YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Güncel

Dinciliği Yutturdular, Sıra Hırsızlıkta
Tarih: 21 Şubat 2019 Yazar: İdris TÜRKTEN-Tekniker Kategori: Güncel
Paylaş

Yıllardır milletvekilliği, bakanlık yapmış birisi özellikle Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir bakanlık, sırf kendi partisinin başkan adayı kazansın diye: "Adayımıza vereceğiniz her oy, ruz-u mahşerde size belge olacaktır" gibi saçma sapan bir sözün altına nasıl sığınır, bunun adı din ile, Allah ile aldatmak değilmidir? Müslüman Türk Milletine bu kadar alçaltıcı bir sözü söylemeği bir insan nasıl reva görür kendine?

 

 

Devamı »

Dinde Zorlama Yok (2)
Tarih: 20 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Ateşin ateşle değil, su ile söndürülebileceğini;

Hatırdan uzak tutmayalım.

Hepimiz birbirimize karşı su gibi azîz olalım.

Hem söndürelim, hem kazanalım.

Çünkü hasımdan kurtuluşun asıl yolu;

Hasmı, kendimize dost kılmaktan geçer.

Böylece hem hasımdan kurtulur,

Hem de bir dost daha kazanmış oluruz.

 

 

Devamı »

Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi - 1
Tarih: 20 Şubat 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Bir devletten başka bir devlete geçiş aynı milletin tarihinde bile olsa hep sancılı olmuştur. Tükenen Selçuklu'nun bir kenar ucundan boy vererek filizlenen yeni devlet (Osmanlı), hem yeni bir iddiadır hem de eskinin mirasçıları ile 2 yüzyıllık kendini kabul ettirme kavgasıdır. Fakat çatışma süreci ne kadar çabuk atlatılırsa yeni devletin halkına açacağı alan da o kadar imkânbahş olur. Devlet adamı ciddiyeti ve yönetici sorumluğu bu noktada devreye girmeli veyahut ciddiyetsizlik - sorumsuzluk millete bedavadan gölge etmemelidir.

 

 

Devamı »

Samsun 100’ncü Yıl Platformu (1919’dan-2019’a)
Tarih: 19 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

1919 dan 2019 a kadar aradan yüz yıl geçti. Önce kentimizin ve ülkemizin en verimli tarım arazilerinin üzerinde oturma şansını yitirdik. Ovalarımız, tütünümüz, pancarımız yitti. Tohumumuz yitti, tohumumuz! Kara koyunumuz, mandamız, sığırımız yitti. Artık sanatçılarımız ürettikleri ile bizleri buluşturamıyor. Sesimizi, rengimizi yitirdik. Yedi düvele borçlandık. Devrimlerimizi, devrimcilerimizi, Cumhuriyetimizin en temel ilkelerini yitirdik.

 

 

Devamı »

Bir Gecede Medeni Olma Hikâyesi
Tarih: 19 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

"Eskiden barbardık, bir gecede medeni olduk. 'Maznunun behemehal idamına, şahidin ise bilahare dinlenmesine' kararları veren Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt'un İsviçre Medeni Kanununu örnek alarak hazırlanan Türk Kanunu Medenisi 17 Şubat 1926'da kabul edildi."

Bu söz ile Medeni Kanunun kabulü hicvediliyor. Kendi geleneklerimize uygun kendi kanunlarımızı yapmak yerine, Avrupa'dan örnek alarak kanun yapılması eleştiriliyor.

Oysaki bu görüşte olanlar biraz düşünseler, AKP ve Tayyip Erdoğan döneminde Ceza, Usul ve Ticaret Kanunlarımız tamamen AB standartlarına göre yenilendi. Bütün hukuk mevzuatımızın "uyum süreci" ile Avrupa hukuk standartlarına uyarlanması çalışmaları yapıldı ve yapılmakta.

 

 

Devamı »

Dinde Zorlama Yok (1)
Tarih: 18 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Asgarî müştereklerde birleşmek asıl olmalı. Azamî müşterekte birleşmek imkânsız. Şayet buna çalışılırsa birleşmek değil, ayrışmak gerçekleşir.

Mübalağa ise ihtilâlcıdır. Yani aşırılık bozgunla sonuçlanır. Her hususta temelde bir ve aynî olmak esastır. Teferruat ve ayrıntıda ise farklı olmak tabii ve doğaldır.

Bu farklılıkları da herkes normal ve yerinde bulmakla mükellef ve yükümlüdür. Aksi takdirde birlik, beraberlik ve uyuşma dumura uğrar, olmaz.

Fakat Türkiye'mizde, devletin temel taşları yerinden oynamış! Hatta çoğu sökülmüş! Yerini iğreti taşçıklar almış!

 

 

Devamı »

Türk Ekonomisine Dair Çözüm Önerileri
Tarih: 18 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel
Paylaş

Bir devletin öncelikle kendi vatandaşının mutluluğunu sağlaması, ikincil olarak da devletlerarası arenada söz hakkına sahip olabilmesi için öncelikle ekonomisinin güçlü olması gerekiyor. Yani bir devlet hem para kazanacak hem bu parayı vatandaşına adil bir şekilde dağıtacak hem de bu parasal gücünü başka devletlere bir tahakküm vasıtası olarak kullanacak. Zira ancak böyle güçlü devlet olunabiliyor. Tam da bu nedenle, bu yazının konusunu Türk ekonomisine dair çözüm önerileri oluşturmaktadır.

