GÜNÜN SÖZÜ

Okuyun diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. //Ali Şeriati

16 Temmuz 2018 15:55 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Kültür - Sanat

Hüsrev ü Şîrin - 2
Tarih: 04 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İranlı şâir Firdevsî'nin 'Şehnâme' isimli eserinde kısa bir bölüm oluşturan hikâye, Azerbaycan Türklerinden Genceli Nizâmî ve Doğu Türkistan Türklerinden Ali Şîr Nevâî tarafından Türk yurtlarında tanıtılarak şöhrete kavuşturulmuş ve  'Hüsrev ve Şirin' adı ile anılmıştır.

 

 

Devamı »

Hüsrev ü Şîrin - 1
Tarih: 27 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Mesnevi tarzında yazılmış, İran menşeli olmasına rağmen Türk yazarlar tarafından tanıtılmış, çok sayıda ve farklı şekillerde yazılarak yayınlanmıştır. Türkçede 'Hüsrev ve Şîrin' adı ile anılır.  İlk defa, Firdevsî(1) tarafından yazılan Şehnâme(2) isimli eserde yer almıştır. Yaşanmış bir hayat hikâyesi olmasına rağmen, değişik şahıslar tarafından eklemelerle farklı şekillerde yazıldığından, daha ziyade, sözlü edebiyatın geçerli olduğu dönemlerde değişikliklere uğradığından efsane hâline gelmiştir.

 

 

Devamı »

Azerbaycan’da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faliyetleri 1828-1905:
Tarih: 20 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Azerbaycan topraklarına, Milat öncesi asırlardan 11. asra kadar devam eden süreçte pek çok Türk boyu yerleşmişti. Selçuklular döneminde tamamen Türk yurdu hâline geldi. 16. Asırda Şah İsmail ile birlikte çok sayıda Türkmen ailesi, Anadolu'dan Azerbaycan'a gitti. Bölgeye gelen Moğolların devamı olan İlhanlılar da zamanla Türk kültürünü benimsediler. Osmanlılar 16-18. Asırlarda Azerbaycan'a gelmişler, Erdebil bölgesi hâriç olmak üzere, Beylerbeyi tayin ederek yönetime hâkim olmuşlardır.

 

 

Devamı »

İnsan Niçin Değerlidir
Tarih: 13 Haziran 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İnsanı değerli kılan en önemli hususu ise; aklı ve iradesidir. Onu çözmeden, onu anlamadan, onun gibi yaşamadan dünyayı da hayatı da anlayamayız. Bu özelliği sayesinde; meslek sahibi ve üretici olması, güzel huylara, hasletlere kavuşması, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmesi mümkündür.

 

 

Devamı »

‘Hadis’ ve ‘Sünnet’ Kavramları – Hadis Kitapları
Tarih: 12 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hadis:

İslâm dininde, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin söylediği sözler, yaptığı hareketler, davranışları ve gördüğü halde sözlü olarak yasaklamadığı, uygun gördüğünü bir şekilde belirttiği işlerdir. Râvilerden1 hadis derleyip yazanlar, inceleyenler tarafından günümüze intikal etmiştir.    Hadis kelimesini 'yeni' ifâdesiyle düşünenler, bu kelimenin zıddı olan 'kadîm'i Kur'ân-ı Kerîm'e, 'yeni' mâniasındaki 'hadis'i de Resûlüllah'ın söz, fiil ve takrirlerine uygun görmüşlerdir.

 

 

Devamı »

İlmihal Kitapları
Tarih: 06 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türklerde ilmihal geleneği önce, Arapça yazılmış bazı eserlerin Türkçeye çevrilmesi ve eksik görülen kısımların tamamlanmasıyla başlamıştır. Kutbüddin İznikî'nin, Ebü'l-Leys es-Semerkandî tarafından kaleme alınan Mukaddime adlı namaz risâlesini Türkçeye çevirip inanç, ibadet ve ahlâka dair konuları eklediği Kitâbü'l-Mukaddime'si bu alanın ilk örneklerinden birini oluşturur.

 

 

Devamı »

Kur’ân-ı Kerîm
Tarih: 23 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Zamanın geçmesiyle eskiyen değil daima tazeliğini ve güncelliğini koruyan, insanları geriye değil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve gelişmelerle çatışan değil örtüşen ve kucaklaşan bir kitaptır. Emir ve yasaklan, helal ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri, öğüt ve ilkeleri, misal ve kıssaları1, vaatleri ve müjdeleri, geçmişe, geleceğe, Allah'a, insana ve diğer varlıklara dair bildirdiği gerçekler, bilgiler ve tarifler, zamanın geçmesiyle değişmez ve değerini kaybetmez.

