GÜNÜN SÖZÜ

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus

18 Ekim 2019 19:25 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Kültür - Sanat

Gelenekçilerle Yenilikçilerin Türkçe-Osmanlıca ve Arapça Tartışması
Tarih: 09 Ekim 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

1860-1870'li yıllarda medrese eğitimi çökmüştür. Memleket meseleleriyle alâkadar olanlar arayışlar içindedirler. Galatasaray Lisesi gibi Batı tarzı mektepler ve kolejler açılmaktadır. O dönemin ifadesiyle münevverler, eğitim kurumlarına öncelik verilmesi gerektiği kanaatindedirler. Karşılaştıkları ilk zorluk, 'Osmanlıcanın imlâsı meselesi' olur. Çünkü bu dilin imlâ kaideleri ve lügati yoktur. Osmanlıca olarak adlandırılacak bir dilin olmadığı iddia edilince mesele alev topu hâline gelir. Arapça kelimelerden soyutlanan Türkçenin ilim dili olamayacağı, Osmanlıca imlâ için, Fransızcadan sesli harflerin alınması gerektiği, mevcut alfabenin yetersizliği, bunun yerine Ermeni veya Lâtin Alfabesinin alınması gibi uçuk teklifler ileri sürülür.

 

 

Devamı »

Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi
Tarih: 02 Ekim 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Akçura derslerini otoriter bir öğretmen gibi değil, dostlarıyla konuşan kelâm ehli gibi hoşsohbet bir edâ ile anlatıyor ve önemli tespitlerde bulunuyor. Meselâ hâdiselerin ortaya çıkmasında asıl etkenin yalnızca fikrî değil, maddî sebeplerin daha önemli olduğunu belirtiyor. Bu inceliği bilmeyenler, Haçlı Seferleri'nin (1096-1272 ) ve Emevî İmparatorluğu'nun (662-750) ordu komutanı ve Türkistan Valisi Kuteybe bin Müslim'in (?-715) dinî sebeplerle hareket ettiğini düşünürler. Hakîkatte dinî sebepler, bütününün içerisinde ancak % 3-5 seviyesinde kalır. Günümüzdeki savaşlar için de aynı şeyleri söylemek mümkündür.

 

 

Devamı »

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan Kitapları
Tarih: 25 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İnsanoğlunun basite ve kolaya meyli vardır. Prof. Tarhan'ın ifadesiyle; 'Beni inorganik maddeler yaptıysa ve bu maddeler bana hesap soramadığına göre, benim önceliğim, hukuktan ve toplumdan daha önemlidir' algısının yanlışlığını önlemek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bilindiği gibi insanlara yeni bir şey öğretmek kolaydır, yanlış bildiğinin yerine doğrusunu koymak, zordur, bazen da mümkün değildir. İsteyenler deneyebilirler: 'imeyıl' olarak telâffuz ettiği 'e-mail' kelimesinin yerine 'e-mektup' demesinin daha doğru olacağını, çevrelerindeki bir yetişkine kaç ayda, hatta kaç yılda öğretebilecekler...

 

 

Devamı »

Sivil Topluma Adanmış Yıllar Akkan Suver
Tarih: 18 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

-Milliyetçilik; milletlerin kendi öz benliklerini ifadeden ibarettir. Kısaca milliyeti olmayanın medeniyeti de olamaz. Şöyle ki; biz Müslüman olalım, Hıristiyan olalım, Mûsevî olalım, din daha sonra geliyor. İlk önce millet geliyor. Ana rahminde Türk'sek, Türk'üz, İtalyan'sak, İtalyan'ız. Kulağımıza ezan okunarak Müslüman kılınıyoruz. Mûsevîler hahamın duasından veya sünnetinden sonra Musevi, Hıristiyanlarsa vaftiz edildikten sonra Hıristiyan oluyor. Ama öncelikle bir milliyeti var. Milliyetçilik elbette yükselen değer. Çünkü dünya ne kadar globalleşirse globalleşsin, dünya ne kadar küçülürse küçülsün, bir gerçek var ki bu dünyanın içerisinde her millet kendi adıyla anılıyor. Özellikle de milletimizin bir değişik tarafı vardır. Mesela Hac'da ümmet kültürü vardır. Bir tek Türklerde bu yoktur.

Devamı »

Serdengeçti Geldi Geçti
Tarih: 11 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

"1955-1960 yılları arasında sabahtan öğlene kadar fakülteye gidiyor, öğleden sonraları hemen hemen her gün vaktimi Serdengeçti yazıhanesinde geçiriyordum. Oraya, çok çeşitli kişiler geliyordu. Bazen hiç bilmediğim, duymadığım, okumadığım konular konuşuluyor, tartışılıyordu. Osman Yüksel de çok nüktedan bir kimse idi. Nükteler, onda bir Akdeniz bereketiyle sıradaydı. Anlattıklarını yazıyordum. Doğrusu bu kitapta okuyacaklarınız ondan dinlediklerimdir.

 

 

Devamı »

Türk Dünyası Kültürü 2
Tarih: 04 Eylül 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türk kültürü, hiçbir millette eşine benzerine rastlanmayacak ölçüde zengindir. Bu zenginliğin temelinde, Türk milletinin kimilerine göre 4000, kimilerine göre de 40.000 yıllık tarihi geçmişi ile dünya coğrafyasının çok geniş bölgelerine yayılmış olmasının sağladığı imkânlar vardır. Sadece at kültürü hakkında onlarca kitabı dolduracak kadar bilgi vardır.