 

 

Devamı »

Devlet Nedir?
Tarih: 17 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel
Paylaş

İngiliz düşünür Thomas Hobbes ve Hollandalı düşünür Baruch Spinoza, devletin bir "Toplumsal Sözleşme" olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu düşünürler, baş­langıçta herkesin kendi kişisel hak ve çıkarlarını öncelikle korumaya çalıştıkları­nı ancak zamanla akılları ile hareket edeceklerini ve karşılıklı olarak bütün haklarını veya haklarının bir kısmını devrederek araların­daki kavgayı sona erdiren toplumsal bir ha­yatı başlatacaklarını öne sürerler. Bu yeni hayatın düze­nini oluşturacak olan da toplumsal sözleş­medir.

 

 

 

Devamı »

Batı’da Kamuoyu  (1)
Tarih: 16 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Avrupa'da, ABD'de ve Rusya'da, kısaca Batı'da halk böyle biliyor. Böyle görüyor. Böyle düşünüyor. Doğrudur. Fakat böyle bilmesi; bağlı olduğu devletin öyle yayın yapması, öyle neşriyatta bulunması, öyle göstermesi yüzündendir! Çünkü kamuoyundan Batılı hükümetler çekinir. Hatta korkar. Kamuoyuna zıt bir politika güdemez. Batı Resmiyeti; politikasını rahat yürütmek için halkı, kendisini onaylayacak şekilde hazırlar. Aksi takdirde dış politikasında bocalar.

 

 

Devamı »

Ozan Arif
Tarih: 15 Şubat 2019 Yazar: Halil ALTIPARMAK-Ekonomist Kategori: Güncel
Paylaş

Ozan Arif, Türk Milletine samimi hizmet etme gayretinde olmuş ve bu konuda da çok bedel ödemiştir. Hataları oldu ise, Tanrı taksiratını affetsin.

Özellikle 12 Eylül ihtilalindeki yiğit mücadelesi unutulur gibi değildir. O dönemdeki yiğit duruşu, kendisi ile aynı görüşte olmayanlar tarafından bile son derece takdirle karşılanmıştır.

Bu özelliği dışında, bir sanatçı olarak, unutulmaya yüz tutmuş ozanlık geleneğimizin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir.

 

 

Devamı »

Gıda Terörüne Karşı Savaş!
Tarih: 15 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

Devlet görevlileri Mersin'den 4,5 TL fiyatla aldığı hıyarı, Belediye araçları ve çalışanları aracılığı ile Ankara ve İstanbul'a getirip, Tanzim Satış noktalarında 4 TL'den satmaya başladılar. Nakliye, çalışan ücretleri ve vergi masraflarını ödemeden ve maliyetinin altında satış yapıyorlar.

Tanzim satış noktalarından karne uygulamasını andıracak şekilde en fazla 2 kilo domates, 5 kilo patates alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Gıda ticareti yapanlar açısından ortada bir haksız rekabet ortamı olduğu; devlet açısından da üstlenilen masraflar ve vergi kayıpları düşünülürse sürdürülemez bir uygulama olduğu açık.

 

 

Devamı »

Çağ Atladığımızı Sanıyorduk Manavlığa Avdet ettik
Tarih: 14 Şubat 2019 Yazar: İdris TÜRKTEN-Tekniker Kategori: Güncel
Paylaş

Güya Türk-Telekom, 25 yıllığına yabancı şirkete devredilecekti ve o şirket, ülkeye 50 milyar dolarlık yatırım yapacaktı. Şirkete ait taşınır taşınmaz mallar aynen devlete kalacaktı, peki kaldı mı diyecek olursak maalesef hepimizin malumu olduğu üzere, şirketi almak için Türk bankalarından aldıkları kredilerin borcunu dahi ödemeden, yer altı bakır kablolarına varıncaya kadar satıp kaçtılar. Yani tam bir fiyasko, kârlar yurt dışına, borçlar Türkiye'ye.

Tank-palet fabrikasının aynı akıbete uğramayacağı ne malum? Cumhur Başkanı diyor ki: "Devlet yönetemiyorsa...(11 02 2019 seçim konuşmasından)" El insaf sormazlar mı insana devletin yönetemediğini Ethem Sancak nasıl yönetir?

 

 

Devamı »

14 Şubat
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Güncel
Paylaş

14 Şubat'a gündemi kilitlemeyin.İlle de ben de kutlayacağım diyorsanız...Neşet Ertaş'ın dediği gibi ''kurban olurum sana '' diye yazdığınız küçük bir notu, aldığınız bir gül ya da bir papatya demetinin kıyısına iliştiriniz.
Adı konmuş tüm günler adına, cebinizden değil, yüreğinizden veriniz...