 

 

Devamı »

Gelincik Tarlası
Tarih: 16 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

"Duygularımı şiirle anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölge ve ışıkta ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Fakat bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim. Mozart'ın dediği gibi 'Ben kendimi müzikle ifade edebilirim.' Sanatımı yaparken büyük zevk duyarım. Müziğin beni bütün kötülüklerden arındırdığını hissediyorum. O kadar güçlü bir sanat ki insana duyguları yaşatabiliyor. Hüzünlendiriyor, ağlatıyor, güldürüyor, oynatıyor. Müziği, matematiği, aşkı, acıyı, dansı, operayı, unutulmaz anları, hırsı... Müzik dünyada olmasaydı yaşamak nasıl olurdu? .... Her şey bom-boş olurdu. Demek ki müziksiz yaşayamıyoruz.

Devamı »

Anadolu Mektebi’nde İnecek Var
Tarih: 13 Mayıs 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ayrıca daha ortaokulda iken Tarık Buğra'nın yazıişleri ve neşriyat müdürü olarak yayınladığı Yol Dergisinin iyi bir okuyucusu idim. Hala unutmadığım Yol'un spot olarak kullandığı Yunus Emre'nin "Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar" dizeleri oldu. Yol haftalık fikir, sanat ve siyaset gazetesi olarak anons etti kendisini ve 31 sayı yayınlandı. "Seçtiğiniz Sözler" köşesi ile de okuyucusuyla hızlı bir iletişim kurdu. Ben de buraya ayet, hadis ve kelam-ı kibar olarak hazırladığım bir metni göndermiştim.

 

 

Devamı »

Kartallar Kafese Sığmaz
Tarih: 09 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Önceleri Konsolosluk personeli muhtemel bir suikast ihtimaline karşı temkinli olmak ihtiyacını hissederler. Konsolosluk binasından çıkmazlar. Fakat kartallar kafese sığmamıştır. Bir müddet sonra, hürriyet tutkusu, disiplini gevşetmiştir. Herhangi bir olay olmayınca durumun normale döndüğü kanaatine varılır. Bu durumdan Murat Bey'de faydalanmak isteyince sokağa çıktığı anda, 50 bıçak darbesiyle şehit edilir. Ankara hükümeti, ilişkilerin bozulmaması için şehadetin trafik kazası neticesinde vuku bulduğunu açıklar. Emirliğin resmî tebliği de bu doğrultuda olur.

 

 

Devamı »

Yunus Emre
Tarih: 02 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Büyük Türk milleti, nasıl  'Î'lâ-yi Kelime-t-ullah' için, 'Nizâm-ı Âlem Ülküsü'nü gerçekleştirmek için yaratılmışsa, Yûnus Emre de; millî kültürümüzün ve kültürümüzün aslî unsurları olan dilimizin ve dinimizin aşındırılmasını önlemekle vazifelendirilmişti. O'nun yeni sağılmış süt gibi saf ve temiz Türkçesiyle söylediği şiir ve deyişleri, yüce kitabımızdan ve hadis-i şeriflerden ilham alınarak söylenmiş ve yazılmıştır. Dünyevî-uhrevî ilimlerle meşgul olan Türk âlimler Arapça ve Farsça yazarlarken, Yunus Emre her Türk'ün anlayacağı sade ve güzel Türkçemizle yazmış, dilimizi ve dinimizi aşınmaktan korumaya, Türk milletinin eriyip yok olmasını önlemeye çalışmıştır.

 

 

Devamı »

Bu Yolda
Tarih: 25 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ahıska Türkleri iki asırdır çetin bir hayat yaşarlar. Baskıya, zulme, sürgüne ve katliama mâruz kalmışlardır. Bu felâket millî hâfızada derin izler bırakmıştır. Ahıska Türkünün yaşadığı ıstırabı anlamak için yörede yetişen halk şairlerinin şiirlerine bakmak gerekir. Ahıska bugün de şiirin konusudur. Günümüz Ahıska şairlerinden biri de Yunus Zeyrek'tir. Aslen Ahıskalı olan şair, yazdığı şiirlerle yurt sevgisini canlı tutmaya çalışmaktadır. Zeyreğ'in Ahıska'sı uzaktan seyredilen bir mâzi cennetidir, şiiri ise bu kayıp cennet için söylenmiş hüzünlü bir ağıt gibidir.