Devamı »

Rumeli’de Bizden Ne Kaldı?
Tarih: 28 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

1780 yılında yapılan anlaşma gereği, Sultan Birinci Abdülhâmid Han, bir kasabanın Avusturya'ya terkini irâde edince, Bosna Paşası İstanbul'a 'Baş veririm, bir taş vermem' cevabını verir. Dört nesil sonra 1906 yılında bir başka paşa Kosova'dan aynı mahiyette gelen bir fermana 'hayır' cevabı verecektir. Boşnak/Arnavut bir aileden gelen Şemsi Paşa da Sultan İkinci Abdülhâmid Han'ın Karadağ hududundaki Plava ve Gosina arasındaki küçük bir arazi kesimini terk emrini yerine getirmeyi reddedecek bir dirayet göstermiştir. Paşa, pâdişaha çektiği telgrafta; 'Ben Beytullah huzurunda vatanımdan bir karış yeri düşmana teslim etmemeği ahdetmiş bir kulunuzum. İrâdenizin tatbikinde ısrar buyurduğunuz takdirde bunu yapacak başka bir kulunuzu gönderiniz' diyecektir. (s: 33-35)

 

 

Devamı »

Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa
Tarih: 21 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Yeniçağ Târihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, şanlı tarihimizde önemli bir yeri olan Medîne Müdafaası'nı ve Fahreddin Paşa'yı anlatıyor.  Fahreddin Paşa, Mukaddes mekânı teslim etmemek için gösterdiği olağanüstü mücadele sebebiyle 'Çöl Kaplanı' unvânı ile anılmıktadır.

 

 

Devamı »

Türkistan Türkistan
Tarih: 18 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Şâir, edip ve hatip Yavuz Bülent Bâkiler, 250 yıl önce Azerbaycan toprağı Karabağ'dan Anadolu'ya göç eden bir ailenin ferdidir. Ata-ecdat toprağı olan Türkistan sevdalısıdır. Bu sebeple Türkistan coğrafyası ve insanı hakkında yazdıkları, okuyanın göz pınarlarına ısrarlı davetiyeler gönderir. Mutlaka kendisi de o yazılarını yazarken yanında mendil bulunduruyordur. Türkistan'la bağlantısı, hissî değil, derûnunda millî ve insanîdir. Türkistanlı soydaşlarımızın tarih boyunca çektiği -hafiflemiş olsa bile günümüzde de devam eden- çileler, beyninde paslı bir çivi, gönlünde zehirli bir hançerdir.

 

 

Devamı »

Câriyenin Aşkı
Tarih: 14 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İslâm'ın târih sahnesine çıkışından evvel Arabistan Yarımadası'nda farklı bir kültür vardı. İslâm gelince bazı unsurlarını bıraktı, bazılarını da yasakladı, kaldırdı. Kölelik meselesi de kaldırılanlardan biriydi. Ancak İslâm'ın devreye soktuğu tedbirlere rağmen, Câhiliye döneminin Arabı, asırlardır sömürdüğü böyle bir töreyi terketmede direnç gösterdi. Allah elçisi direnmeleri Kur'ânî eğitim felsefesi prensipleriyle bastırıp İslam'ın adâlet düzenini hâkim kıldı. Bu sebeple İslâmî döneme geçiş sancılarla mümkün olabildi.

 

 

Devamı »

İkinci Abdülhâmid ve İslâm Birliği
Tarih: 07 Ağustos 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türk tarihinin en çok tartışılan şahsiyeti, Sultan İkinci Abdülhâmid Han'dır. O'na 'Göksultan' sıfatını yakıştırıp yüceltenler de 'Kızıl Sultan' diyerek aşağılayanlar da hakikat çemberinin dışında kalan çeyrek aydınlardır. O, Osmanlı tarihinin en zor döneminde en üst mevkide görev yapan, dış düşmanlarla mücadele ederken, içteki hainlerin devlete verdiği zararları en aza indirmeye çalışan üstün vasıflı bir devlet adamıydı. İnsan olması sebebiyle elbette hataları vardı. Onları büyüteç altına koyup yansıtırken, başarılarını göz ardı etmek, insafa sığmadığı gibi sağlıklı düşünceyle de bağdaştırılamaz.

 

 

Devamı »

Ahıska Türkleri Veten Bilgisi
Tarih: 31 Temmuz 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türkçemizin tek talihsizliği, Ali Şir Nevâî'nin vurguladığı gibi aydınlarımızın kendi dilimizi bilmemesi, kendi dilimize güvenmemesidir. Bir de Türkçenin zekâ yapısına ulaşabilecek filologların, yazılım uzmanlarının, filozoflar ve fikir önderlerinin eksikliğidir. Türkçe kelimelerle bilim dili oluşturabilmek için titiz ve üretken bilim adamlarına; dilimize işlerlik kazandırabilmek için bilinçli ve derinlikli şâir ve yazarlara ihtiyaç vardır.

 

 

Devamı »

Bozkurt İlham Gencer’le Sanat ve Siyâset Bir Arada
Tarih: 10 Temmuz 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Müzik dünyamızın asırlık çınarı BOZKURT İLHAM GENCER'i; zanaatı sanata dönüştüren cam ustası ve yazar SAMİ SEFER COŞKUN anlatıyor. 15 X 21 santim ölçülerinde, birinci hamur kâğıda basılı 467 sayfalık kitapta; müzikle nakışlanmış sevgi dünyasının renkleri, bir büyük sanatkârın bilinen ve bilinmeyen yönleri hafızalara yerleşiyor, gönüllere doluyor. Maceralı bir hayat, linç teşebbüsleri, sanat hareketleri, siyasetin labirentleri, dostluklar, kıskançlıklar roman akıcılığında sayfaları dolduruyor.