Devamı »

Doğu Türkistan İnlerken
Tarih: 12 Şubat 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Kör ve sağır insanlığa bir de biz söyleyelim: Yerkürede Doğu Türkistan diye bir yer var. Orada Uygur milleti adıyla bir millet yaşıyor. Burası, Çin'in işgali altında. Çin, bu milleti eritmek, yok etmek için hayal ötesi işkenceler uyguluyor. Her eve bir Çinli erkek, ajan olarak veriliyor. Bu ajan, evin babası veya diğer erkekleri sürgüne gönderildiği için, o evin mutlak hakimi olabiliyor. İstediği kişilerle yatıp kalkıyor. İstediği odaya rahatça girebiliyor. Kişilerin hayat tarzlarına müdahale edebiliyor. Burada yaşayanları rapor ediyor, sürgüne gönderiyor.

Devamı »

Değerlerin Çözülmesi ve Liderler
Tarih: 12 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

AKP ve MHP anlaşarak bir ittifak kurdular. Adına "Cumhur İttifakı" dediler.

Sistem zorlayınca, CHP ve İYİ Parti de ittifak kurarak adına "Millet İttifakı" dediler.

Fakat Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasette artık yadırgamaz olduğumuz kaba ve nobran bir üslupla, "Millet ittifakı" yerine "zillet ittifakı" veya "illet ittifakı" gibi terimleri kullanıyor. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ederek oy alamayacaklarını biliyor olmalılar. Hedefleri sadece kendi seçmenini konsolide etmek.

 

 

Devamı »

“Yetim-i Akran Olduk"
Tarih: 11 Şubat 2019 Yazar: Musa ORDU-İktisatçı - Danışman Kategori: Güncel
Paylaş

Merhum İbrahim Gencer Bey ile tanışıklığımız bir hayli eski yılara dayanır. Hiç hilafsız 40 yılı geçmiştir diyebilirim. Aradan geçen bu kadar uzun bir zamana rağmen dostluğumuz ve aramızdaki samimiyet hiç bir zaman azalmamış, bilakis artarak devam etmiştir. Kısaca ifade etmek icap ederse, İbrahim Bey günümüzde nesli her geçen gün azalan, eşi- emsali az bulunur arkadaşlardan birisiydi. Vefatı başta aile efradı olmak üzere, hepimizi ziyadesiyle üzmüştür.

 

 

Devamı »

Müslüman Kardeşler- Seyyid Kutb
Tarih: 11 Şubat 2019 Yazar: Prof. Dr. İskender Öksüz-Öğretim Üyesi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

Peygamberinin "güzel ahlâkı tamamlamak için" geldiğini söylediği dininizi de bu ortamda ekonomi teorisi üretmek, kapitalizme ve sosyalizme cevap yetiştirmek, velhasıl ideoloji hâline getirmek zorundaydınız. Eyy kapitalizm, eyy sosyalizm!  İdeolojisiniz, her konuda söyleyecek sözünüz var, öyle mi? O halde İslam da ideolojidir; onun da her konuda söyleyecek sözü vardır! Müslümanlar Hazreti Peygamber'den beri akıllarına getirmedikleri bir düşünceye kucak açtı; din değil de ideoloji olduklarına karar verdiler; çünkü etraf ideoloji doluydu, asrın modası buydu; talep bunaydı.

 

 

Devamı »

Yıkıcı Telkinat  (1)
Tarih: 10 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Evet, dünyanın faniliği hakkında denilenler doğruydu. Bu yüzden dünyaya değer vermezlikte, insanlar haklıydı. Fakat bu; dünyadan el etek çekmeyi, çektirmeyi, dünya için çalışmayı aksatmayı, dünya için gayreti elden bırakmayı, kısaca iki gününü birbirine eşit kılmayı gerektirmiyordu. Sadece dünyayı kesben değil yani çalışmak bakımından değil; kalben terk etmeyi yeğliyordu.

 

 

Devamı »

Hıristiyanlarla Dostluk  (2)
Tarih: 09 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Zaten Hıristiyanların çoğu dinlerine o kadar düşkün ve bağlı değiller.

Bunun için onlarla dost olmamız,

Sırf medeniyet ve tekniklerini beğenerek almak isteyişimizdendir.

Ayrıca her dünya saadetinin aslı ve esası olan

Emniyet ve asayişi muhafaza ve koruma ihtiyacındandır.

İşte bu maksatlarla onlarla kurulacak dostluğu

Kur'an kesinlikle yasaklamıyor.

 

 

Devamı »

 Kıbrıs’ta Tuzağa Düşülmemelidir!
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

''Bir devletin varlığı, onun başkaları tarafından tanınmasına bağlı değildir. ''

1963'ten beri Kıbrıs'ta çözümü konuşuyoruz. Zaman yarım asrı çoktan geçmiş. Hala Kıbrıs'ta çözüm aranıyor!  2019 yılında da yeni bir çözüm sürecinin peşindeyiz

Sanki Rum tarafının bu konuya olumlu bir yaklaşımı varmış gibi!

Rumlar her defasında çözüm masasını devirmemiş gibi!

Güney Rum kesiminin başına hangi yöneticisi gelirse gelsin, hedefinde Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak sevdası yokmuş gibi!