 

 

Devamı »

Tarih Bilincine Adanan Bir Ömür Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK Armağanı
Tarih: 18 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Emekliye ayrılan öğretim üyeleri için mesleğe devam eden mesai arkadaşları tarafından 'Armağan Kitap' hazırlanması, Müslüman Türk'e has kadir-kıymet bilirliği, vefa duygularını ortaya koyan güzel âdetlerimizdendir. Özellikle kitabı hazırlayanlar arasında vaktiyle öğrencisi olup da 'Profesör' unvanı ile emekli olanın bıraktığı boşluğu dolduran kişilerin bulunması, çalışmaya mâni katıyor, hazırlanan ürünün değerini artırıyor. ,

 

 

Devamı »

Saltukname
Tarih: 11 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Saltukname, öteki dînî destanlarda olduğu gibi zaman içinde sürekli zenginleştirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin son zamanları ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki birçok olay da metne girmiştir. Sultan İkinci Gıyaseddin Keyhusrev,  Sultan İkinci İzzeddin Keykavus ve  Alaeddin Keykubad gibi Anadolu Selçuklu sultanları, Osman Bey,  Yıldırım Beyazıd Bayezid, Fatih Sultan  Mehmed Han,  Yavuz Sultan Selim Han gibi Osmanlı padişahları ve Şehzade Cem Sultan da Saltukname'de, yer alır. Tarihle, masalımsı anlatımlarla, dînî olaylarla destansı hikâyelerin iç içe girdiği bir eser olan Saltukname; halk edebiyatı, folklor, dil, tarih, ilahiyat, antropoloji ve toponomi araştırmaları için çok önemli bir kaynaktır.

 

 

Devamı »

Çocuğunuzu Sevdiğinizi Hissettirin
Tarih: 05 Nisan 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çocuğunuza hissettiklerinizi gösterin, sarılın, şakalaşın.

-Çocuğunuzun üzüntüsünü paylaşın. Kendisini mutlu hissetmesi için yardım edin. Hislerini paylaşın ve önemseyin.

-Onu sevdiğinizi ve onunla ilgilendiğinizi söyleyin. "Seni seviyorum" demek çocuklar için çok şey ifade eder.

 

 

Devamı »

Henrik İbsen’in Bir Bebek Evi
Tarih: 17 Mart 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Edebiyat eleştirmenlerine göre; Henrik İbsen 19. yüzyılın diğer maruf oyun yazarları gibi romantik, bireyci ve anarşist bir dünya görüşünü savunan eserler verdi. Oyunlarında toplum bireylerinin türünün öteki üyelerinin davranışlarını, öğrenme söz konusu olmaksızın tıpkısını yapma eğilimini yansıtarak, nevrotik ve ruhsal çalkantılarını açığa sermiş; bireyin boşa çıkan yaşam uğraşını, toplumun dış yüzü ile iç yüzü arasındaki karşıtlığın yol açtığı çelişkilerin üstesinden gelemeyişini irdelemiştir.

Devamı »

 Son Ermeni / Bir Hasret Öyküsü:
Tarih: 14 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Rusya, Boğazlardan sıcak denizlere açılma ümidini kaybedince, Kafkaslardan Akdeniz'e inebilmek için Ermenilerin önüne bir tutam havuç atıverdi: Osmanlı Devleti aleyhine çalışmaları hâlinde bağımsız bir devlet kurmalarına izin verileceği vaadinde bulundu. Böylece Ermenilerin asırlarca devam eden huzurlu ve güvenlikli hayatları sona erdi. Günümüzde, 'Ermeni Meselesi' olarak bölge barışını tehdit eden hâdisenin başlangıç sebebi ve iç yüzü budur.

 

 

Devamı »

Ferruh Bozbeyli ve Meş’ale Kitapları
Tarih: 07 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

1927 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul'da avukatlık yaptı. Türkiye Millî Kültür Vakfı kurucularından ve Vakfın ilk Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Milletvekili seçilince görevini Turgut Özal'a (1927-1993), Sayın Özal da siyasî hayata girince Hulûsi Çetinoğlu'na (1928-1995) devretti. Sayın Çetinoğlu'nun ebedî âleme intikalinden sonra Prof. Dr. Salih Tuğ Mütevelli Heyet Başkanlığı'na seçildi. Vakıf, hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor.

 

 

Devamı »

Sevgi Eğitiminin Önemi
Tarih: 06 Mart 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Duygusal öğrenmelerin gerçekleşmesinde ve davranışların oluşmasında sevgi çok önemli itici güçtür. İnsan için en önemli değer kendi varlığıdır. Ancak, sevgi bu değeri bile aşan etkendir. Sevginin bu gücü şüphesiz eğitimde, erdemli davranışların kazandırılmasında etkili olacaktır. Böylesine üstün bir etkiye sahip sevginin doğru anlaşılması ve bir o kadar da gereğinin yapılması önem arz etmektedir.

 

 

Devamı »

Tarihten ve GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 84 Doğu Türkistan Yasaklarla Eritiliyor TURGAY TÜFEKÇİOĞLU
Tarih: 04 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Azerbaycan üzerindeki oyunlar çok eskilere dayanır.  Yakın tarihlerde de bu oyunlar aynen devam etti. Bunlardan en önemlisi Hocalı katliamıdır. Stalin 1937 yılında bugünkü Ermenistan topraklarını Nahçıvan ile Azerbaycan arasına yerleştirirken tek bir amaç güdüyordu:  'Kafkasların ve dolayısı ile Türk dünyasının bağlarını Türkiye ile koparmak.'

