GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 15:50 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Röportaj

Abdestsiz Kur’ân-ı Kerim’e El Sürülebilir mi?
Tarih: 09 Aralık 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Beşer: İmam Mâlik'in Muvatta'sının 'Kur'ân Kitabı'; 'Kur'ân'a el sürecek olanlara abdestli olmalarının emredilmesi babı' ile başlar ve ilk hadis olarak Allah Resulünün Amr B. Hazm'a gönderdiği talimatlar arasında '...Kur'ân'a da abdestli (tâhir) olandan başkası dokunmasın...' hadisini verir. Sonra da İmam Mâlik bunun Kur'ân'a tazim için olması gerektiğini anlatır. Bu hadisin: 'Ve ancak abdestli (tâhir) olduğun zaman Kur'ân'ı eline al...' rivâyetinin de olduğu anlaşılıyor. Bu rivâyet sahih sise, muhatabın Müslüman olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü biraz sonra vereceğimiz muhtemel itirazların ve yorumların bir kısmının kapısını kapatmış olur. Ama önceki rivâyetin sihhatinde kuşku yoktur.

 

 

 

Devamı »

Abdestsiz Kur’ân-ı Kerim’e El Sürülebilir mi?
Tarih: 08 Aralık 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. Faruk Beşer: Son zamanlarda, hesaba katılmak için aykırı şeyler söylemek gereği hissedildiğinden midir bilinmez, İslamî sahada şaz1 fetvalar oldukça çoğaldı. Bunun elbette iyi bir yönü de olabilir; demek ki, araştırma ve eser karıştırma lüzumu duyanlar artıyor. Ancak, inananların göz önünde bulundurmaları gereken önemli bir nokta göz ardı ediliyor: Bu konu diğer bilim dalları gibi deneme yanılma metoduna elverişli değildir. Yazılanlar tarihe mal olacağından yanlış olanlarını pek çok insan yüzyıllar boyu tekrar edip duracaktır. Bu yanlışları, her ilim adamının tabiî olarak yapabileceği yanlışlar olarak değil de şahsî hesapları uğruna yapanlar ve bunda ısrar edenler için büyük vebal vardır.

 

 

Devamı »

Türkiye’nin Beka Meselesinin Adı; Ülkemizdeki Suriyeliler Fikir Adamı ve Yazar FAZLI KÖKSAL Meseleyi Mercek Altına Aldı.
Tarih: 01 Aralık 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Son zamanlarda; demokratlıkla alâkası olamayanlar, baskıcı politikaları destekleyen, batının bazı merkezleri ile irtibatlı olmaları muhtemel bazı kalemler; konu Suriyeli göçmenler olunca, birden demokrat, özgürlükçü kesildiler, Suriyeliler konusunda bazı tedbirler getiren, önerilerde bulunan, siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarına karşı saldırıya geçtiler...Suriyelilerin Türkiye dışına gönderilmesini önerenler hakkında neler söylemiyorlar ki... Ne ırkçılıkları kalıyor, ne faşistlikleri...

 

 

Devamı »

Dîvânu Lügati’t-Türk ve Ali Emîrî Efendi’yi Prof. Dr. Abdulvahap Kara Anlattı
Tarih: 24 Kasım 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Dîvânu Lugat't-Türk'ü bulmasının hikâyesini nakleder misiniz?

Prof. Kara: Ali Emîrî Efendi kitabı, sahaf Burhan'dan 33 liraya satın aldı. Ancak sahaf, eserin Dîvân-u Lugati't-Türk olduğunu bilmiyordu. Eğer bunun farkına varmış olsaydı, çok daha büyük meblağlara satabileceği kesindi. Daha kötüsü, bu eser kitap avcılarının eline geçmiş olsaydı, anında yurt dışına kaçırıp karşılığında bir servet elde etmeleri mümkündü.

 

 

Devamı »

Dilimiz Türkçeye Musallat Olan Misyonerler Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Uçar Anlattı.
Tarih: 17 Kasım 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: O halde bu mülâkatımızda Bay Emre'yi konuşalım.

Dr. Uçar: Ahmet Cevat Emre, 1928 yılında yayın hayatına başlayan Muhit dergisinin imtiyaz sahibi, neşriyat müdürü ve başyazarıdır. 1876 yılında Girit'te doğdu. Harp Okulu mezunu bir subay olup siyasî düşünceleri sebebiyle Sultan İkinci Abdülhâmid Han döneminde 1897'de Trablusgarp'a -Fizan'a- sürülmüş, oradan Avrupa'ya kaçmış, sonra da affedilerek 1905'ten 1908'e kadar Resmo'da Evkaf Memuru olarak vazife yapmıştı. İkinci Meşrutiyet'in ilânından sonra İstanbul'a gelerek İttihat ve Terakki'nin yayın organlarından Şura-yı Ümmet gazetesinde yazarlık, ardından da gazetenin Sofya muhabirliğini yaptı. İstanbul'a döndüğünde kısa ömürlü Siper-i Saika ve Siper-i Saika-i Hürriyet gazetelerini çıkardı. Bu dönemde Muallim Mektebinde ve Tevfik Fikret'in vasıtasıyla Robert Kolej'de dersler verdi. 1918'e kadar Balkan Mezalimi Yayın Komitesinde vazife aldı ve Berlin, Paris ve Londra'daki toplantılarda Avrupalılara Bulgar mezalimini anlattı. 1918'de Ural-Altay dilleri üzerinde uzman olan Alman Prof. Giesse'nin asistanı olan Ahmet Cevat, Darülfünun'da öğretim üyeliği de yaptı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Akşam ve Tasvir-i Efkâr

 

Devamı »

Atatürk’ü Bilmek ve Anlamak…O’nu Herkes Biliyor. Maalesef, Anlayanlar, Bilenlerden Çok Az. Türk Dili ve Edebiyatı Emekli Okutmanı Fethi Murat Doğan İle ATA’mızı Konuştuk.
Tarih: 10 Kasım 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Atatürk nasıl bir liderdi?