Kıbrıs Türk'üne azınlık hakkından bir fazlasını vereceklermiş gibi!!!

Yok, kardeşim olmuyor işte!

Adada çözüme ulaşmak adına ''Federasyonmuş'', ''Konfederasyonmuş'', ''Gevşek Federasyonmuş'' modelleriyle bu ısrarın niye?

1983 yılından bugüne yaşayan, dimdik ayakta duran kendi kurduğun KKTC devleti yaşamın için yetmiyor mu o yerde?

 

 

 

 

Devamı »

Gidenlerin Ardından
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: İdris TÜRKTEN-Tekniker Kategori: Güncel
Paylaş

(Bana İbrahim Gencer'i tek bir cümleyle anlat deseler, söyleyeceklerim şunlar olurdu: "Nereye adam gibi adam arıyorsanız, İbrahim Gencer gibi birisini bulun.")

Bir söz vardır çok beğenirim: "Ulu çamlar, fırtınalı vadilerde yetişirler." Sözü söyleyen güzel söylemiş ama son yıllarda sevdiğimiz güzel insanları da nedense hep, fırtınalı kış aylarında birer birer ahrete yolcu ediyoruz.

İki yıl evvel 21 Ocak 2017 günü yitirdiğimiz Nihat Ağabey'i(Nihat Gürer) vefat yıldönümünde anmak için hazırlık yapıyorduk ki, iki yıl sonra aynı gün internet'e Eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer'in ölüm haberi düştü.

 

 

Devamı »

Siyaset, İnsanın Kendine Yakışanı Giymesidir
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel
Paylaş

Bir insanın partisinden istifa etmesi son derece normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Hatta istifa etmek, yerine ve zamanına göre son derece ilkeli bir hareket tarzı olarak görülebilir. Doğru yerde ve doğru zamanda istifa etmek son derece erdemli bir davranıştır. Peki Akkal'ın istifası ilkeli bir hareket mi?

 

 

Devamı »

Maraş Sendromu!
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel
Paylaş

Olay 23 Ağustos 1973 günü Stockholm'de soyguncular bir bankayı soymak için basarlar, bankada 4 banka görevlisini 6 gün boyunca 131 saat rehin tutarlar. Soyguncular, rehinelere iyi davranır aralarında iyi ilişkiler oluşur. Polisin bankaya operasyon düzenleyeceğini fark eden rehineler, soyguncuları uyarırlar. Rehineler olay sonrasında yakalanan soyguncuların aleyhine ifade vermekten kaçındıkları gibi, soyguncuların avukatlık ve savunma giderlerini karşılamak için aralarında para toplarlar. Günün gazeteleri bu olay üzerine "soyguncular bankadan para çalamadılar, ama bazı insanların kalbini çaldılar" diye manşet atar. Rehinelerden Stockholm Sendromu'na yakalanan bir banka görevlisi serbest kaldıktan sonra nişanlısını terk ederek, ilgi duyduğu banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler ve onunla evlenir.

 

 

Devamı »

Başardın mı Be Kardeşim?
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yukarıdaki sözlerini okuyup, şaşkın şaşkın bakmayın. Koskoca Cumhurbaşkanı söylüyorsa bir bildiği vardır.

Paranın gücünü, kapitalistlerin hiçbir değer tanımaz insanlar olduğunu en iyi O bilir. Çünkü Türkiye'nin en zenginlerini yaratan veya daha önceden olanları sindirerek yanına alan O'dur.

Maslak'ta gökdelenler yaparak yeni bir Manhattan yaratırken, "Mashattan" gibi isimler koyanların bizim medeniyetimizden ne kadar kopuk insanlar olduğunu en iyi O bilir.

Sadece Maslak değil, İstanbul'un bütün yüksek rantlı arazilerini dikey mimari ile donatıp, halkımızı gökyüzünü göremez hale getiren, şehrin hava akımlarını kesip, doğal dengesini bozanları da en iyi O bilir.

 

 

Devamı »

Bereketli Topraklar Üzerinde Elmayı Isırarak Yemek
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Güncel
Paylaş

31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz, seçime katılacak tüm siyasi partilere başarılar diliyorum. Ve çalmayacak, çırpmayacak, hak yemeyecek, adam kayırmayacak, kentleri birilerine peşkeş çekmeyecek, doğayla harbe kalkışmayacak, kentlerin altına silahlar istiflemeyecek tüm adaylara parti ayrımı gözetmeksizin gönülden destek verdiğimi açıkça söylemek istiyorum. Tabii ki bu ayrımı yapabilmek için kıstaslarım var.

 

 

Devamı »

İki Tip Müslümanlığın Dört Çeşit Mezhebi - I
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Halk Müslümanlığı, Şirk Müslümanlığı ve Siyasî Müslümanlık itikaden üst perdedeki Şekilcilik Akımının bağlılarıdır. Öyle ki bu durum İran'mış, Turan'mış, Arabistan'mış ayırt etmez; paralel evrenler gibi yaygınlık ve genellik arzeder. Ki Ön Asya'dan Uzak Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Kuzey Amerika'ya kadar farklı dil, deri ve milliyetlerdeki akıl'lı, irade'li ve bilinç'li insanların birbirinden habersiz aynı üst perdeye düşünsel bağlılıkları gibi.

 

 

Devamı »

 Aydın Denktaş.
Tarih: 05 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

Aydın hanım daha doğduğu zaman 9 yaşındaki Rauf'un eline ''işte nişanlın'' diye verilmişti. Rauf amcasının oğluydu, ama aynı zamanda da beşik kertmesiydi.

Yani o, kendisini bildi bileli Rauf'la evliydi.

En nihayetinde evlendiler.

Rauf 25, Aydın 16 yaşındaydı...

Ve onların hikâyesi 1949 yılında başladı.

 

 

Devamı »

Türk Dünyası’nın Bazı Sorunları
Tarih: 05 Şubat 2019 Yazar: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL-A.O. Gen. Başk. Kategori: Güncel
Paylaş

Süper güçlerden herhangi birinin güdümüne girmiş bir anlayışla Türk Dünyasına bakmak bizce kabul edilemez. Dolara bağımlı sözde Türkçülük hiç olamaz. Uygurlara ve Doğu Türkistan'a uygulanan kültürel ve etnik temizlikçi, soykırımcı ve insan hakları ihlalci politikanın amacı; bazılarının iddia ettiği gibi ne gericilikle mücadele, ne de sözde IŞİD'e destekçi politikaya tepki gibi gösterilemez. Gerçekler örtülemez Çin'i utanmadan ve sıkılmadan savunma gerçeklerle bağdaşmaz ve ulusalcılığa da sığmaz.

 

 

Devamı »

Kadının Kariyeri: Annelik!
Tarih: 03 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel
Paylaş

Türk Milleti ve özellikle ırken Türkler günümüzde şuursuz bir şekilde yaşıyor ve ne yazık ki, bir yaşam felsefesine de sahip değiller. Onun için memleketlerinin sevk ve idaresini Türk gibi gözükenlere bırakmış durumdalar. Bunun en büyük nedeni, kadınlarımızın cahil bırakılması ve buna paralel olarak ne yaptıklarını bilmez halde oluşları ve bununda çocuklarına ile aile yaşamlarına yansımasıdır.

 

 

 

Devamı »

‘Özgürlüğe Giden O Yola Doğru’
Tarih: 02 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

"Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te gerçekleştirilen 2'nci harekâtın ilk saatlerinden beri civar köylerden kaçan ve araziye dağılmış olan Rum Milli Muhafız Askerleri, onlara komuta eden Yunanlı subaylar, sivil Rum milisler; Lefkoşa Rum kesimine geçebilmek için bizim ele geçirdiğimiz bölgeden geçmek zorundaydılar. Böyle olunca da pek çoğu birliklerimize esir düşüyorlardı. Bunların çoğunluğu yaşlılar, kadın ve çocuklardı. İçlerinde emzikli bebekler dahi bulunuyordu... Yine grup, grup esirlerin getirildiği bir andı! Yaşlı bir karı, koca, 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu ve genç kızdan oluşan 4 kişilik bir Rum aileyi toplayan askerlerimiz, bu grupla birlikte tabur karargâhımızın bulunduğu yere doğru yaklaşıyordu.

Devamı »

Toplumsal Ahlak!
Tarih: 01 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel
Paylaş

Her Cuma, bu caminin avlusunda bir köylü tereyağı sattığını söyleyerek bir tezgâh kuruyor. Ben de haftalardır gözlemliyorum kimse tereyağı almıyor. Nihayet son hafta bu köylüden tereyağı almaya karar verdim ve bir kilo tereyağı aldım. Ben tereyağını aldıktan sonra cami avlusundan çıkarken yanıma cemaatten biri yaklaştı ve yağı niye aldığımı, bu yağın tereyağı olmadığına dair bir şeyler söyledi. Ben de denemek istedim cevabını verdim. Geldim; evde denedik hakikaten tereyağı değildi. Ne olduğunu sorarsanız yenilemeyecek bir karışım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ne olduğu yapılacak tahliller sonrası ortaya çıkar.

 

 

Devamı »

GDO’lu İlişkiler
Tarih: 01 Şubat 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Bakan, kendi öğrencisinin müdürlük yaptığı okulda teftiş yapar. Koridorda bir veliyle öğretmenin tartışmasına şahit olur. Öğretmenin, "Çocuğunuzun kullandığı kelimeleri siz duysaydınız tahammül edemezdiniz, gerçekten hoş değildi, ben müdahale ettim." sözlerine, veli "Sen ne öğretmenisin?" sorusuyla karşılık verir.  "Matematik" cevabını alınca veli, bu defa "Matematiğini öğret ve çık, benim çocuğumun terbiyesi sizden sorulmaz." der.

 

 

Devamı »

Yolsuzluk ve Hesap Sorabilirlik
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüze destek olması gereken Ziraat Bankasının verdiği kredi ile ana akım medyayı yandaşlara teslim ederseniz, kamu kaynaklarını verimli kullandığınız söylenemez.

En son "Tank Palet Fabrikası'nın satılması" olayında kamuya açık bir ihale bile yapılmadı. Mutemet bir adamınızı Katarlılar ile ortak ederek, "fırtına obüslerinin" yapıldığı bu tesisleri verirseniz, işlemin "kamu yararına" olduğuna kimseyi inandıramazsınız.

 

 

Devamı »

O r t a d o ğ u
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

Ortadoğu; petrol kaynaklarının yoğunlaştığı bir bölge olduğu için, hem ABD hem de AB'nin daha fazla iştahını çekmekte. 20-30 sene sonrasının hesapları, bugünden görülmek istenmekte. Yarınlara ortaksız bir şekilde çıkmanın plân ve programını yapmaktalar. Saltanat ortak ve şerik kabul etmediği için; hem ABD hem de AB, Ortadoğu'da tek başına kalmak istemektedir.

 

 

Devamı »

“Korsan Olmak Donanmaya Katılmaktan İyidir”
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel
Paylaş

Korsanlar başlarına buyruktur. Kimseye eyvallah etmez, kimsenin karşısında el pençe divan durmazlar. Sistemin kulu kölesi olmazlar. Azıcık aşım kaygısız başım anlayışını taşımazlar. Kimseden korkmaz, gözlerini daldan budaktan sakınmazlar. Korsanlar cesur insanlardır. Ne yağmurdan korkarlar, ne fırtınadan ne de denizin dev dalgalarından.

Devamı »

41 Konuda Kur’ân-ı Kerîm Ayetlerinde İnsan Hakları
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

Hıristiyan Batı dünyasında İnsan Hakları ile alakalı ilk düzenleme 1215 yılında İngiltere'de 'Magna Karta / Yüce Ferman' isimli bildirge ile yapıldı. Kanunsuz tevkifler,  mala el konulması, keyfi vergi alınmaması gibi yönetim ile yönetilenler arasındaki münasebeti tanzim eden çok dar kapsamlı idi. 1689 yılında yine İngiltere'de  'Yargı Teminatı' başlığı altında anayasaya bir madde eklendi. 1776 yılında Amerika'da 'Virjinya Haklar Bildirgesi' yayınlandı. İnsanlar arasında eşitlik, hürriyetler ve idarecilerin vatandaşa karşı sorumlulukları gibi hususları ihtiva ediyordu.

 

 

Devamı »

Kâzım Karabekir
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Halil ALTIPARMAK-Ekonomist Kategori: Güncel
Paylaş

Millî Mücadele'nin tartışmasız Lideri, elbette, Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Rauf ORBAY, hatıralarında, biz olmasak da, Mustafa Kemal bu mücadeleyi yapacak ve başaracaktı demiştir. Ancak, bu 20. Yüzyılın en büyük liderinin ve dahisinin etrafında da çok değerli yardımcı güçler vardır. İşte onların BİRİNCİSİ, Kâzım KARABEKİR'dir. Çünkü, Erzurum Kongresi'nin hazırlanması büyük oranda onun eseridir. Doğuda Ermenileri yenmek onun sayesindedir. Her şeyden önce, İstanbul'un, Mustafa Kemal ve Rauf ORBAY hakkındaki idam kararı nedeni ile derdest edilip getirilmesi talebi 15. Kolordu Komutanı Kâzım KARABEKİR'e iletildiği zaman, onun, İstanbul'a verdiği cevap ve hele, Mustafa Kemal'e; EMRİNİZDEYİM PAŞAM ifadesi, Türk Tarihi'nin en talihli anlarından birini oluşturur.

 

 

Devamı »

Belediye Başkanı Belediye Otobüsüne Biner mi?
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Bu abimize karşı din siyaseti taktiğiyle muhalefet eden bir kısım hemşehrilerimiz O'nun kendi partisinin Genel Başkanı'yla resmini, o Genel Başkan'ın Başbakan'ken ABD Başkanı'yla görüşme fotoğrafıyla birleştirir ve "ABD Çizgisindeki Yöneticilerimiz" şeklinde bülten başlığı yaparlardı. Cübbeli A.H. ve Adıyaman Gurubu'yla içiçe olan bu siyasî yapı kasaba merkezinin periferisindeki yeni yerleşimcilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için evvelâ ciddi bir yardım organizasyonu kurdu ve iki dönem sonra Belediye Başkanlığını az bir farkla adı geçen Abi'den aldı.

 

 

Devamı »

Şu Bermeki Hikâyesini Hatırlamanın Tam Zamanı
Tarih: 29 Ocak 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel
Paylaş

Dünya işlerinin yürütülmesinin yolu olan siyasette dini değerlerin kullanılması, ölçü alınması, milli duyguların harekete geçirilmesi, tarihe mal olmuş şahsiyetlerin gölgesine sığınılması; hem bunu yapanları itibarsızlaştırmakta hem de sözü edilen inanç ve kişilere zarar vermekte hem de siyasetin seviyesini düşürmektedir. Din, tarih, beka, zekâ, Atatürk, istiklal, istikbal bezirgânlığı yapanlara pirim vermemek de bu milletin taşıdığı sorumluluktur. Siyasetin konusu, millete hizmet etmek ise hizmet konuşulmalıdır. Bunun tersi durum, araç kullanma dersi alan birine ağaç budamada dikkat edilmesi gereken kuralları öğretmek kadar saçmalıktır.


[k1]

 

 

Devamı »

  2019 Yerel Seçimleri Öncesinde Türkiye
Tarih: 29 Ocak 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel
Paylaş

Ülkemiz gerçekten de zor günlerden geçiyor, ekonomik dar boğazın yanı sıra, çevremizde Suriye'de devam eden savaşın olumsuz etkileri, terör örgütlerinin bu bölgede ülkemize yönelik bitmez tükenmez ihanetleri, bu çerçevede ABD ile yaşanan olumsuzluklar, diğer ülkelerle sürekli değişebilen ilişkiler, Rusya ile giderek sıklaşan temaslar...

 

 

Devamı »

Maduro’ya Destek
Tarih: 29 Ocak 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro'ya desteğinin gerekçesi "seçilmiş olanlara saygı", bir başka deyişle "seçimle gelen seçimle gitmeli" ilkesi idi.

Gerçi Maduro'nun gerçek bir seçim zaferi sonucu Başkanlık yaptığını söylemek pek kolay değil.

Venezuela'da son Başkanlık seçiminde, %54'lük muhalefet bloku seçimleri boykot ettiği için, katılım oranı % 46'da kaldı. Buna rağmen Başkan Maduro seçime katılan % 46''lık seçmenin %65'nin oyunu alarak seçildi. Yani toplam seçmenin ancak %29,9'unun oyunu alabildi.

"Bir devlet bir başka devletin yönetimini belirleyemez" deniyorsa ve "seçimle gelenlere saygı" isteniyorsa Suriye'de Esad'ın düşürülmesi için çok çeşitli çabalar gösteren Türkiye'nin tutumunu açıklamakta zorlanırız.

 

 

Devamı »

Darüzziyafe
Tarih: 28 Ocak 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel
Paylaş

Ancak Türklükle ilgili takıntısı olanlar, bu vakıf yerinden öncelikle Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nı çıkardılar. Uzun yıllardır "Süleymaniye Kürsüsü" başka bir mekânda yapılıyor. Darüzziyafe'nin kurucuları ve işleticileri de onca fedakârlıklarına ve haklılıklarına rağmen "parti yargısı"na yenik düştüler... Şimdi bina malum birinin mahdumunla yakınlığı olan bir üniversiteye ihdas edilmiş durumda.

 

 

Devamı »

Türk Milliyetçiliğinin Kurtulması Gereken Yeni Ergenekon
Tarih: 28 Ocak 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel
Paylaş

Türk milliyetçiliğinin etrafını kuşatan ikinci dağ "Reisçilik" kavramıdır. Reisin veya liderin sorgulanamazlığı, ona mutlak itaat edilmesi fikri Türk milliyetçiliğinin üretkenliğine mani olmanın yanında kendi öz kimliğine de ters düşmektedir. Çünkü Türkün mayasında isyan vardır. Türk başına buyruktur. Tarih boyunca iki yüzün üzerinde devlet yıkıp devlet kurmasının özünde bu isyankâr ruh vardır. Bir İngiliz, bir Mısırlı, bir Çinli gibi binlerce yıl aynı coğrafyada yaşayamayıp üç kıtada devlet kurmasının özünde bu başına buyrukluk vardır. Birinin huzurunda el pençe divan durmak, el öpmek, boyun bükmek Türkün doğasına aykırıdır.

 

 

Devamı »

S ö v m e k
Tarih: 27 Ocak 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel
Paylaş

"Muhataplarınızın (görüştüğünüz ve konuştuğunuz kimselerin) rüesalarını (reislerini ve sevip saydıkları büyüklerini) tezyif etmeyiniz (çürütmeyiniz, küçük düşürmeyiniz)."

Böyle yaptığınız takdirde, artık ne söyleseniz kaale alınmaz. Ne kadar güzel de konuşsanız dinlenilmez. Doğrularınız hiç kabul görmez. Çünkü size kırılmıştır, gücenmiştir. Çünkü kendi gözünde değerli olanı, gözünden düşürücü sözler sarfetmiş oldunuz.

Bundan anlıyoruz ki: "Her söylediğin doğru olmalı. Ama her doğruyu söylemek doğru değildir."

Yine bundan çıkarıyoruz ki: "Her söylediğimiz hak olmalı. Ama her hakkı söylemeye, hakkımız yok."

 

 

Devamı »

Gazi Mustafa Kemal, Tarihin En Büyük  Devrimcilerinden Birisidir – 2
Tarih: 27 Ocak 2019 Yazar: Levent Ünsal- Makina Tasarımı ve İmalatı Teknikleri uzmanı mak.yük.müh Kategori: Güncel
Paylaş

Gazi Mustafa Kemal, Laiklik düzeni ile papaz özentili din tüccarlarının önünü tıkadığı İslam'ı yeniden ayağa kaldırmış, maddenin yasalarının özgürleşmesini ve gelişmesini, Müslüman Anadolu'nun da bu yasalar üzerindeki hâkimiyetini, bununla birlikte İslam'ın da layık olduğu yüceliğe erişmesinin önünü açmıştı. Bu günlere kadar kaç kuşaktır halkımız laik bir kimlikle hiçbir iktidar, cemaat baskısı, zorlaması, zorbalığı olmadan, özgür bir gönülle ve sadece kendi irade ve istekleriyle, Allaha aracısız, doğrudan ve gönülden ulaşmanın verdiği yüksek inançla, ibadetlerini yapıyorlar, inançlarını yaşıyordu.