 

 

Devamı »

Kabil’den Gazze’ye  Soğuk Savaşı Gözetlerken Omurgasız Politika
Tarih: 03 Temmuz 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

*Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, büyük güçler, Türkiye'ye nasıl bir çevre, daha doğru bir deyimle nasıl bir kafes hazırlamışlardır? *Türkiye, gücünün son haddinde azaldığı dönemlerde bile, neden büyük güçleri ürküten bir konumda olmuştur? *Soğuk savaş döneminde bölgemizde yüzyıllardır var olan siyasi, etnik ve kültürle alakalı problemler nasıl kaşınmıştır? *Bu problemler, büyük güçlerin işlerini kolaylaştıracak biçime nasıl sokulmuştur? *Hangi mahallî problem ne zaman ve ne biçimde sahneye çıkarılmıştır? *Bölge insanlarının büyük güçlerin oyununa gelmek konusundaki kabiliyetlerinin arka planında nasıl bir kültür ortamı vardır?

 

 

Devamı »

İdil Bulgarları ve İslâmiyet
Tarih: 19 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İdil Bulgarlarının onuncu yüzyılın başlarında İslam'ı benimsemesi sadece bölge açısından önemli sonuçlar doğurmadı. Aynı zamanda İslâm'ın Kafkasları aşıp Doğu Avrupa içine doğru ilerlemesini de sağladı. 1230 yılında Orta Avrupa'ya kadar alanı ele geçiren Moğolların iki nesil içinde İslamlaşmasında ve bugün Rusya'daki İslam'ın temelinde buradaki asırlık tecrübe söz sahibidir. Yine Yesevi müritlerinin Orta ve yukarı İdil'de kurdukları dergâhlarla daha sonra Batı Sibirya'daki İslâm'ın kapılarını açtıkları artık bir hakîkattir. Ayrıca özellikle on yedinci yüzyıldan sonra Kafkasya halklarının İslamlaşmasının temelinde de orta İdil'in köklü İslâm anlayışı vardır.

 

 

Devamı »

Aşk Sarhoşu Dervişlerin Dini Tasavvuf
Tarih: 12 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Eski dönemlerde bazı ilâhiyatçılar da felsefe ilmine, bir kısmı ise astronomi ve fizik, matematik gibi fen ilimlerine İslâmiyet'te yer vermiyorlardı. Yümni Sezen Hoca'nın kitabından birkaç sayfa okuyunca; tasavvufa, felsefeye ve fen ilimlerine muhalif olmadığı derhal ve kesin bir şekilde anlaşılıyor. O'nun kabul edemediği husus; 'Allah yerine insanı tepeye koyan hümanist felsefedir; tepede insanla Allah'ı birleştiren hümanist tasavvuf anlayışıdır.

 

 

Devamı »

Bin Yılın Göçü Gaziler Çağı
Tarih: 05 Haziran 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Oğuzların Orta Asya'da başlayıp Anadolu kapılarına kadar uzandıkları büyük göçü, akıcı ve merak uyandırıcı bir üslûpla anlatıyor. Oğuzların 'Kutlu Devleti' asırlar sonra nasıl kuruldu? Kayıları ve bütün Oğuz Boylarını Anadolu'ya çeken mukaddes ülkü neydi? Târihi değiştiren 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı nasıl cereyan etti ve Sultan Alparslan, Anadolu'nun fetih kapılarını nasıl açtı? İlk akıncı gaziler, Anadolu'yu nasıl fethettiler? Kılıç Arslan ve Türk gazileri, Haçlı ordularını Anadolu'da nasıl dağıttılar? Ertuğrul Gazi, Oğuzların asırlardan beri izini tâkip ettiği Mukaddes Taşı nerede buldu? Ve O'nun cihana hükmedecek bin yıllık ülküsü neydi?

 

 

Devamı »

Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İkinci Abdülhâmid
Tarih: 29 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çevresinde 'Osmanlı hayranı ve hürmetkârı' olarak bilinen iş adamı Mehmet Tosun, yaklaşık 25 yıldır Sultan İkinci Abdülhâmid Han ile alakalı bilgi şölenleri tertip ediyor, kitaplar yayınlıyor. Ancak geniş imkânları olan bir vakıf tarafından yapılabilecek bu faaliyetler her türlü takdirin üzerindedir. 6 Şubat 2000 Pazar günü, İstanbul'un Çemberlitaş semtindeki Fırat Kültür Merkezi'nde tertip ettiği bilgi şöleninin ihtişamı, katılanların hafızasından silinmemiştir.

 

 

Devamı »

Kurtlar Köyünün Görkemlisi
Tarih: 22 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Tıp doktoru, roman-hikâye ve destan yazarı, dergi nâşiri Oğuz Paköz bu defa bir köy romanı ile okuyucularının huzuruna çıkıyor.  1960'lı l970'li yılarda, furya şeklinde piyasaya doluşturulan köy romanları ideolojikti. Fakir ve zavallı köylüler, onları sömüren ezen, namus hırsızı zalim ağalar, insanlarımıza epeyi gözyaşı döktürtmüşler, mendil eskittirmişlerdi. Onların hepsi proje ürünü idi. Alışılmış çaresizlik ortamı oluşturmak, kurtuluşu sol taraflarda aratmak.