Doğan: Atatürk, çalışkan, akılcı ve cesur, vatanına ve milletine kendini adayan, gücünü milletten ve onun temsilcisinden alan, doğru zamanda doğru kararlar veren, savaşı ve barışı planlayıp yöneten, düşüncelerini milletiyle paylaşan, milletini dinleyen ve popülizmden uzak duran, sağlam bir tarih bilgisiyle zamanın önünde koşan, ekonomiye öncülük eden, laik, Cumhuriyetçi ve katılımcı yöntemi arayan, gerçekçi ve bilgiye dayalı bir milliyetçiliği benimseyen, her alanda medenî dünya ile yarışan bir liderdi.

 

 

Devamı »

Prof. DR. Ahmet B. Ercilasun ile Dîvânu Lugati’t-Türk Hakkında Mülâkat
Tarih: 03 Kasım 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Ercilasun: Kâşgarlı kendi döneminin standart Türkçesinin dil bilgisi kurallarını tespit etmiştir. O dönemin standart Türkçesi, Kâşgar ve çevresinde kullanılıyordu. Ağızlara âit malumat ise dil bilgisi kurallarından çok kelimelerin farklı söylenişleriyle veya bir kavram için kullanılan farklı kelimelerle ilgiliydi. Dil bilgisi konusunda ise çok farklılıklar yoktu.

 

 

Devamı »

Doç. Dr. BARIŞ DOSTER Suriye’deki Gelişmeleri Anlattı
Tarih: 27 Ekim 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Doç. Doster: Esad rejiminin gücü sınırlı. Aynı anda birden fazla cephede çok sayıda güçle mücadele etme kabiliyet ve kapasitesi yok. O nedenle bir öncelik sıralaması yapıyor. Gücünü tartıyor. Karşıtları, muhalifleri arasındaki çatlakları büyütmeye çabalıyor. Asıl büyük düşman olarak gördüğü ABD'nin elinden, PKK - PYD - YPG terör örgütü kartını almanın kolay olmadığının Şam da, onu destekleyen Moskova ve Tahran da farkında. O nedenle bir yandan Şam ile Ankara arasında, Türk yetkililerin de son dönemlerde belirttiği gibi temaslar var, bir yandan Astana süreci ilerliyor, bir yandan anayasa yapım süreci ilerliyor, bir yandan da PKK - PYD - YPG terör örgütüyle kimi taktik görüşmeler, anlaşmalar yapıyor.

 

 

Devamı »

Yazar ve hukukçu HİCRAN GÖZE Hanımefendi, Müteveffa eşi ERGUN GÖZE’yi Anlatıyor:
Tarih: 13 Ekim 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Diğer bir özelliği 'Doğrucu Dâvut' olması idi. Bu özelliği sebebiyle dostluk ilişkilerinde problemleri oluyor muydu?

Av. Göze: "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar." Diye bir söz vardır.   Eşim son nefesine kadar taşıdığı bu vasfı yüzünden çok acı çekmiştir. Manen ve maddeten... Bütün kapıların yüzüne kapatılması, o kapıların daha önce kendisi tarafından sahiplerinin yüzüne çarparcasına kapatılmasından da kaynaklanır. Onun bu vasfı tabii ki dostluk ilişkilerinde zorluklara sebep olmuş, hele eski dostlarla çeşitli sebeplerle yollarının ayrılması eşime çok acı çektirmiştir. "Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri" adını taşıyan kitabında bu acıların izlerine çok rastlanır.

 

 

Devamı »

Dr. Akkan Suverle bir mülakat
Tarih: 06 Ekim 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Suver: Benim Avrasya düşüncem üç önemli kavramdan oluşmaktadır. Birincisi refah, zenginlik ve gelişmişliğin paylaşılması... İkincisi: Türkçe konuşun milletlerin ve Türkçe konuşulan devletlerin bir araya gelmesi, ortak kültür ve düşüncenin birlikte yaşatılmasını sağlamak...  Üçüncü ve son boyut ise Avrupa Birliği Türkiye ilişkileridir. Türkiye Avrupa Birliği'ne Kafkas ve Türkistan coğrafyasıyla birlikte intikal etmelidir. Türkiye bu coğrafyaya Avrupa Birliğini taşımalıdır. Bu bir târihî sorumluluk olduğu kadar, çağdaş zenginliklerin bölüşülmesinin de bir icâbıdır.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Hasan Elik ile Kur’ân-ı Kerîm’de Şefaat Meselesini Konuştuk.
Tarih: 28 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Kur'ân-ı Kerîm'de şefaat hakkında başka âyetler de var mı?

Prof. Dr. Hasan Elik: Kur'ân'da; mutlak İlâhî hâkimiyet ile şefaat inancının bağdaştırılmayacağı üzerinde çok durulmaktadır. Şöyle ki: Bütün mülkün Allah'ın olduğu, şefaatin de bu mülke mâlik olanın yetkisinde olduğu, evrenin egemenliğinde hiçbir etki ve yetkisi olmayanların şefaat yetkilerinin de olmayacağı, şefaatçi kabul edilenlerin, kendilerine yönelenlere herhangi bir fayda, onları reddedenlere de bir zarar veremeyecekleri ifâde edilerek fayda veya zarar verme gücüne sâhip olmayan varlıkları şefaatçi edinmenin hüsran olduğu belirtilmiş ve böylece şefaati reddin gerekçeleri de beyan edilmiştir. (Yûnus 10/18; Zümer 39/43-44)

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Hasan Elik ile Kur’ân-ı Kerîm’de Şefaat Meselesini Konuştuk.
Tarih: 23 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Hocam, ifâde buyurduklarınızın zihinlerde kalması için değerlendirme mahiyetinde özetini lütfetmeniz mümkün mü?