 

 

Devamı »

Türk Dünyası Kültürü
Tarih: 28 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Evlenmek... İslamiyet'in emridir. Türkler Müslüman olmadan önce de evlilik müessesesine saygı gösterirlerdi. Bu özellikleri yanında tek tanrıya inanmaları, domuz beslememiş olmaları, vatan sevgisi, devlet büyüklerine itaat, dua, zinanın ayıplanması, sebepsiz yere adam öldürmenin yasaklanması, kadınlara değer verilmesi, misafirperverlik ve sayıları 100'e yakın müşterek özellikler incelenirse, Türklerin tarih sahnesine Müslüman olarak çıktıkları anlaşılır. Takma baş, çakma akıl, bu hakîkati anlayamaz.

 

 

Devamı »

Osmanlıca – Yeni Türkçe
Tarih: 21 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türk'ün kılıcı ülkeler fethederken, Türk'ün zekâsı da kelimeler fethediyordu. Ülkeler ne kadar bizimse, kelimeler de o kadar bizimdir. Ecdadımız onlarla düşündü, babalarımız onlarla konuştu. Kısaca, Türk milletinin târihinde çeşitli merhaleler var. Nasıl eski Fransızca, eski İngilizce diye tasnifler yapılmışsa, eski Türkçe, orta Türkçe gibi adlandırmalar da yapılabilir.

 

 

Devamı »

Çocukların Yetişmesinde Ailenin Önemi
Tarih: 19 Şubat 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Aile, çocuğun kişiliğinin biçimlenmesinde en önemli çevresel etkendir. Kişilik, çocuğun kendisine, çevresindeki insanlara ve dünyaya karşı tavırlarını belirleyen özelliklerin tümüdür, insanı diğer insanlardan ayıran duyuş, tutum ve davranış örüntülerini içeren ruhsal özellikleridir. Aile, çocuğu gözleyerek öğrenme için gerekli olan modelleri sağlar, bilgi ve beceriler aktarır ve deneyimler kazandırır (Kapusuzoğlu, 2006, s.220).

 

 

Devamı »

Dördüncü Sanayi Devrimi Üzerimize Gelen Kasırga mıdır?
Tarih: 16 Şubat 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Prof. Dr. Zafer Gül'e göre; Moğolların İslam coğrafyasını istilası Müslümanların ilimde, teknolojide geri kalmasına neden oldu. Yıllarca süren Haçlı Seferleri de Müslümanların geri kalmalarının sebeplerinden bir başkasıdır. Oysa islam coğrafyasında durum tam tersidir. Bir örnek vermek gerekirse Özbekistan'ın, Karizmi kentinde doğan El Harizmi önemli bir matematik, gökbilim, coğrafya, algoritma alimidir. Uzun ismi Ebu Cafer Muhammet Bin Musa El Harizmi cebir ve denklem hesabı konusunda eserler vermiştir. Günümüze kadar gelen cebir ve logaritma da El Harizmi'nin çalışmalarından ve isminden mülhemdir.

Osmanlı'da ise Fatih Sultan Mehmet eğitimi, yabancı dilleri ve teknolojik yeniliğe merakı yüzünden İstanbul'un fethi sırasında yaptırdığı toplar hala konuşuluyor.  Daha sonra Osmanlı'da çözülme başlıyor sanayi devriminin önemi

 

Devamı »

İzzet Günay’a Saygı
Tarih: 14 Şubat 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Atila Dorsay'ı değişik vesilelerle gördüm. Ama hiç sohbetimiz olmadı. Çok ciddi ve ilkeli bir gazeteci-yazar olduğu her halinden belli. Sabah'ta sinema yazıları yazıyordu birkaç yıl önce. Günün birinde baktım artık bu gazetede yazmayacağını, prensiplerine ters düştüğünü ve istifa ettiğini açıklayan bir yazı kaleme almıştı. Sabah da bu yazıyı yayınlamıştı. İki alkışlanacak tavır. Ama öyle görünüyor ki ilkeler; sevgi, şefkat ve uzlaşmanın hep önünde.

 

 

Devamı »

Çevre Sorunları ve İslam
Tarih: 07 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çevre insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca içerisinde ve dâimî temas hâlinde bulundukları karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendikleri; fiziki, biyolojik, sosyal, iktisâdî ve  kültürle alakalı ortamdır. Canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tamamına çevre denir. Çevre geleceğimiz için hayâtî ehemmiyete hâiz üretim merkezidir.  Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, kendi hayatımız başta olmak üzre gelecek nesillerin yaşayışını zorlaştırmış oluruz.