Devamı »

Mesele
Tarih: 15 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hayatı Türk milliyetçiliği yolunda mücadelelerle geçen Dündar Taşer, millî konularda daima vecd ve ibadet hâlindeymiş gibi meselelerin üzerine eğilirdi. Geniş ve derin kültürü, keskin ve çarpıcı zekâsı, sarsılmaz imanı ve karakteri ile Türk milliyetçiliğinin mümtaz simasıydı. Dündar Taşer; Türk tarihine vakıf, geniş bir kültüre sahipti. Gençlerin yetişmelerine büyük önem verir, bundan dolayı da gençlerle sık sık bir araya gelirdi. Israrlı ve sabırlı bir tarih okuyucusu idi. Tarihe bakışı, geçmişi öğrenmeden daha öte bir mana taşır, tarihi bir laboratuar olarak değerlendirerek olayları yorumlar, günümüz ve gelecek için dersler çıkarırdı. Derin ve şuurlu kültürü içinde sağlam bir muhakeme tarzına, akıcı ve heyecanlı bir üslûba, keskin ve ilk hamlede meselelerin özüne giriveren tahlilci bir özelliğe sahipti.

Devamı »

Umay’ın Kaderi
Tarih: 08 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Seherhan Kızmaz, hayâl gücünü son noktasına, doruklara kadar kullanıp çok karışık bir konuyu, hiçbir aksaklığa, tenkide mahal bırakmayacak şekilde, baştan sona kadar başarılı bir şekilde ve mantık hatası yapmadan işlemeye devam edip, sona erdirebiliyor. Türklüğüyle övünenlerin gururla okuyabilecekleri, okumaları gereken bir roman böylece meydana geliyor. Sadece Türklüğüyle övünenler değil, Türklüğün ne olduğunu, ne manaya geldiğini, gücünün ve kahramanlığının, vatanseverliğinin insaniyetinin, asaletinin... ummanları dolduracak kadar engin, zengin ve derin olduğunu öğrenmek isteyenler de okumalılar. Batılılar Türkleri; vahşi, barbar ve gaddar, sevgiden nasibini alamamış insanlar olarak tanıtmaya, daha doğrusu iftira etmeye çalışıyorlar. Bu yalanlara kananlar da az değil. Onlar da bu romanı okumalılar. Evet! Roman hayâl ürünü de olsa, tarihi hakikatler de malzeme olarak kullanılıyor. Türk düşmanları tarih okumadıkları için bilmezler: Haçlılar Kudüs'ü zapt ederken, 200.000 kişiyi katletti.

Devamı »

Türkçe Aşığı Nebi Ceylan ile Türkçemiz Hakkında Sohbet
Tarih: 05 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ey benim sevdalısı olduğum Türk halkı; 'special dürüm, light köfte' senin neyine? Neyin nesi bunlar? Nedir o giydiğin tişörtün önündeki-arkasındaki iğrenç anlamlı İngilizce sözler? Efendim, benim bir berberim vardı; azalan saçlarımdan dolayı, benden aldığı ücreti artık azaltacağını zannediyordum. Yine bir gün gittim, bizim Berber Remzi, tabelasını değiştirmiş; "Hair Design Center" olmuş. Daha önce 20 lira alıyordu, Hair Design Center olunca 50 lira almaya başladı. Niye? Tabelası İngilizce!

 

 

Devamı »

Serdengeçti… Geldi Geçti
Tarih: 01 Mayıs 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Serdengeçti'den espriler:

Baskılara dayanamayıp halasının 'İsmet' adındaki kızıyla evlenmek mecburiyetinde kaldı. Ahmet Sâlim adı verilen oğlu, daha 'baba' diyemeden, yanlış beslenme sebebiyle öldü. Serdengeçti üzüntüsünü veciz bir espriyle Yavuz Bülent Bakiler'e duyurdu: 'Nedir benim bu İsmetlerden çektiğim? Bir İsmet (İnönü) hürriyetimi yok etti. Öteki İsmet, zürriyetimi bitirdi.'

 

 

Devamı »

Aldatılmamak İçin Anlamak
Tarih: 24 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Din sosyolojisi ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yümni Sezen, 12,5 X 19,5 santim ölçülerindeki 421 sayfalık eserinde; birkaç tanesi 1984-2000 yılları, ekseriyeti ise 2016-2018 yılları arasında yayınlanan makaleler yer alıyor. 37 adet makale; Sosyoloji-Din Sosyolojisi, Eğitim, Kültür ve Millî Kimlik, Din-İdeoloji-Siyaset başlıklarıyla 4 grupta tasnif edilmiş. Makalelerin her biri dinimiz İslâm'ın, milletimizin ve devletimizin dünden günümüze intikal eden ve yarınlarda da konuşulup çözüm arayışlarının devam edeceği meselelerini ele alıyor. Hepsi, derin araştırmaların ürünü, ilmî tebliğ mahiyetindedir.

 

 

Devamı »

Hizmet Ehli İş Adamı Ali Polat’tan 36 Kitaplık Sağlık Seti
Tarih: 17 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Kitapların birinci baskısı 12.000 adet olarak gerçekleştirilmiş ve Ceza İnfaz Kurumları'na bağlı hapishanelerin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuruluşlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kadın Konuk Evlerinin, Üniversitelerin, Polis Akademisi'nin İl Belediyelerinin, Dînî kuruluşların kütüphanelerine ve (Sokak Çocuklarına Yardım maksadıyla kurulan) Umut Çocukları Derneğine bedelsiz olarak gönderilmektedir.

 

 

Devamı »

Büyük Harpte Türk Harbi
Tarih: 10 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Dünyanın dört bir yanını saran Birinci Dünya Savaşı, batılı tarihçiler tarafından uzun yıllar bir Avrupa savaşı olarak işlenmiştir. Bu arada Çanakkale Savaşları 'ikinci derecede unsurlar' olarak görülmüştür. Hâlbuki savaş, Avrupa kıtasında olduğu kadar ve hatta daha fazlasıyla Türkiye ve Rusya topraklarının büyük bölümünün bulunduğu Asya kıta'sında ve Orta Doğu'da, büyük değişikliklere yol açmıştır. Çanakkale Savaşları'nı, Birinci Dünya Savaşı'ndan soyutlamak veya tâlî unsur olarak mütalâa etmek, tarih şuuru ile bağlaştırılamaz. Öyle anlaşılıyor ki batılılar, Birinci Dünya Savaşı'nı başlatırken Osmanlı Devleti'ni, paylaşılacak bir ganimet olarak görüyorlardı. Rüyaları gerçekleşmeyince hüsranlarını, büyük hakikatleri göz ardı etmek suretiyle unutmaya çalıştılar. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen, hüsran acıları dinmemiş olacak ki hâlâ, üç maymun rolünü oynamaya devam ediyorlar.

 

 

Devamı »

Bir kilit taşı tutar, Bizi bağlar hayata.....
Tarih: 05 Nisan 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Taş işte. Taşlarım değerlidir benim. Bahçe duvarım yıkılınca kalbimin duvarları yıkılmış gibi oldu. Annem çok üzüldüğünde hep şöyle diyordu...'' ana olacağıma temellere taş olaydım'' Küçüktüm ne dediğini anlamıyordum. Neden temele taş olacaktı ki diye hayıflanırdım. Sonra büyüdüm, temeldeki taşın yükünü gördüm. Koca bir binayı ayakta tutan temel taşıydı.  Annem haklıydı evlatların yükü anaya temel taşının taşıdığı yükten daha fazlaydı....

 

 

Devamı »

Léon Cahun - Gökbayrak ve Diğer Eserleri
Tarih: 03 Nisan 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Fransız Musevilerden olan Léon Cahun'un Gök Bayrak isimli eseri 1876 yılında Paris'te yayınlandı. Romanda, 12. Yüzyıl sonlarıyla 13. Yüzyıl başlarını kapsayan Cengiz Han zamanındaki Orta Asya Türkleri anlatılır. Bununla birlikte romanda mekân Orta Asya ile sınırlı değildir; Çin ve Tibet'ten Mezopotamya'ya kadar uzanır. Cahun'un Türkiye'de en çok bilinen eseri Gök Bayrak'tır. Kitabın muhtevası sonraki bölümde verilecektir.

 

 

Devamı »

Sosyolog, Psikolog, Fikir Adamı ve Yazar Prof. Dr. Erol Güngör’den İki Eser
Tarih: 20 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Sanat, insan faaliyetlerinin ihmal edilemeyecek kadar geniş bir kısmını teşkil ediyor. Fakat şimdiye kadar bu sahaya ilmî metotların tatbik edilmeyişi veya edilemeyişi onun adeta ilim dışında, objektif bakımdan tetkiki kabil olmayan bir davranış dünyası olarak telakki edilmesine sebep olmuştur. Halbuki bizim muhitten aldığımız bütün tenbihler gibi, her sanat eseri de insanda muayyen tepkilere yol açan bir tenbih manzumesidir ve psikolojinin bu mevzu ile uğraşmaması için hiçbir sebep yoktur. Bu itibarla, sanatın yapıcıları veya bu eserleri estetik kıymet bakımından değerlendirmeye çalışan münekkitlerin sanat eserine verdikleri mânâ ne kadar muhtelif ve mütenevvi olursa olsun, bir psikolog burada ilmî anlayışa imkân verecek bazı umumiyetlere varabilir ve mefhumlara kazandırdığı vuzuh sayesinde bu araştırmalar için sağlam birer hareket noktası bulabilir.

 

 

Devamı »

İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan (02 Mayıs 1914 - 17 Ocak 1978)
Tarih: 13 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

O; büyük bir tarih âlimi olacağını, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi talebesi iken çalışmalarıyla çevresine müjdelemişti. Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, ölümü vesilesiyle şunları yazmıştı:  'Bir apartmanın Orta Çağ Tarihi Kürsüsü'ne tahsis edilmiş zemin katındaki loşça bir salona girenler, orta boylu, büyük başlı, iri elâ gözlü bir gencin, uzun bir masanın başında gece gündüz çalıştığını görürlerdi. Bu genç, Osman Turan'dı. Ord. Prof. Mehmet Fuat Köprülü'nün başında bulunduğu kürsünün ilk öğrencilerindendi. İlk günden itibaren çalışkanlığı ve gayretiyle hocasının dikkatini çekti. Hocası ona, öğrencisi gibi değil, asistanı gibi davranıyordu.' (s: 33)

 

 

Devamı »

Tamu Fırtınası
Tarih: 06 Mart 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Tamu Fırtınası, ancak derin ve engin bir hayâl gücünün, zengin bilgi birikimi ile başarılabilecek çok karmaşık fakat sağlam ve kuvvetli bir örgü ile yazılmış. Buna rağmen kolay anlaşılabilir, rahat okunan, insanı dinlendiren bir roman. Kurgu roman meraklıları beğeneceklerdir.

'Tamu' kelimesi eski Türklerde günümüzdeki 'cehennem' yerine kullanılırdı. Kelimeye Yunus Emre'de de rastlıyoruz:

'Yine sordum çiçeğe tamuya girer misin? Çiçek eydür: 'Ey derviş ol münkirler yeridir.'

