"Sizler ayrılın ey suçlular!" (Yasin: 59) âyetinin tehdidine mazhar olacak.

Ayetin korkutmasıyla karşılaşacaklar.

Cennet; ebedî, gösterişli bir sûrete bürünecek. Cennetlikler:

"Size selâm olsun. Buraya ter temiz geldiniz. Ebediyyen kalmak üzere girin cennete."

(Zümer: 73) hitabına, seslenişine mazhar olacaklar. Bu seslenişi duyacaklar.

Ezelden hikmet sahibi olan Allah; şu iki evin yani cennet ile cehennemin sakinlerine,

Orada oturanlarına, orada oturacaklarına, orada yerleşeceklere tam ve mükemmel kudretiyle;

Kalıcı, değişmez bir beden verir ki, artık orada, onlar için hiçbir şekilde dağılma,

Değişme başkalaşma yoktur.

İhtiyarlama olmaz. Dağılıp yok olmaya uğramazlar.

Çünkü yok olmaya sebebiyet veren, neden olan başkalaşmanın sebep ve nedenleri

Artık orada asla bulunmaz.

Evet Kıyametten sonra dünyanın; mümkün olan onarımı

Ve yeniden ihyası ve düzenlenmesi kesinkes gerçekleşecektir.

Bu mesele imkân dahilindedir.

Olucu ve olasıdır.

Mutlaka tahakkuk edecek, meydana gelecektir.

Evet, dünya öldükten sonra, yani kıyamet koptuktan sonra, öteki dünya;

Öldükten sonraki hayat olarak diriltilecektir.

Dünya harap edildikten sonra, o dünyayı yapan zât;

Yine daha güzel bir surette onu tamir edip onaracak;

Öteki âleme ait bir yer yapacaktır.

Bunun kanıtı; başta Kur'anı Kerimdir.

Aklın kabul edeceği binlerce kanıtı içeren tüm âyetleridir.

Vahye dayanan tüm kutsal kitaplardır.

Nitekim Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'anı Kerim

Bu konuda söz birliği etmişlerdir.

Yüce Allahın görkemli vasıfları, güzel nitelikleri ve güzel isimleri;

Hepsi birden bunun olacağını kesin şekilde belirtiyor.