 

 

Devamı »

 Ötüken Neşriyat’tan İsmail Gaspıralı Külliyatı:
Tarih: 05 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İsmail Gaspıralı, daha çok bir düşünce adamı olarak bilinir. Hâlbuki o, aynı zamanda güzel roman ve hikâyeler kaleme almış bir yazardır. Bu eserlerinde düşüncelerini, fikir yazılarından çok daha açık bir şekilde söyleme imkânı bulur. Onun düşüncelerini, ideallerini en iyi anlatan bu roman ve hikâyelerdir. Kitapta yer alan Darürrahat Müslümanları, Türk edebiyatının ilk, güzel ve ilgi çekici ütopik roman örnekleri arasındadır. Kadınlar Ülkesi ise fantazi hikâyenin en güzel örneklerinden biridir.

 

 

Devamı »

İçerde ve Dışarda Acının Kız Kardeşi Sızı
Tarih: 29 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

SIZI yıllarca değişik ırk, din ve düşünceye sahip, aynı mutluluk ve acıyı paylaşabilen  ailelerin Anadolu'da bir arada yaşayışına dikkat çekerek, daha sonra araya giren fitne ve fesatlar yüzünden başlayan göçü anlatıyor. Kışkırtıcılar, işbirlikçiler, güçlüden yana konumunu belirleyenler bu eserde de en önde.  SIZI da bu örnekler güçlü. Fransa'ya göç eden Ermeni Ailelerini, aralarındaki militan Ermeni işbirlikçileri Paris'te de rahatsız ediyor. Oysa bütün Ermeniler Paris'te de olsa doğup büyüdükleri, ekmeğini yiyip, suyunu içtikleri Anadolu hasreti içindeler.

Devamı »

Rahmetli Nihat Gürer’in Kabri Başında Toplandık
Tarih: 27 Ocak 2018 Yazar: Musa ORDU-İktisatçı - Danışman Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çok sevgili can kardeşimiz, aziz dostumuz Nihat Gürer vefat edeli bir yıl olmuş. Kocaeli Aydınlar Ocağı Sekreteri Dr. M. Bora Bulut Bey telefon edip, Musa Bey 23 Ocak Salı günü saat 15.oo de Nihat Gürer'i anmak için Kabri başında toplanıyoruz dediğinde, bir anda, bir sene önce 22 Ocak 2017 tarihinde ebedi istiratgahına tevdi ettiğimiz günü hatırlayıp bir hayli hüzünlendim. Zira, son yıllarda aramızda bulunan çok değerli arkadaşlarımızı kısa aralıklarla peş peşe kaybetmiş olmanın üzüntüsünü henüz üzerimizden atamamış iken, bu defa da kendisine başkanların başkanı diye hitap etmiş olduğum ve çarşıya çıktığım zamanlarda sık sık bürosuna uğradığım çok yakın dostum Nihat Gürer Beyi kaybetmiştik.

 

 

Devamı »

İnsana Dost, Fikre Dost; AKÇA KOCALAR
Tarih: 27 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Akçakoca ile bilgim ne zamanki önce Aydınlar Ocağı, sonra Kandıralılar Derneği ve nihayet Akça Koca Kültür Platformu mensubu dostlarımla tanışınca, değişti ve gerçek Akça Koca'yı öğrenme fırsatı buldum. Bazı hususları öğrenmek için illa bir vesile gerekiyor. Bu da öyle oldu. Bir çoğu 30-40 yıllık dostlarım. Ruhittin Sönmez,  Dr. İbrahim Kahraman, Ahsen Okyar sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlığını yapmış saygın arkadaşlarım. Hem bu STK ve hem de bu söz konusu aydınlarımız her zaman gündemi yakından takip eder ve yenilerler. Son bir ayda iki ayrı etkinliklerinde birlikte oldum.

 

 

Devamı »

İçerde ve Dışarda Acının Kız Kardeşi Sızı
Tarih: 25 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

SIZI yıllarca değişik ırk, din ve düşünceye sahip, aynı mutluluk ve acıyı paylaşabilen  ailelerin Anadolu'da bir arada yaşayışına dikkat çekerek, daha sonra araya giren fitne ve fesatlar yüzünden başlayan göçü anlatıyor. Kışkırtıcılar, işbirlikçiler, güçlüden yana konumunu belirleyenler bu eserde de en önde.  SIZI da bu örnekler güçlü. Fransa'ya göç eden Ermeni Ailelerini, aralarındaki militan Ermeni işbirlikçileri Paris'te de rahatsız ediyor. Oysa bütün Ermeniler Paris'te de olsa doğup büyüdükleri, ekmeğini yiyip, suyunu içtikleri Anadolu hasreti içindeler.

Devamı »

Kahraman Maraşta Eser Verecek Yaşayan Şairler
Tarih: 24 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Şiir yazmak için güçlü duygulara, geniş bir muhayyileye, belli ölçüde Türkçe bilgisine, zengin bir kelime hazinesine, seziş kaabiliyetine ve daha nice vasıflara sâhip olmak gerektiği düşünülür. Doğrudur. Bütün bu özelliklere sâhip olmak için iyi bir eğitim-öğretim görmenin şart olduğunu zannedenler de vardır mutlaka. İnsanlarımız, söz konusu eğitimi alma imkânı bulamasalar bile, şiir yazabilmek, hem de yazdıklarını kitaplaştıracak, bestelenecek değerde şiir yazabilmek için gerekli şartların hepsine sâhiptir. Serdar Yakar'ın eseri bu kanaati oluşturuyor.