Devamı »

Hak Nâhak Seçiler Hak Dîvânında
Tarih: 20 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Nazir Ehmedli'nin dokuzuncu kitabı, edebiyat dünyâmıza yepyeni doğrularla çıkıp geldi: 'Hak Nâhak Seçiler Hak Dîvânında'

'Hak Nâhak Seçiler Hak Dîvânında' cümlesini Türkiye Türkçesiyle şöyle ifâde edebiliriz: 'Haklı-Haksız Halk Dîvânında Seçilir.' Bilindiği gibi 'hak divânı': 'adâlet makamı' veya 'adâlet divanı' demektir.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’dan İki Kitap Bozkurt’un Ejderha ile Dansı Türk Çin İlişkilerinin Kısa Târihi:
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Dünyanın en eski devletlerinden biri olan Çin ve Çinliler; kültürleri ve kültür devrimleri, inançları, işkence metotları, dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden insanları, Türklerden korunmak için inşa ettikleri Çin Seddi, rejimleri ve günümüzün güçlü devletlerinden biri olması sebebiyle dikkat çekici bulunmuştur. Çin'i en iyi tanıyanlar, Prof. Çandarlıoğlu ve O'nun yetiştirdiği, günümüzde Prof. unvanı ile öğretim üyesi olan 'hayrü'l-halef'leridir. Hakkaniyete uygun davranılacaksa, bu isimlere Doç. Dr. Kürşat Yıldırım'ı da eklemek gerek.

 

 

Devamı »

29 harfin Flâmenko Dansı
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ben en çok gözlerimden şikayetçiyim. Görmeyeceğim her bir şeyi görüyorum. Mesela simit satan çocuğun elindeki simit tepsisine bakıp bakıp hepsini satabilecekmiyim diyen gözlerini. Mesela evine ekmek götüren babanın yarın ki ödeyeceği elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinin sıkıntısını. Mesela okula giden bir çocuğun cebindeki harçlığı. Evin önünde sigarayı ciğerlerine kadar çeken dedeyi, çorap mı örüyor, kaderini mi örüyor, kederini mi örüyor bilmeyen nineyi. Annesinin arkasından ağlayan bebeği, zamansız ölümleri, sebepsiz savaşları, boşa giden emekleri, çağ atlayan inekleri, tavuklarıma saldıran köpekleri, yıkılan bahçe duvarımı, ölümden korkan annemi kaybettiğim zamanı, aklımın önüne geçemeyen insanları, başına buyruk guzuları, çocukluğumun sızıları, küçük dağları ben yarattım diyenleri, kefenin cebi var sananları, sömüren bankaları, şovmen vekilleri, ahlaksız dizileri, bölenleri, bölüştürenleri, varoşları, aynı var dan var olduklarını unutanları

Devamı »

Türklerin 12.000 Yıllık Tarihi
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Aclan Şıkrak 16 X 24 santim ölçülerinde, Türklerin 12.000 Yıllık Tarihi isimli, 1030 sayfalık dev eserinde, Türk tarihini kısa kısa bölümler hâlinde kolay okunur, kolay anlaşılır bir üslûpla yorumsuz olarak veriyor. Boyalı basınımızın ve rengârenk televizyonlarımızın çabalarıyla magazin bağımlısı konumuna düşürülen insanlarımızın ekseriyeti okumayı pek sevmiyor. Sevenlerin bir kısmı da çok sayfalı kitaplara sempati duymuyor. Aclan Şıkrak'ın eseri, hacimli bir kitap olmasına rağmen muhteva itibariyle hiç de sevimsiz değil. Hatta uzun karayolu yolculuklarında yazın serin bir gölgede, kışın sıcak bir odada verilen çay-kahve molası kadar dinlendirici özelliğe sâhip. Sayfalar birer birer çevrildiğinde, her kesimden insanın alâkasını çekecek başlıklar var. Dilediğini, dilediği kadar zaman dilimi içinde okur, sonra da yoluna veya işine, diğer meşguliyetlerine devam eder.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. İskender Öksüz Kitapları
Tarih: 23 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

'Gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur!'

İncil'den mülhem bu sözün son kullanım tarihi, asırlar öncesinde bir gündür. Hâlâ dolaşımda tutmaya çalışanlar, Prof. Dr. İskender Öksüz'ün kitaplarını okuyamamış olmanın talihsizliği ile maluldürler. Çünkü orada her fikir ve her cümle, ambalajından yeni çıkarılmıştır. Henüz açılmamış paketler de vardır mutlaka...

 

 

Devamı »

Velâyet’ten Siyaset’e Şeyh Bedreddin Simâvî
Tarih: 15 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Şeyh Bedreddin 1368 yılında günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Simavna şehrinde doğdu. (Adına ekli 'Simâvî' kelimesinden mülhem, Kütahya'nın ilçesi Simav'da doğduğuna dâir bilgi yanlıştır.) 52 yaşında iken, 1420 yılında Yunanistan'ın Makedonya bölgesindeki Serez şehrinde idam edildi. 1924 yılında kemikleri Türkiye'ye getirilerek, Çemberlitaş'da bulunan Sultan İkinci Mahmud Han Haziresi'nde toprağa verildi.

 

 

Devamı »

Korkutarak  Değil, Sevdirerek Din Eğitimi
Tarih: 10 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Bizler çocukluğumuzda Allah'ı; yakan, taş eden, cehenneme atan, kızan, çarpan bir Allah sanırdık. Çünkü öyle duyardık büyüklerden. 'Anneye karşı gelinmez, Allah taş eder' derlerdi. 'Bu davranışlarına devam edersen cehenneme gider, yanarsın' denirdi. Bir şeyi merak etsek ve sorsak; mesela çocuk mâsumluğuyla 'Babam Allah'ı yenebilir mi anne' desek, aldığımız cevap 'Sus bakayım, tövbe de, Allah çarpar yoksa' formatında olurdu. Pek çoğumuz cehennemi olan Allah'tan korkar, uzak dururduk; çocuk gönlümüzü açamazdık. Hatta Peygamberin (sav) çocuklara olan sevgisi anlatılırken, Allah'lı cümlelere hep 'cehennem' yakıştırıldığı için 'Ben Peygamberi Allah'tan daha çok seviyorum. Çünkü O'nun cehennemi yok, çocukları yakmıyor' diyenlerimiz bile olurdu.

Devamı »

Türklük ve Türk Dünyası Âşığı Bünyamin Aksungur’dan Kitap Gibi Müzik Albümü: Canan Uykuda
Tarih: 02 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türk Dünyası müziklerinin ülkemizdeki bir numaralı sanatkârı Bünyamin Aksungur, 1971 yılından beri, 47 yıldır müzikle ilgileniyor. İlk 5 yılı, müzikte kendisine yol ve tarz aramakla geçti. Çünkü öğretmen okullarındaki müzik derslerinde; mandolin, flüt, gitar, keman, piyano gibi batı müziği çalgılarıyla eğitim veriliyordu. Bağlama yoktu, ud yoktu, kaval yoktu... Birkaç öğrenci bağlama çalabiliyordu. Onlar, memleketinden getirdiği sazı, kendi kendilerine öğrenip çalabiliyorlardı.

 

 

Devamı »

Oğuzların Dili Eski Anadolu Türkçesine Giriş
Tarih: 26 Aralık 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Prof. Akar dil incelemelerinin, tarih, coğrafya ve sosyo-ekonomik etkenlerle birlikte yapılması gerektiğini belirtiyor. İncelemesine 'Oğuz' adının nereden geldiği sorusunu cevaplandırarak başlıyor. Bütün ihtimalleri sıraladıktan sonra vardığı hüküm Macar Türkolog Gyula Nemeth (1890-1976) tarafından ileri sürülen tezdir: ok+u+z = boylar birliği. Çünkü 'Ok' kelimesi eski Türklerde yalnızca bir savaş âleti değil, aynı zamanda hukuki bir semboldür. (s: 23) 'Türk Millî Kültürü' isimli eserinde Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu (1914-1984) ve Eski Türklerde Okun Hukuki Bir Sembol Olarak Kullanılması' başlıklı makalesinde Prof. Dr. Osman Turan (1914-1978) aynı görüştedir.

 

 

Devamı »

Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük
Tarih: 19 Aralık 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

1980 öncesinde Ülkü Ocakları İstanbul Şubesi'nde yöneticilik yapan Oğuzhan Cengiz, 17. eserinde, Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük konusunu işliyor. Eser; Önsöz, Kaynaklar ve Dizin sayfalarının dışında 15 bölümden oluşuyor. Her bölüm, başlı başına kitap olabilecek meseleleri, efrâdını câmi-ağyarını mâni ölçüsünde, kolay anlaşılır ve akıllarda-gönüllerde yer edecek-iz bırakacak şekilde işliyor. Bâzı bölümlerde iktibas edilen miras metinlere, şiirlere, anekdotlara yer veriliyor. Bu bölümler, yazın sıcak günlerinde yapılan uzun yolculuklarda, bir dere veya göl kenarında, muhteşem manzaralı sâhilde, asırlık çınar ağaçları gölgesinde verilen çay-kahve molası gibi dinlendirici, ferahlatıcı. Daha çok da bilgilendirici...

 

 

Devamı »

 İki Dünyanın Hesaplaşması
Tarih: 12 Aralık 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Esere ad olarak seçtiği başlığı taşıyan yazıda müellif; 'Türklerin Avrupa'da sağlam bir yer tutmadan, Asya'daki varlıklarını devam ettiremeyeceklerini düşündüklerini' belirtiyor. Ve... çok çarpıcı, belki ilk defa dile getirilen bir fikir ileri sürüyor: 'Avrupa'dan Asya'ya geri dönmek Türklere suların tersine akması gibi görünmüştür. (...) Eğer Osmanlılar başşehirlerini Edirne'nin doğusuna değil de, batısına taşımış olsalardı, Akdeniz'le birlikte Atlantik'in de ticaret yollarını denetim altına alacaklardı. Türkler batıdan doğuya gitmenin bedelini Viyana bozgunuyla ödediler.' Bu düşence, mantıklı açıklamalarla temellendiriliyor.

Devamı »

Joker Kavramlar
Tarih: 05 Aralık 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İslâm bulaştırılmış siyaset, İslâm dozlu siyaset, siyasetinde İslâm'a yer açmak, İslâm'ın siyasete dolgu malzemesi yapılması demektir. İslâm'ın nev-i şahsına münhasır olduğunu bilen, onu başka bir kavram ile terkip-tamlama yapmaz; yapanın karanlık bir hesabı/ajandası vardır. İslâm'ın siyaseti kendi içinde mahallen mahfuzdur; şayet olmasaydı on dört asırdır kendini ifade edemezdi. İslâm'ın (tevhidi kavramların) yama kabul etmemesi; kendini dışarıya karşı muhafaza etme vasfından kaynaklanır. İslâm, kendini muhafaza edecek dinamikleri içinde barındırmasaydı (bunu ayetlerle sabitlemiş), gelmesi ile gitmesi bir olurdu. İslâm'ın yama kabul etmediğini, İslâm'dan öğreniyoruz. Kim tevhidi kavramlara yama vuruyor veya yamalı kavramı kullanıyorsa, İslâm'ın yamalı bohçaya çevrilmesine çanak tutuyor demektir. Kur'ân birçok ayeti ile uyarıda bulunmuş, (Mâide: 13; Nisa: 46; Kehf: 27) kendisini/kelimelerini koruma altına almıştır.

