IMG-LOGO
Güncel

Ö z e l l e ş t i r m e (2)

Muhsin BOZKURT; - 10/13/2019 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Nasıl ki eşeğe semer vuran çok olur.

Kendisini -dilim varmıyor ama- eşek yerine koyana,

Semer vuranın çok olacağı da acı bir gerçektir.

İşte resmiyet, sanki şunu demek ister gibidir:

Benin insanım kendini idare etmekten acizdir!

İdaresi yabancıların eline geçmeli!

Benim insanım, beceriksizdir!

Onu becerikli yabancıların /

Ecnebilerin boyunduruğuna

Vermek gerek!

Benim insanım dürüst değildir!

Doğru iş yapmaz!

İşinin hakkını vermez!

Öyleyse işleri; işlerini sağlam yapan

Yabancılara emanet etmek;

İnsanımızı onların tasarruf

Ve çalıştırmasına tevdî etmek

En çıkar yoldur!

İşte bu yersiz gerekçeler,

İşte bu haksız sebepler; resmiyeti,

Sonu şaibeli, bir çıkmaza sürüklemekte.

Kimi basın organları ise bunu körüklemekte.

Nefsine ve kendine güvensizliğin süflî / bayağı / aşağılık savunmasını

İftiharla yapmakta ve yapmayı sürdürmektedirler!

 

Pupa yelken yol alıyoruz; pusulamız özelleştirme

Yular takılsın istiyoruz, olsun diye köleleştirme

 

Ortada yok, ne yeni bir yatırım, ne de bir iş yeri

Olanı peşkeş çekiyoruz, yok pahasına değeri

 

Sanki var ellerinde, yolda bulunmuş bir vatan

Ecnebi girmiş sıraya, soruyor yok mu satan

 

Resmiyet, millî serveti vermeye, ta dünden râzı

Farketmiyor onlar için, ha çoğu gitmiş ha azı

 

Adamlar, daima mağlup olmuşsa da, asırlarca meydanda

Ne gam diyorlar, şimdi galibiz ya, nasılsa masa başında

 

Özelleştirme, almış başını gidiyor

Millî hassasiyet, el değdirmem ha diyor

 

Özelleştirmeye, artık de hayır

Öz eleştiriye de, vakit ayır

 

Değil bu, özelleştirme