 

 

Devamı »

Klasikler Sınıfına Dâhil Edilen Bir Aşk Romanı ALİ İLE NİNO
Tarih: 17 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

'Ali ile Nino' isimli kitap, Bakü'de 1918-1920 yıllarında Komünist Rusya'sının işgalinin arifesinde Azerbaycan Türklerinden Müslüman bir genç olan Ali Han Şirvanşir ile Hıristiyan Gürcü kızı Nino Kipiani arasında yaşanan imkânsız aşk üzerine yazılmıştır. Bu roman 1937'de Viyana'da yayımlandığı zaman 'yüzyılın aşk romanı' olarak değerlendirilmiş; Romeo ve Juliet, Rüzgâr Gibi Geçti, Doktor Jivago gibi aşk romanlarıyla mukayese edilmiş, eserin Romeo ve Jülyet'in yerini alabilecek bir aşk hikâyesi olduğu ileri sürülmüştür.

 

 

Devamı »

Daha Farklı Bir İnsan Daha Farklı Bir Aydın
Tarih: 16 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Benim aziz dostum, şair, musikişinas ve eczacı Memduh Cumhur (25 Ocak 1947-12 Ocak 2017)  hakka yürüdü. Bir kalp krizi geçirmiş. Haydarpaşa Dr. Siyami Ersek  Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış. Sosyal medyadan haber hemen duyulmuş. Yayınlandı. Benim gibi bütün dostları panik atak. Memduh Cumhur Bey sağlıklı biriydi, üstelik titizdi bu konuda. "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" demekten başka elimizden başka bir şey gelmiyordu. Ne diyordu alemlerin Rabbi "Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksin. Ankebut-57" Bir başka ayette de " Allahtan geldik, yine O'na döneceğiz. Bakara-156) denmiyor muydu?

 

 

Devamı »

“Hatırla Beni Hayat”
Tarih: 05 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İnsan, toplum, kâinat bir kitaptır doğru bakılınca. Bunu iyi okuyabiliyorsak sorun yok. Kozmik düşünce ise tepeden bakmaktır. Peki sorun nerededir. İşte problemler; 1)Tembellik, 2)Ertelemecilik, 3)Mazeret üretmek, 4)Rahatlık düzeyi, 5)Konforizm, 6)Hedenistlik, 7) Amaçsızlık, 8)Motivasyonsuzluk, 9)Beklentisizlik, 10)Disiplinsizlik, 11) Öz yönetim eksikliği, 12)Yanlış Kadercilik, 13) Kısa Vadeli Düşünme, 14)Teslimiyetçilik, 15) Pasiflik, 16)Alınganlık, 17) Küskünlük,  18) Sorumsuzluk, 19) İnisiyatifsizlik.

 

 

Devamı »

Münip Utandı: Sahnelerin Zirvesinden Gönüller Tahtına
Tarih: 03 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İnsan ve kitap... Her ikisi de değerlidir, yekdiğerlerinin değerine değer katarlar.

Hayat bir kitaptır. Okunması gerekir.

Hayat ve insan, ayrılmaz bir bütündür. 'Kitap gibi' insanlar  vardır. Okunası.

İnsanlar vardır, kitap yazarlar... İnsanlar vardır, kitaplara mevzu olurlar.

Kitap ve insan arasında daha pekçok bağlar vardır.

 

 

Devamı »

Tarihimizi Aydınlatan Belgeler
Tarih: 27 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hepimiz ölülerin çocukları veya torunlarıyız. Geçici olan bu dünyada ömrümüzü tamamladıktan sonra göçeceğimiz ahirette ebedî kalmak üzere yaratıldık. Zamanı belli olmamakla birlikte sonu kesin olan bir yolun yolcusuyuz. En büyük hakîkat olan ölümün en az alakayı görmesi, en az hazırlık yapılması şaşırtıcıdır. Yüce dinimiz İslâmiyet, ölüme hazırlanmayı emreder. Ölüm hakîkatini görmek için inançlı olmak da gerekmez. Ölüm, herkesin ortak kaderidir. Ölüm korkulacak bir vak'a değil, hazırlık yapılacak bir hâdisedir.

 

 

Devamı »

Bestekâr Amir Ateş ve Güftekâr Ali Coşkun
Tarih: 20 Aralık 2017 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Psikiyatrist, psikoterapist, bağımlıları müzikle tedavi eden, İTÜ Rektörü Danışmanı, Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban'ı solist olarak izledik. Bu kadar güzel icra edilir ancak. Salon alkıştan adeta yıkıldı.