 

 

Devamı »

İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı
Tarih: 28 Kasım 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Sâmiha Ayverdi'nin rahle-i tedrisinden feyz alarak yetişmiş, olgunlaşmış, kemâle ermiş zarif insan edip ve mütefekkir İsmet Binark'ın değerlendirmesi ile: '...kelâmın, edebin en kâmilini kendisinde gördüğümüz, 7 Kasım 2009'da Merkez Efendi'de Mürşidinin ayak ucunda toprağa verilen İlhan Ayverdi'ye ithaf etiği eserde; 'İlhan Ayverdi Hâtıra Kitabı'nı hazırlamasındaki maksadını 'İlhan Ayeverdi'nin yazdıklarında ve söylediklerinde bulduğumuz hakikat sırlarını, mâni zenginliklerini kendimize saklamak yerine, yazdıklarını ve söylediklerini, hakkında yazılanlar ve söylenenler ile daha geniş kütlelere duyurmaktır... İnanıyoruz ki O da bunu arzu ederdi!' cümlesiyle izah ediyor.

 

 

Devamı »

İstanbul’da Bir Fasıl Meclisi
Tarih: 22 Kasım 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

"Onulmaz yaradan/ anlamaz yarasızlar" derse Ömer Karakoyun, Selahattin Pınar onu alır hicaz bir şarkı yapar. Vecdi Gönül de dizesinde "Ne bülbül gülü sevdi seni sevdiğim kadar/Ne böyle seven gönül, ne de senden güzel var" diye deftere kondurursa Saadettin Kaynak hemen notaya döker. "Hisarlı kız, esrarlı kız peri mi idi neydi" salondakiler de görmeden aşık oldu. Çünkü "aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın" diye ikaz ediliyorduk. Sebebi de şöyle açıklandı; "Kalbim yine üzgün seni andım da derinden."

 

 

 

Devamı »

Tarık Buğra İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi
Tarih: 21 Kasım 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Birinci Dünya Savaşı'nın serpintileri, Mütareke trajedisi, Osmanlının yıkılışı, Millî Mücadele, Cumhuriyet'in kuruluşu, Millî Devlet olabilmenin sancıları, inkılâplar, Tek Parti dönemi, çok partili sürece geçiş, 1960 darbesi, Yassıada yargılamaları, Menderes ve iki bakanın idamı, 68 Olayları, öğrenci hareketleri, 12 Mart 1971 Muhtırası, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı, akla ziyan siyasî tasarruflar (9 yılda: 1971-1980 11 hükümet kurulup bozulması), 70'lerin kanlı anarşi olayları, 1980 darbesi, Özal hükümetleri, liberalizm esintileri, Güneydoğu meselesi.

Devamı »

Çıldır’lı Âşık İrfânî
Tarih: 07 Kasım 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Âşık İrfânî derlemesinde anlatıldığına göre İrfânî ve Türkmen kızı Senem'e içirilen bâdeden sonra, (taraflar) birbirine âşık olurlar. Bir süre sonra Türkmen kızının babası, kızını bir arabaya bindirir, yanına da birkaç kişi katar ve O'nu Âşık İrfânî'nin köyüne gönderir. Senem, yanındaki falcının yardımıyla, İrfânî'nin yaşadığı köyü bulur. Sevdiği adamın kapısını çalar. O esnâda İrfânî, tarlasında, bir ot yığınının altında uyumaktadır. İrfânî'nin anası, Senem'den rüyâ konusunu dinleyince, İrfânî'nin öldüğünü söyler. Senem çâresiz olarak köyüne döner.

 

 

Devamı »

İstanbul’da Aşk Başkadır
Tarih: 04 Kasım 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Son ayda birbirini izleyen etkinliklere katıldım. TURİNG Kurumu'nun düzenlediği Çiğdem Yarkın(Giresun 1973) konserine iyi ki eşimle birlikte iştirak etmişim. Allahtan erken gitmiştim Seyrantepe'ye de yer bulmakta zorlanmadım. TURİNG Başkanı Bülent Katkak'ın açıklamasına göre; o gün 140 özel konuk varken, bu sayı birden bire konukların konuklarıyla 185'e varınca salonda yer bulmak mümkün olmamış.

 

 

Devamı »

Kız Babasından Kızına İbretlik Masallar
Tarih: 03 Kasım 2018 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Erdem Oktar benim bir arkadaşım. İzmir'de avukatlık yapıyor. Daha önce hiç bir araya gelmedik, oturup çay içmişliğimiz sohbet etmişliğimiz yok. Sosyal medya sağ olsun, artık Facebook ve emsali sosyal medya platformları sayesinde daha önce hiç tanımadığımız insanlarla kırk yıllık ahbapmış gibi dostluklar kurup sohbet edebiliyoruz. Erdem de bu dostlardan biri işte.

 

Devamı »

Türklerin Hataları
Tarih: 31 Ekim 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Tarih kitaplarımızda 10.000 kişiyle 100.000 kişilik düşman ordularını perişan etmemiz, kahramanlığımız, insaniyetimiz, zaferlerimiz anlatılır. Gurur duyar, iftihar ederiz. Yusuf Has Hâcib (1017-1070) Kutadgu Bilig isimli ölümsüz eserinde; 'İster şeker ve helva, ister darı ve arpa yemiş olsun, doyup yatan insan, sabah yine aç kalkar' Diyor. Evet! Vaktiyle savaş alanlarında büyük zaferler kazandık. Şimdi savaşlar er meydanlarında değil, kültür ve iktisat sahalarında yapılıyor ve biz zafer hasreti ile yaşıyoruz. Yenilerini ve daha büyüklerini kazanmak arzusunu, azmini geliştirmiyorsa, dünkü zaferlerimizin, bize hiçbir faydası yoktur.

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.