IMG-LOGO
Güncel

Mustafa Kemal’in Süvarileri.

10 07 2020

Sitemizde yayınlanmış olan, “Ulus Devlet Türk Ulusu ve Kürtler” başlıklı denememde aşağıdaki alıntıya yer vermiştim.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı, ”İlkel Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş İngiltere adlı eserinde,(Diyalektik Yayınları)  Fransız tarihçi, Foucher de Chartres’in (1058-1127) Haçlı Savaşlarını anlatan kitabından alıntı yapıyor, bakalım ne var? Tarihçimiz de, yakın tanık tarihçisi Guibert de Novagent’ ten alıntı yapıyor:

 S51,52; “”” Daha ilk karşılaşmalarında, Türklerle Franklar birbirlerinin kıymetini anlamayı öğrendiler. Frankların kendileri, ruh inceliği ve savaşta yiğitlik bakımından, Türklerinkiyle kıyaslanabilecek, hiçbir insan ırkı tanımadıklarını teslim ettiler.

 Hele, Türkler, Franklarla dövüşmeye başladıkları zaman, hasımlarına karşı kullandıkları ve bizimkilerin hiç tanımadıkları silahların verdiği şaşkınlıklar, hemen hemen umutsuzluğa düşmelerine sebep oldu.

 Franklar, hasımlarının atlara yaptırdıkları manevralardaki olağanüstü beceriklileri, bir taarruza uğrayınca ondan sakınışlarındaki çabuklukları ve kaçarken ok atarak savaşmaya alışkın vuruşları üzerine, en ufak bir bilgi olsun edinemiyorlardı. Kendi yönlerinden Türkler de, kendilerini, Franklarla aynı kökten gelmiş sayıyorlar ve bütün milletler arasında askerce üstünlüğün, hak olarak, bu iki ulusa düştüğünü düşünüyorlardı “””

Aynı zamanda Tarih bilinci çok yüksek bir aydın olan Büyük Kumandan Büyük Atamız, Türklerin bu meziyetlerini çok iyi biliyordu.

İskender Öksüz hocamız,  sitemizde yayınlanan “Sezgi tarihçiliği mi bilgi tarihçiliği mi” başlıklı makalesinin bir yerinde şöyle diyor:

“Tarihin içinde yaşayanlardan misaller vermiştim. Rahmetli Kafalı Hoca’nın, Büyük Taarruz’un beş bin kişilik o fırtına süvari kolordusunda yüzyıllar öncesinin yüz küsur bin Anadolu ve Rumeli sipahisi ile Kırım atlılarını görmesini…..”

Evet, Mustafa Kemal’in Süvarileri,  Büyük Taarruzda, Türk atalarının meziyetleri ve hemen omuzlarında onlara seslenen  ruhuyla, Yunan ordusunu önüne katıp İzmir’imize kadar kovaladı.