Kültür Bakanlığı Sanatçısı Canan Geylan Sezgin de başarılı bir repertuvar sundu bizlere. Canan Hanım daha sonra sanatçı eşini de sahneye çağırdı ve Amir Ateş'in besteleyip, henüz notalarını bile yazdığı kâğıt üzerinden okuyarak söylediler. Birkaç eser ilk defa seslendirildi ve ilk defa bu konserde söylendi.  En sonunda bütün solistler, bestekâr ve sunucu da sahne olarak vokal yaptılar. Bizler için bir ayrıcalık oldu. Türk Halk Müziği Sanatçısı Recep Ergun da konseri sunuyor, solistleri takdim ediyor, bestekârımız Amir Ateş ile zaman zaman sohbet ederek seyircileri konu hakkında bilgilendiriyor.

 

 

Devamı »

Eleştirel Yazılar 1, 2, 3
Tarih: 20 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Asırlık Türk Yurdu Mecmuası'nda dikkate değer yazılar yazmakta olan Prof. Dr. Milay Köktürk, Felsefe profesörüdür. Yazılarında; 'Felsefenin, bütün ilimlerin anası' olduğu hakîkatini görmek mümkündür. Bir başka hakîkat de, felsefî tenkitlerin, ele aldığı mevzuyu, kılı kırk yararak çözümlemeye çalıştığıdır.

Prof. Köktürk, Birinci Ccildi Haziran 2016'da, 'Millet ve Milliyetçilik', İkinci cildi Şubat 2017'de, 'Devlet ve Siyâset', Üçüncü cildi Mayıs 2017'de 'Toplum ve Kültür' adlarıyla yayımlanan 'Eleştirel Yazılar' isimli dizi eserlerinde, okunmayı hak eden değerlendirmeler sunuyor.

 

 

Devamı »

Bir Devrin Hafızası
Tarih: 13 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hatıra yazanların hiçbiri, kendilerini sorgulamazlar, zaaflarını okuyucularına yansıtmazlar. Başarısızlıklarının sebebini mutlaka birilerinin üzerine atarlar. Söz konusu olan 'birileri' Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş da olabilir. Cevap verme imkânına sahip değildir. Biz ki, ölülerini hayırla yâd etmekle emrolunmuşuzdur. Bu sebeple hatıra kitabı yazmak, aynı zamanda yazarına sorumluluk yükleyen zor bir iştir.

 

 

Devamı »

En Büyük Dostlarımız ve Düşmanlarımız
Tarih: 06 Aralık 2017 Yazar: Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER-Akademisyen Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş
 • Tebessüm
 • İyi niyet
 • Çalışmak
 • Güzel ve olumlu düşünmek
 • Hareket etmek
 • Spor yapmak
 • Başarmak
 • Kaliteli hayal kurmak

 

 

Devamı »

(Bir Yavuz Bülent Bakiler Klasiği) Avrupa’da Türk İzleri
Tarih: 06 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hun Türkleri, 352 yılında hakanları Kama Tarkan idaresinde Avrupa topraklarına yerleşerek Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdular. İmparatorluk, Dengizek döneminde 469 yılında dağıldı ise de, Hun kabileleri varlıklarını devam ettirdiler. 'Bulgar Türkleri' olarak anılan bu kabileler, Günümüzdeki Bulgaristan halkının atalarıdır. Onlar, önce dillerini sonra dinlerini en sonunda da milliyetlerini kaybedip, hiçbir iz bırakmadan Slavlaştılar.

 

 

Devamı »

Öğretmen İşe Değil “Okula Gidiyorum ”Der
Tarih: 02 Aralık 2017 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türkiye'de iki konu; şartlar ne olursa olsun hiç gündemden düşmez. Birincisi hayat pahalılığı, ikincisi ise eğitim-öğretimdir. Büyük babam da ekonomik sıkıntılardan bahsederdi, bugün oğlum da. Dedem eğitimdeki kendi zorluklarını anlatırken torunuma, üçüncü nesil "büyük baba şimdi daha zor, her gün okula kilolarca taşıdığımız kitap ve gittiğimiz kurslar bile yetip artıyor" diyerek kendini haklı çıkarıyor!. Tarafların kendini savunurken referansları hep onları terazinin istediği kefesine koyuyor. Hani Aristo demiş ya "Bana bir mihenk taşı verin, dünyayı yerinden oynatayım" diye. Aynen öyle oluyor.