Prof. Elik: Değerlendirmeye geçmeden önce Kur'ân öncesi toplumlardaki şefaat anlayışına temas etmek faydalı olur. Zira şefaat, İslâm öncesi birçok toplumun, özellikle Kur'ânın ilk muhatapları olan müşriklerin inancının temelini teşkil ettiğinden bu meseleyi İslâm açısından değerlendirebilmek için bu toplumların şefaat telakkilerini bilmek gerekmektedir. Zira Kur'ân, böyle bir kültür vasatında şefaat konusunu ele almaktadır.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Hasan Elik ile Kur’ân-ı Kerîm’de Şefaat Meselesini Konuştuk.
Tarih: 22 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Kur'ân-ı Kerîm'de; insanın irâde sâhibi, hür bir varlık olduğu, dolayısıyla şahsî tercihlerinin sonucu olarak yaptığı iyiliğin mükâfatını, kötülüğün de cezâsını göreceği belirtilmektedir. Diğer taraftan Kur'ân'da şefaatle ilgili âyetler de yer almaktadır. İslâm bilginlerince; bir başkasının vasıtasıyla Allah'ın, günahları affedeceği veya dereceleri yükselteceği anlamı verilen 'şefaat'le Kur'ân'daki şefaat ne ölçüde örtüşmekte veya ayrışmaktadır?

 

 

Devamı »

Din Dersleri Emekli Öğretmeni Ramazan Demir; ‘Vatansız Dünya Vatandaşı’ Kavramı Hakkında Konuştu.
Tarih: 15 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Demir: Onu ben ekledim. 'Dünya vatandaşı yetiştiriyoruz' diyorlar ya! Evet, doğru, ancak bu ifadenin başına 'vatansız' ifadesini eklediğimizde, denklem tamamlanıyor. Çünkü Anadolu değerlerinde vatan kırmızıçizgileri olan bir vakıa... Anadolu'da bir vatandaş yetiştireceksiniz; Dünya vatandaşı diye tanımlanacak. Değerler bütün Dünyaya hükümran değil ki, yetiştirilene Dünya vatandaşı denilebilsin!

 

 

Devamı »

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı,  Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli ile Türkiye-Yunanistan-GKRY Arasındaki Anlaşmazlıklar Hakkında Konuştuk.
Tarih: 08 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Türkiye'nin kendi MEB sahasına sondaj ve arama gemisi göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dr. Gözügüzelli: Türkiye, yakın zamanlara kadar, Yunanistan'la aralarındaki problemi, diyalog yoluyla çözmek taraftarıydı. BM'e gönderdiği mektuplarında da milletlerarası hukuka saygılı bir şekilde bölgede hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak süreçte Rum tarafı iyi niyetle kendisine sağlanan tahammülü görmezden gelerek özellikle 2007'den sonra sözde hidrokarbon faaliyetlerini de ilerletmek isteyerek kendisine tanınan sınırları aşmıştır. Nihayetinde Türk devleti satın aldığı iki sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi ile Doğu Akdeniz'de fiili ve etkin varlık ve hâkimiyetini hem kendi haklarını Fatih sondaj gemisi ile ilerletme hem de Kıbrıs Türk hakları için Yavuz sondaj gemisi ve Barbaros sismik araştırma gemisi ile göstermiştir.

 

Devamı »

At binen, yüzen, okuyan ve düşünen, hâline şükreden beden engelli; adının manası karakterine, şahsiyetine yansımış Alperen Alper Diyor ki: ‘Paralimpik Olimpiyatlarda altın madalya kazanmaya azimliyim’
Tarih: 01 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla aklî melekelerinizde, hafızanızla ve hislerinizde bir noksanlık yok. Hatta normalin hayli üstünde bir zekâya sahip olduğunuz söylenebilir. Bu hususlarda siz kendiniz hakkında neler söyleyeceksiniz?

Alper: Evet' Allah'ın bana verdiği en büyük nimet akıldır. Aklımı kullanmakta hiç bir engelim yok çok şükür. O yüzden de bedenime ait engelimi hiç problem etmedim. Aklım ve zekâm benim en büyük gücüm ve zenginliğim.

 

 

Devamı »

Felsefe Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile ‘Yeni İnsan’ Tipini ve Eğitim Sistemimizin Aksaklıklarını Konuştuk.
Tarih: 25 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: Batı'dan aldığımız değerlerle ve sadece eşyanın dış yüzüne dönük bilim verileriyle şimdiye kadar milletimizin, halkımızın seveceği, kendileriyle anlaşabileceği, kaynaşabileceği insan tipini yetiştirememişiz. İnsanlarımız garip kalmıştır. Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'den buğday istemeye gitmesi gibi onlardan bazıları, Hacı Bektaş Veli gibi, bize ısrarla himmet teklif etse bile, biz ısrarla buğday istemekte devam ediyoruz. Yunus'un uyandığı gibi uyanabilmemiz ve himmete sahip olmamız lâzım değil midir? Himmetimiz kendimizdedir, onların hikmetinden de istifade ediyoruz. Ama Mehmet Âkif in dediği gibi 'kendi mahiyet-i ruhiyemiz' kendimize kılavuz olmalıdır.  Mahiyet-i ruhiyemiz ve ruh-i millîmiz aynı zamanda amelî aklımızın kaynağı ve yönlendiricisidir. Ruh-i millî merhum Mehmet Âkif'in dediği gibi aynı zamanda ahlâk-ı millîdir.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Emin Işık Hoca ile Sohbet
Tarih: 16 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Emin Işık: Âdem Aleyhisselâm'dan beri devam edip gelen tevhit dini*, nasıl ki Kur'ân ile tamamlanmış ve kemâle ermişse bir insanda bulunması gereken ahlâkî özellikler de eksiksiz olarak Hz. Mııhammed'in (s.a.s) şahsında kemâle ermiş ve en mükemmel hâle gelmiştir. Zâten kendisi de bir hadîs-i şerifinde, 'Ben ahlâkî erdemleri tamamlamak için gönderildim.' Buyurmuştur. Kur'ân âyeti de bunu kesin bir dille şöyle tasdik eder: 'Hiç şüphe yok ki sen yüce bir ahlâk üzeresin.' (Kalem, 4) Bir başka âyette ise şöyle buyurulur: '(Ey Muhammed) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.' (Enbiyâ, 107)

 

 

Devamı »

Prof. Dr. EMİN IŞIK Hoca ile Sohbet
Tarih: 11 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Işık: Başımıza gelen olayların kendisi o kadar önemli değildir. Önemli olan, bizim ona nasıl bir tepki verdiğimizdir. Yani niyetimiz ve algılama tarzımızdır. Allah, kullarını birtakım belâ ve acılarla imtihan eder. Sabredip ceht ve tevekkül gösterenler selâmete ererler ve büyük mükâfatlara nail olurlar. Şunu hiç göz ardı etmemek gerekir ki her büyük başarı, büyük çaba ve sıkıntıların sonucunda elde edilir. 'Sabrın sonu selâmettir' sözü boşuna söylenmiş değildir.

 

 

Devamı »

Makine Mühendisi, İktisâdî İşletme Uzmanı, Müellif ve Mütefekkir Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan ile İnsanlığı Bekleyen Tehlikeler Hakkında Konuştuk.
Tarih: 04 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan: Ekonominin ahlâkî değerlerden koparılarak; tarih içinde eşi görülmedik bir biçimde ön plana çıkarılmasının sonucunda, en azından Batı ülkeleri için, bunalımsız ve problemsiz bir topluma ulaşılacağı ümit ediliyordu. Ancak ümit edilenin tam tersine, Batı dünyası giderek, önüne geçilmesi zorlaşan, sosyal dağılmaya ve ahlakî çözülmeye doğru büyük bir hızla ilerliyor.

 

 

Devamı »

İş Adamı, Ali Polat’ın Muhteşem Tespitleri, Müthiş Açıklamaları ve Harikulâde Tavsiyeleri…
Tarih: 14 Temmuz 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Polat: Müsaade ederseniz, size bu konuyu şu şekilde dile getirmek istiyorum: Semavi dinlerin başlangıcının önemlisi Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa'nın getirdiği din ve kanunların çoğu iktisadidir. Daha sonra Hazreti İsa'nınki, İsa ruhullah olarak, ruhanî hadiselerdir. Bizim İslâmiyet ise ikisinin karışımıdır. Ve benim şahsî görüşüme göre, İslâmiyet bir sosyal kanunlar külliyatıdır. Orada İslâmiyet'i biz uygularsak, Müslümanlar da aç kalmamış olacaktır, biri çok çok zengin olmamış olacaktır, herkesin keyfi yerinde olacaktır.

 

 

Devamı »

İş Adamı, ALİ POLAT’tan Tespitler, Açıklamalar ve Tavsiyeler…
Tarih: 07 Temmuz 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Polat: O dönemde ortak olduğum o eski turizm firmasından ayrıldıktan sonra kendime bir firma kurdum: 2001'den sonra veya 2003'ten sonra ömrümün daha çoğunu işadamlığı yerine yazıya dökmek için çözüm aradım. O günlerde benimle beraber gelip eski tanıdığım bir arkadaşım bana yardımcı oluyordu ve yardımcı olduğunda da herhangi bir talebi yoktu. Belli bir zaman sonra firmamızın yüzde 50'sine kendisini ortak ettim ve ona şöyle bir cümle kurdum: Dedim ki, 'Bundan sonra para kazanmak senden, harcamak benden.' Bugüne kadar Allah-ü Teâlâ da öyle gösterdi.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Süleyman Doğan Açıklıyor: Çocuklarımıza Müzik ve Benzeri Faydalı Alışkanlıklar Kazandırmalıyız
Tarih: 30 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Müzik eğitimi gören çocuklarda, diğerlerine nazaran hangi farklılıklar görülebiliyor?

Prof. Doğan:Küçük yaşlardan itibaren müzikle beslenen ve desteklenen çocukların ruhî ve bedenî yönden daha sağlıklı bir gelişim sergiledikleri aşikârdır. Müziğin gelişim alanları üzerindeki etkilerine bakacak olursak, matematik yeteneğinin, müzik eğitimi ile destekleyerek önemli ölçüde geliştirilebileceğine dair çeşitli görüşler bildirilmiştir. Gerek arka plan müziği olarak kullanılan müzik, gerekse müzik eğitimi kişilerin öğrenme kabiliyetlerini artırıyor. Çocuğa, tercihen okul öncesi dönemden başlayarak, verilen müzik eğitiminin, ileride matematik dersinde kolaylık sağlayacağı ifade edilmektedir.

 

 

Devamı »

Türkiye’miz Kuşatılıyor mu? Gazetemiz Yazarlarından Emekli Yarbay Atilla Çilingir Gündemdeki Sıcak Meseleler Hakkında Konuştu
Tarih: 16 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Hareketlenmelerin sebebi hakkında neler söylemek istersiniz?

Çilingir: Bütün bu hazırlıklar ve bölgede yaşan tüm gelişmeler, böylesine zengin enerji yataklarının kullanılmasına yönelik olmakla beraber, özellikle Rumların Kıbrıs adasını ele geçirebilmek adına enerji silahını kullanarak 3'ncü ülkelerle yaptıkları anlaşmaları ve AB çatısı altındaki avantajlarını da göz önünde bulundurduğumuzda; Türkiye'nin ada üzerindeki garantörlük hakkını ortadan kaldırmak ve Türk askerinin adadan çıkarılmasını sağlamaya yöneliktir.

 

 

Devamı »

Emekli Kurmay Albay Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu: Kıbrıs Kuşatılıyor
Tarih: 11 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Stratejik müttefikimiz (?!) ABD burada da Türkiye'nin aleyhinde bir tutum içerisinde...

Dr. Ömer L. Taşcıoğlu: Yunan asıllı uzman George Tzogopoulos, Türk Akımına karşı çıkan ABD'nin yanı sıra Yunanistan, GKRY ve İsrail'in de Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettiklerini açıklamıştır. "Bağımsız Kürdistan" çıkışıyla gündeme gelen İsrail merkezli Begin-Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan Tzogopoulos'un makalesinde Yunanistan, GKRY ve İsrail arasındaki üçlü ittifakın hedefinde Türkiye'nin olduğu açıkça ifade edilmiş ve ABD'deki Yunan ve Yahudi lobilerinin bu çerçevede bir kampanya yürüttüğü belirtilmiştir.

 

 

Devamı »

Emekli Kurmay Albay Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu: Kıbrıs Kuşatılıyor
Tarih: 10 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Kıbrıs Rum ve Atina yönetiminin icraatına Türkiye'nin bir müdahalesi olmuştu...

Dr. Ömer L. Taşcıoğlu: Kıbrıs'ın etrafındaki petrol ve doğal gaz alanları konusunda Türkiye ile GKRY arasındaki ihtilaf devam ederken, GKRY'nin ruhsat verdiği bir diğer şirket olan İtalyan ENİ firmasına ait Saipem 12000 adlı sondaj gemisi 8 Şubat 2018 tarihinde GKRY'nin ruhsat verdiği ihtilaflı alana girmeye teşebbüs etmiş ancak Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri tarafından Kıbrıs güneyinde durdurulmuştur.

 

 

 

Devamı »

Emekli Kurmay Albay Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu: Kıbrıs Kuşatılıyor
Tarih: 09 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Ömür Lütfi Taşcıoğlu: Doğu Akdeniz havzasında 2008 yılında Kıbrıs'ın etrafı da dâhil olmak üzere önemli miktarda petrol ve doğal gaz yatakları keşfedilmiş ve bölgedeki devletlerin kıyı şeritleri son derece değerli binlerce mil karelik deniz alanlarına dönüşmüştür.  Doğu Akdeniz sularında Levant havzası olarak adlandırılan alanda İsrail Münhasır Ekonomi Bölgesi (MEB) içindeki Leviathan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yakınlarındaki Afrodit, Mısır MEB'sindeki Zohr rezervleri toplam olarak 3,4 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol rezervine sahiptir.

 

 

Devamı »

İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır ile Aile İçi İlişkiler hakkında konuştuk.
Tarih: 02 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Günümüzdeki 'çekirdek aile' kavramını kabul etmiyoruz. Çok güzel. Şimdi, 'Karı-Koca'dan başlayıp aileyi oluşturan fertler arasındaki ilişkilere bakabilir miyiz?

Prof. Bayındır: Karı koca hayatı, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla erkeğin, şahitler huzurunda yaptıkları sözleşme ile başlar. Sözleşmenin geçerli olması için tarafların büluğa ermiş, rüştlerini ispatlamış ve zinadan uzak kalmış olmaları gerekir. "Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar (namuslu) müminlere haram kılınmıştır." (Nur 24/3) Zinadan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler namuslu biriyle evlenebilirler.

 

 

Devamı »

Türkçe Aşığı Nebi Ceylan ile Türkçemiz Hakkında Sohbet
Tarih: 26 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Dil elden giderse ne olur?

Ceylan: Dilimiz elden giderse Kaşgar'da Mahmut, Yusuf Has Hacip, Herat'ta Ali Şir Nevaî ölür. Orhun'da yazıtlar taş kesilir; Haydar Baba, Ağrı Dağı, Toroslar yıkılır... Sakarya, ayağa kalkamaz sürünür, Kızılırmak kurur... Ne allı gelinimiz ne türkü çağıranımız ne Varna'dan "Memet!" diye bağıranımız ne Niğde'nin han duvarları ne o duvarlarda bir şair arkadaşa rastlayanımız ne Süleymaniye'miz ne de Süleymaniye'de bayram sabahımız kalır. Münir Nurettin'siz, Neşet Ertaş'sız, Mahzunî Şerif'siz, Âşık Veysel'siz kalırız. Şairleri haykırmayan öksüz çocuk oluruz...

 

 

Devamı »

Türkçe Aşığı Nebi Ceylan ile Türkçemiz Hakkında Sohbet
Tarih: 19 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Efendim, Allah rahmet eylesin, bir eski politikacımız, saygıdeğer de bir insan, "Bizim hanımdan muhtarlarımız var" demişti. "Tahtadan kulübe" der gibi, "Hanımdan muhtar!" Hanımdan muhtar olmaz efendim olsa olsa "hanım muhtar" olur. Amerika'da İkiz Kuleler'e saldırılar olduktan sonra New York Belediyesi ne kadar itfaiyeci varsa göreve çağırmış. Bu haberi aynen şöyle okudu bizim güzel spiker hanımefendimiz: "New York Belediyesi mamulen emekli itfaiyecileri göreve çağırıyor." Dedim ki, dili sürçtü; "malulen" diyecekti, "imal edilmiş" anlamına gelen "mamulen" kelimesi çıktı ağzından. Fakat altyazıda da aynen öyle yazıyordu: "New York Belediyesi mamulen emekli olmuş..." Bu kadar cahil insanlar ekranın önüne de arkasına da oturtulmamalı! Ama oluyor işte.

 

 

Devamı »

Av. Ruhittin Sönmez ile, Yeniden Yapılması Kararlaştırılan İstanbul Belediye Başkanı Seçimi Hakkında Konuştuk
Tarih: 12 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Av. Ruhittin Sönmez: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminin yenilenmesi kararı asla hukuki değildir, tamamen siyasi bir karardır. YSK'nın bu kararı Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hukuki açıdan değerlendirmek bir hukukçu olarak bana ağır gelmektedir. Ama mademki sordunuz, hukuki kılıfın üstüne ve altına bir göz atalım.

 

 

Devamı »

İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nuri Yazıcı ile Küreselleşme Politikaları ve Avrupanın Yeniden Yapılandırılması Meselesini Konuştuk.
Tarih: 21 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Bosna-Hersek için kavga devam etmekte, Kosova'nın da ABD nüfuz alanına girdiği anlaşılmaktadır: 1999 yılındaki askerî harekât biter bitmez, Amerikalılar, Kosova'nın Güney-Doğu bölgesindeki Dukakin Yaylası'nda, Urosevaş kenti yakınlarında beş kilometrekareye yakın bir araziyi sahiplerinden satın aldılar ve son hızla bir üs inşa etmeye başladılar. ABD Ordusu'nun 'İstihkâm Bülteni'ndeki bir yazısında, Albay Robert L. Mc Clure, Temmuz-Kasım 1999 döneminde bu üssün başlıca kısımlarının inşa edildiğini ve bu işte 1000 ABD sabık askerin, 1700 istihkâm askerinin ve 7000 Arnavut'un kullanılmış, haftanın bütün günlerinde ve günde 24 saat çalışılmış olduğunu ifade etmiştir. Dünyadaki ABD üslerinin en büyüğü olduğu söylenen bu üsse 'Bondstil' adı verilmiştir.

 

 

Devamı »

İstanbul Mahallî İdareler Seçimini;  Tecrübeli Siyasetçi ve Hukukçu Av. Yaşar Topçu ile Değerlendirdik.
Tarih: 14 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

'Organize usulsüzlükten bahsediliyor. Bu tabirle ifade edilmek istenen husus nedir?

Av. Yaşar Topçu: Organize usulsüzlük diye ifade edilen, seçmen kütüklerinin yazımı sırasında o seçim çevresinde oturmayan kişilerin yazılmış olması. Örnek olarak verdikleri oturmaya uygun olmayan binalarda onlarca seçmen yazılmış olduğu iddiası.

 

 

Devamı »

Golan’ın İlhakı Meselesini Araştırmacı Yazar ve Stratejist Suat Gün ile Konuştuk…
Tarih: 07 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Suat Gün: Golan, Lübnan Güneyini ve Amman dâhil Batı Ürdün'ü iç hat durumuna sokmaktadır. Şam'a 70 Km, Amman'a 60 Km, Beyrut'a 100 Km mesafesiyle ileride yapılacak harekât için üs bölgesi teşkil etmektedir. Golan Suriye ve Irak içlerine kadar yapılacak derinlemesine harekât için ileri karakol vazifesi görmektedir. Bölgenin en hâkim zirvesidir. Suriye ve Ürdün toprakları ayakaltında kalmaktadır. Golan, Şam, Amman gibi büyük şehirlere çatmadan Arap topraklarında derinlemesine ilerlemeye imkân tanımaktadır.

 

 

Devamı »

Golan’ın İlhakı Meselesini Araştırmacı Yazar ve Stratejist Suat Gün ile Konuştuk…
Tarih: 07 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Suat Gün: Golan, Lübnan Güneyini ve Amman dâhil Batı Ürdün'ü iç hat durumuna sokmaktadır. Şam'a 70 Km, Amman'a 60 Km, Beyrut'a 100 Km mesafesiyle ileride yapılacak harekât için üs bölgesi teşkil etmektedir. Golan Suriye ve Irak içlerine kadar yapılacak derinlemesine harekât için ileri karakol vazifesi görmektedir. Bölgenin en hâkim zirvesidir. Suriye ve Ürdün toprakları ayakaltında kalmaktadır. Golan, Şam, Amman gibi büyük şehirlere çatmadan Arap topraklarında derinlemesine ilerlemeye imkân tanımaktadır.

 

 

Devamı »

Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol  Türkiyenin Türk Dünyası Politikası İle ilgili olarak yapılan hataları ve yapılması gerekenleri anlattı.
Tarih: 31 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Sonuç yerine geçmek üzere genel bir değerlendirme lütfeder misiniz?

Erol: Netice itibariyle ifade etmek gerekirse bölgede yaşanılan son gelişmeler ve Türk dünyasının karşı karşıya kaldığı mevcut ve olası tehditler, Türk Birliği'ni kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bu kapsamda, öncelikle Kafkasya, ardından Orta Asya ülkeleri ile aşamalı olarak gerçekleştirilecek güçlü bir işbirliği, Türkiye'yi ve bölgeyi çok farklı noktalara taşıyacaktır. Bu kapsamda söz konusu 'Yeni Proje'nin, Türkiye'yi milletlerarası alanda daha güçlü bir konuma sokma, Türk dış politikasına daha fazla bir açılım, ivme ve hareket alanı sağlama, batıyla olan bütünleşme sürecini hızlandırma, bölge istikrarına ve güvenliğine büyük katkı sağlama potansiyeli taşıması açılarından büyük bir önem arz ettiği görülmektedir. Son dönemde bölgeye dönük ilgiyi bir de bu açıdan okumakta büyük bir fayda mülahaza edilmektedir.

 

 

Devamı »

Güzel Bir Adamla, Güzel Bir Akşam: Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen’le Sohbetimiz
Tarih: 31 Mart 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Röportaj
Paylaş

24 Haziran seçimlerine giderken tahminlerimi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım analizlerimde fena da sayılmazdım. Ama bu kez at başı giden haddinden fazla yarış var. KONDA Gibi işinin ehli bir kurumun dahi oran veremediği seçimde net tahminlerden kaçınıyorum. Lakin muhalefet partilerinin ellerine geçen altın değerindeki fırsatı pek doğru değerlendiremediğini söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. AKP Bu denli zayıflamışken sohbetlerimiz ''Ankara acaba Mansur Yavaş diyecek mi ?'' , ''Antalya'da Böcek işi bitirebilir mi ?'' sorularının ötesine geçebilirdi, geçemedi. Olan oldu.

Devamı »

Demokrat Parti Umutlu ve İddialı: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki’yle Sohbetimiz:
Tarih: 29 Mart 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Röportaj
Paylaş

''Geldi, geliyor, acaba ne olacak ?'' Derken 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri kapıya dayandı. 28 Mart 2019 İtibariyle seçmenlerin büyük bölümü kafasında seçimi bitirdi. Artık kafalarda bitmiş seçimin sandığa aktarımını bekleyeceğiz. Lakin uzun süredir ısrarla üzerinde duruyorum öyle bir seçime gidiyoruz ki 20 oyla, 10 oyla hatta ve hatta 3-5 oyla el değiştiren belediyeler göreceğiz. Tespitlerine itimat ettiğim araştırma şirketlerinin çoğunluğu kritik seçim çevrelerinde böyle tabloların ortaya çıkacağını öngörüyor. O yüzden adaylar son ana kadar durmadan çalışmalılar, didinmeliler. Seçim kaybetmek kötüdür ama seçimi kıl payı verip ''Keşke imkân varken şunu da yapsaymışım, şurayı da ziyaret etseymişim!'' demek çok daha kötüdür. Umut ediyorum adaylar bunu hatırlarında tutuyorlardır.

 

 

Devamı »

Cumhur İttifakının İzmit Adayı Sibel Gönül’le Gönülden Sohbetimiz:
Tarih: 26 Mart 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Röportaj
Paylaş

Memlekette son yıllarda işlevi fena halde körelen organların başında şüphesiz ki basın geliyor. Basın haddinden fazla kutuplaşmış durumda. Ortada eklemlenip herkese kapısını açan çatıların sayısı gitgide azalıyor. Tabii ki bunda 17 senelik iktidarın büyük rolü var. Basın konusunda ancak darbeler döneminde görebileceğimiz otoriter bir duruş sergiledi. Gazeteciler olmadık sebeplerden baskı gördüler. Dolayısıyla basında kutuplaşma aldı başını gitti. Bugün içinde her görüşten insan barındıran, herkesin kendinden bir parça bulabileceği gazeteler, dergiler, haber siteleri bulmak çok zor.

 

 

Devamı »

‘İslâmiyet’te Reform Olamaz. Tecdid Olabilir. Tecdid, Reform Değildir!’ İslâm Târihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Eski bir Tartışmaya Açıklık getiriyor.
Tarih: 24 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: 'Tecdid' kelimesinin lügat ve ıstılahtaki manalarının açıklanmasıyla röportajımıza başlayabilir miyiz?

Prof. Dr. Adnan Demircan:'Tecdid' kelimesi lügatlerde:  'yenileme, yenilenme, tâzelenme ve yenilemek' olarak açıklanıyor.  İslâmî ıstılahta ise; 'Müslümanların, günün şartları gereği karşı karşıya kaldıkları yeni problemleri çözmek üzere, dinin sabitelerinde değil, yoruma açık hükümlerinin yeniden yorumlanıp yeni çözümler bulmak' demektir.

 

 

Devamı »

Dilimiz, Edebiyatımız ve Geleceği Edip, Şair ve Dergi Yayıncısı Av. İsmail Özmel ile Sohbet…
Tarih: 17 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Av. Özmel: Dünyanın en kolay öğrenilecek dillerinden birisinin Türkçe olduğunu biliyor muyuz?  Okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan Türkçe bilgisayar çağının da aradığı dillerden birisi olduğunu çocuklarımıza ne kadar öğretebildik? Bilgisayarda, daktiloda en hızlı yazma yarışmalarını hep Türkçeyi iyi bilenlerin kazandığını da duyuramadık.

 

 

Devamı »

Demokratik Sol Parti Meselesi ve Genel Başkan Önder Aksakal’la Sohbetimiz
Tarih: 11 Mart 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Röportaj
Paylaş

''Sayın başkan, DSP Külliye destekli yorumlarının doğruluk payı nedir ?'' Diye sordum. Önder bey biraz hiddetlenerek: ''En çok gücümüze giden bu. Yahu ne saray desteği ? Saray destekli partilerin hali vaziyeti ortada. Biz ancak ve ancak halktan destekli oluruz. Doğru bugün AKP'ye yakın yayın organları CHP'yle aramızda gerginlik olduğu için bizleri haber yapıyor, bizleri ekranlara taşıyor. Ama bunun ne benimle ne de DSP'nin yetkilileriyle alakası var. Bizi haber olarak ulusal basına taşıyanlara da yok bizi yazmayın, bizi konuşmayın diyemeyiz. '' dedi.

 

 

Devamı »

Aleviler’le alakalı Problemleri Dr. Abdulkadir Sezgin Anlattı, Çözüm Yollarını Söyledi.
Tarih: 10 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Şahsî görüşüm: İktidarlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, kontrolleri dışında bırakmak istemezler. Dolayısıyla bu çözüm, olmayacak duaya âmin demek mahiyetindedir. Netice itibâriyle uygulanabilir bir çözüm değildir. Ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığı devletin kontrolü dışında kalırsa, cemaatlerin, tarikatların mücadele alanı hâline gelir ki... çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Başka bir çözüm bulunamıyorsa, mevcut sistem, ehven-i şer olarak devam edecek demektir. Ne dersiniz Hocam?

 

 

Devamı »

Alevîler Hakkında Dr. Abdulkadir Sezgin İle Konuştuk.
Tarih: 03 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Sezgin: Alevîliğin tarikat olduğunu anlamak için sadece Şah İsmail Hataî, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal'ın deyişleri ile iktifa edilmemeli. Geçen yüzyılın en büyük Alevî âşıklarından Âşık Veysel, Dâvut Sularî dâhil bütün âşık deyişlerinde de bu yolun Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan bir tarikat olduğu görülür.

 

 

Devamı »

İhâhiyatçı Dr. Emin Işık ile Milletçilik-Kavmiyetçilik Kavramlarını Konuştuk.
Tarih: 24 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Emin Işık: Kuran, aile, oymak, aşiret ve kabile gerçeğini inkâr etmez. Tam aksine insanın ana-babasına, hısım ve akrabasına saygılı ve bağlı olmasını, elinden geldiğince onlara iyilik etmesini emreder ve bunu dinin temel ilkelerinden biri sayar. Kişiler için olduğu gibi, kavimler için de kendi kavmini üstün görüp, başka kavimleri hor görmenin çirkinliğine dikkat çeker.

 

 

Devamı »

Meselelerimizi İlâhiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. Niyazi Kahveci ile Konuştuk.
Tarih: 17 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Türkiye'de din eğitiminin yetersiz olduğu, İslâmiyet'i anlatmakta zorlandığımız düşüncesinde olanlar var. Ne dersiniz?

Prof. Dr. Niyazi Kahveci: Türkiye'de her alanda eğitim yetersiz olduğu gibi, yanlış da verilmektedir. Çünkü çağdaş bilgiler, çağdışı tekniklerle ve metotlarla öğretilmektedir. Sadece din eğitimi değil, matematik ve yabancı dil de öğretemiyoruz. Bunların hepsinin ilmî sebepleri bellidir. Ama yapması zordur ve biz hep zor işlerden kaçıyoruz ve onları ihmal ediyoruz. Kaçıyoruz ama zor işlerin kazanımlarını istiyoruz. Unutmayalım ki ucuz etin yahnisi acı olur.  Sözün Özü: 'İhmal ettiğin şey, seni imha edebilir.'

 

 

Devamı »

Araştırmacı Yazar, Emekli Albay Mehmet Şâdi Polat, Diyor ki: ‘Türkiye, Irak Türkmenlerinin haklarını korumada ve yapılandırmada etkili değildir.’
Tarih: 10 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Polat: Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Milletinin Irak Türklerine bakışlarını, esasta aynı olmakla beraber ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır. Türk Milleti için büyük bir harp sonunda kaybedilen aziz vatan parçası ve O Vatan'da hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimiz, akrabalarımız var. Yüzlerce yıllık kültür mirasımız var. Manevi bağlarımız var. Hatıralarımız var. Şehitlerimiz var. Türk Milleti Irak ve Suriye'yi ebet müddet Diyarbakır gibi, Sivas, Kayseri gibi görmektedir. Buralardaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin gördükleri zulümleri, soykırımları kendileri görüyormuş gibi hissetmekte ve içleri kan ağlamaktadır. Milletimizin bu duygu ve düşüncesi elbette ki Balkanlar için de, Kafkaslar için de, Kırım için de, Doğu Türkistan için de geçerlidir. Dünyanın neresinde bir Türk var ise orası için de geçerlidir.

 

 

Devamı »

ESKİ Türkler Hakkında Ne Biliyoruz? Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Tarih Sohbeti Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar
Tarih: 03 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Devlet kuramamış olmalarına rağmen bulundukları bölgede çok etkili olan bir başka Türk topluluğu olan Peçenekler hakkında bilgi verir misiniz?

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: 9. yüzyılın ilk yarısında Hazar-Uz baskısına dayanamayan Cim ve Yayık boylarındaki Peçenekler, kalabalık kütleler hâlinde İdil Nehri'ni aşıp, 860-880 yıllarında Don-Kuban bölgesine geldiler. Buralarda yaşayan Macarları yerlerinden çıkardılar. Buraya gelmeden önce Peçeneklerin daha önceki tarihleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 889-893 yıllarında ise, Don ırmağından Dinyeper ırmağının batısına kadar uzanan sahaya hâkim oldular. Peçeneklerin buralarda sekiz boy hâlinde yaşadıkları bilinmektedir.

 

 

Devamı »

Dr. Lütfü Sehsuvaroğlu ile ZİYA GÖKALP’in İslâmiyet’le Alakalı Görüşleri Hakkında Konuştuk.
Tarih: 27 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ziya Gökalp kurgusunda, İslam dini, bir kültür ögesi olarak yerini korumuştur. Daha önceki medeniyetimiz de zaten sadece yüksek tabakayı etkileyen Doğu Roma-Bizans medeniyeti olduğuna göre; medeniyetimizi değiştirmek ve 'Batı medeniyetindenim, İslam ümmetindenim, Türk milletindenim.' Demeye mani yoktu. Üstelik de böylece, o güne kadar ayrı düşmüş, zaman zaman çatışmış üç temel fikir akımını da uzlaştırmış oluyordu.

 

 

Devamı »

Gazetemiz Yazarlarından Emekli Yarbay, Kıbrıs Gazisi ve Yazar Atilla Çilingir ile On Üçüncü ve ‘Roman’ Türündeki ilk eseri O GECE Hakkında Konuştuk.
Tarih: 20 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çilingir Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldığım yıl olan 1990'dan beri yazıyorum. Yaşadığım gerçekleri yazıya dökmek, insanlarla paylaşmak, yazdığım gerçeklerden özellikle genç nesillere ders niteliğinde mesajlar verebilmeyi çok önemsiyorum. Bu tercihim, benim için hem zamanın en olumlu değerlendirmesi de oluyor. Hem de yazdıklarımın telif geliriyle açmış olduğum Bilgisayar sınıfı, kütüphaneler çocuklarımız için de önemli bir kazanç oluyor. Böylece ömrümü de boşa geçirmemiş oluyorum.

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.