 

 

Devamı »

 Kürşad İhtilalı
Tarih: 26 Ocak 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Güncel
Paylaş

Büyük tarihçi ve Türkçü Hüseyin Nihal Atsız'dan öğrendiğimiz kadarıyla, Büyük Göktürk Devleti çeşitli entrika ve daleveralarla yıkılmış, Türk Milleti dağılmış, kalanlar da tamamen Çin İmparatorluğunun esareti altına girmiş. Çinliler boş durmayarak esaretleri altına aldıkları Türklere olmadık baskılarla, onları töre ve kimliklerinden koparmaya çalışmışlardır. Çin kaynaklarına göre; Büyük Göktürk Devletinin hakaniyat ailesinden prens, Göktürk Devletinin ileri gelen beyleri, yabgular, şadlar, tiğinler de tutsak edilmişlerdi.

 

 

Devamı »

 İzmit Bir Çınarını Daha Uğurladı
Tarih: 26 Ocak 2019 Yazar: H. İbrahim KAHRAMAN -Doktor Kategori: Güncel
Paylaş

Tavizsiz dürüstlüğü, mert hareketleri ve açık sözlülüğü ile, bilen ve tanıyanlar için aranılan bir dosttu. İbrahim Gencer, gençliğinde ülkücü kimliği ile bilinen, milliyetçiliği ile tanınan bir şahıstır. O'nun milliyetçiliği vatanını sevmek, devletin kutsallarını saymak, millet için faydalı olmak olup; ülkücülüğü ise bu hususları tavizsiz, çıkar gözetmeden ve her şartta yapmaktı.

 

 

Devamı »

  Gebze Sığırlık Yörükleri ve Şaşırtıcı bir telefon bilgisi
Tarih: 25 Ocak 2019 Yazar: H. İbrahim KAHRAMAN -Doktor Kategori: Güncel
Paylaş

Kent Konseyi başkanlığı yaptığım dönemde, 2013' ün Mayıs ayında aldığım bir telefon beni çok şaşırtmıştı. Gebze'den, araştırmacı-belgesel gazeteci İsmail Kahraman, biraz da sitem ederek, Denizli Göleti'nin kuzeyindeki Sığırlık Merasında, orman içindeki otlaklarda hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin sorunlarını bilgi vererek, neden ilgilenmediğimizi soruyordu. 1982'de gelip yerleştiğim şehrimizde halk içinde manav, gürcü, laz, muhacir gibi, mensubiyet yönü ile ilgili bazı tariflemeleri biliyordum ama ilimizde böyle Yörüklerin olduğunu, hele de hala konar-göçer hayatı yaşayan bu hemşerilerimizin var olduğunu  yeni öğreniyordum. İşte bu telefon beni çok şaşırtmış ama bu kardeşlerimizi de tanımamıza vesile olmuştu.

 

 

Devamı »

Düşman Yaratma Stratejisi
Tarih: 25 Ocak 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel
Paylaş

Demokrasisi gelişmiş ülkelerde iktidar partisinin rakibi olan partilerden en az biri iktidar alternatifi olacak bir güce sahiptir. İktidar partisi adeta ana muhalefet partisinin nefesini ensesinde hisseder.

Bu ülkelerde, oylardaki üç beş puanlık bir kayma iktidarı değiştirmeye yeter.

Böyle olunca iktidar partisi hata yapmamaya ve oy yüzdesini artırmaya veya en azından muhafaza etmeye çok gayret eder. Ana muhalefet partisi de iktidar olmak için gayret eder, iktidarda yapmayı planladığı işler için hazırlık yapar.

 

 

Devamı »

Gazi Mustafa Kemal, Tarihin En Büyük Devrimcilerinden Birisidir – 1
Tarih: 25 Ocak 2019 Yazar: Levent Ünsal- Makina Tasarımı ve İmalatı Teknikleri uzmanı mak.yük.müh Kategori: Güncel
Paylaş

"Anadolu İhtilali, Kutsal İsyan, Kuva-yı Milliye Destanı" kurtuluş mücadelemizin ne güzel adları imiş. Kurtuluş zaferimizin boşa çıkardığı, işgalcilerin bilinen planlarına göre Sevr, sonun başlangıcıydı; asıl plan Türkleri yok etmek ve kalanını Anadolu'dan sürmekti. Buna göre Anadolu insanının nesillerini kurtaran Kurtuluş zaferimiz İslam'ın Anadolu da yok oluşunu önleyen bir zafer olarak da tüm dünya Müslümanları tarafından sevinçle karşılanmıştı.

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.