 

 

Devamı »

Büyük Yalan
Tarih: 30 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türkiye'de fanatik Ermeni yalanlarını, oyunlarını ve hilebazlıklarını en iyi bilenlerden ve bildiklerini 'açık büfe' gibi internet sitelerinde ilgililerin istifadesine sunan Şükrü Server Aya, tek neferi kendisi olan muzaffer bir ordunun komutanıdır. Enerjisini, maddî imkânlarını ve hatta sağlığını bu mevzuda, sebil gibi akıtmaktadır.  O'nun 'SOYKIRIM TÂCİRLERİ VE GERÇEKLER / Türk Aleyhtarı ve Tarafsız Yabancı Belgelerle Diaspora Yalanlarının İçyüzü' isimli 16,5 X 23,5 santim ölçülerinde, 496 sayfalık muhteşem eseri Derin Yayınevi tarafından 2009 yılında yayınlanmıştı.

 

 

Devamı »

Güzelin En Güzel Yanı
Tarih: 24 Kasım 2017 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Sanatçılar şöhret sahibi olurlar ama öyle sanıldığı ve magazin medyasında gibi görkemli bir hayatları yoktur. Önemli bir kısmı geçim sıkıntısı çeker; kıt kanaat geçinirler, sağlık sorunları vardır, kıskançlığın girdabındadırlar, dostluk tercihlerindeki algıları zaman zaman onları yanıltabiliyor. Yani tek kelime insanlarımız, aydınlarımız ve toplumumuz nasıl ise sanatçılarımız da öyledir.

 

 

Devamı »

Güzel Kalpler İyilik Üretir
Tarih: 22 Kasım 2017 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Güzel kalpler, iyi şeyler yapmaya yatkındır. Önemli günler ve olaylar böylelerinin yüreklerine pencere açar.

Gelin önce kendimize bir iyilik yapalım.

Kötü duygularımızı, yanlışlarımızı, kusurlarımızı telafi edip kendimizle barışalım.

 

 

Devamı »

Hüsn ü Aşk
Tarih: 22 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Şeyh Galib'in yazdığı Hüsn ü Aşk isimli eser, tasavvufî bir hikâyedir. Sembollerden faydalanarak tasavvufta seyr-ü sülûk'u1 anlatır. Hüsn ü Aşk'ta birinci sembol Hüsn, sevileni yâni mutlak güzelliği, olan Aşk ise seveni yâni dervişi, / mânevî yolcuyu temsil eder. Diğer semboller ise şöyledir: 'terbiye okulu' olarak ifâde edebileceğimiz  Mekteb-i edeb: dergâh2 ; Munlâ-yı Cünûn: mürşid3; Suhan: aracı / yardımcı; Gayret: bildiğimiz gayret / başarmak için sarfedilen çaba, verilen mücâdele; ismet: dürüstlük; Kalb kalesi: gönül; yoldaki olaylar, felaketler ve gam harabeleri: tahammül; Hûş-Rübâ: aklı çelen nefs4 denilen kavramları temsil ederler.

 

 

Devamı »

Ben Rüzgârım Sen Ateş Mevlânâ Celâleddin Rûmî
Tarih: 16 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Mevlânâ, eserlerini Farsça yazmış olmakla birlikte, Türk asıllı mutasavvıf şâirdir. Nesir yazılarında da şiir akıcılığı vardır. Mevlânâ'ya hayranlığı sebebiyle Farsçayı bütün incelikleriyle öğrenen Bayan Schimmel, üstadın eserlerini Farsça aslından incelemiş, oradaki dil inceliklerini Almancaya naklederek eserini yazmıştır. Eser, Almancayı çok iyi bilen Senail Özkan'ın tercümesiyle Türk okuyuculara sunulmuştur.

 

 

Devamı »

Mutlu Olmanın Temeli “İyi Tarafından Bakabilmek”
Tarih: 10 Kasım 2017 Yazar: Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER-Akademisyen Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çok iyi huylu diye evlendiğimiz eşimizin patileri sonradan tırnaklaşmış ise, onu değiştirebilme şansımız yoktur. Evlatlarımızı süper kaliteli ve başarılı yetiştirebilme şansımız (dış çevre ve kontrol edemediğimiz faktörler nedeniyle) her zaman yoktur. Askerdeki çirkin huylu bir koğuş arkadaşımızı değiştirme şansımız yoktur. Geçimsiz kapı komşumuzu kovalama şansımız yoktur. 6 kişilik dost meclisinde fincancı katırlarını ürküten bir arkadaşımızı rencide edip düzeltmeye kalkma şansımız yoktur.

 

 

Devamı »

Noel Coward ve Hüseyin Rahmi
Tarih: 02 Kasım 2017 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Muhsin Ertuğrul'un kurduğu Darülbedayi, yeni ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları(1914) bir asrı çoktan geride bıraktı. Üniversite yıllarımızın olmazsa olmazıydı. Onlarca tiyatro eserini burada izledik, çok daha fazla sanatçıyı böylece tanıdık. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşırken mutlaka ya afişlerine, ya bir sanatçıya rastlamak mümkündü. Cilalı İbo olarak bilinen Feridun Karakaya, Türk Sinemasının önemli ismi Gülistan Güzey hemen aklıma gelen. Çünkü onları filmlerinden de tanıyordum.

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu